Achizitionare recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor

417
Denumire achizitie directa: Achizitionare recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor
Data publicarii: 01 Noiembrie 2018
Pret estimat: 2460.60 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente solicitate:

Cerinte: Conform:
-Anunt intentie nr. 30513/31.10.2018
-Anexa la referat nr. 28815/17.10.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 07 Noiembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. Cluj-Napoca

Castigator:S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. Cluj-Napoca

Pret ofertat: 2.449,80 lei fără TVA