Elaborarea unui studiu topografic în vederea identificarii constructiilor ce compun Teatrul de Vara, a constructiilor si terenurilor anexe

426
Denumire achizitie directa: Elaborarea unui studiu topografic în vederea identificarii constructiilor ce compun Teatrul de Vara, a constructiilor si terenurilor anexe
Data publicarii: 31 Octombrie 2018
Pret estimat: 1008.40 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente solicitate:

Cerinte: Conform: Anunt intentie nr. 30143/17.10.2018
Anexa la referat nr. 28067/10.10.2018
Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 06 Noiembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti: S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L. Cluj-Napoca
Castigator: S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L. Cluj-Napoca
Pret ofertat: 1.008,40 lei fără TVA