Achizitionare servicii verificare metrologica si calibrare cântare

446
Denumire achizitie directa: Achizitionare servicii verificare metrologica si calibrare cântare
Data publicarii: 08 Noiembrie 2018
Pret estimat: 5147.30 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente solicitate:

Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 31529/07.11.2018
-Nota de fundamentare nr. Ad. 30716/01.11.2018
-Specificatii tehnice verificare metrologica si calibrare cantare
-Formulare 1,2,3,4,5
Data limita depunere oferte: 15 Noiembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:

Ofertanti:

S.C. METROREAL S.R.L. localitatea Pielești
S.C. BALANȚE CÂNTARE SERVICE S.R.L. localitatea Mircea Vodă
S.C. METROLOGIC BUSINESS CENTER SRL București
Castigator:S.C. METROREAL S.R.L. localitatea Pielești
Pret ofertat:4.630,00 lei fără TVA