Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Ziua Mondială a Mediului, 5 iunie 2013


  Natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află ființele și lucrurile. Mediul înconjurǎtor este format din patru mari elemente: atmosfera, hidrosfera, litosfera şi biosfera. Atmosfera (cuvânt grecesc apărut în secolul XVII de la ἀτμός, atmos = abur, ceață, vapor și σφαῖρα, sfaira = sferă) este un strat de gaze care înconjoară un corp ceresc (Terra, Jupiter, etc)...

05 Iunie 2013
  910 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Raportul consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ si RLU aferent pentru lucrarea "AMENAJARE TERASA ACOPERITA"


În ataşament găsiţi raportul

05 Iunie 2013
  1020 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ privind “PUZ CONSTRUIRE FABRICA DE SUBANSAMBLURI AUTO”


  In temeiul prevederilor  HCL 27/21.03.2013 privind  aprobarea  REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in municipiului Campia Turzii. In atasament gasiti Documentul de planificare a procesului de informare si consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) privind “PUZ CONSTRUIRE FABRICA DE SUBANSAMBLURI AUTO” precum si ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE a PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE FABRICA DE SUBANSAMBLURI AUTO” (conform anexei 3 la HCL, Model panou 1)...

05 Iunie 2013
  1107 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Conferinţă de presă


  Miercuri, 5 iunie 2013, ora 10,00 la sediul Primăriei-Sala Europa, Conferinţa de presă a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, se desfăşoară după următoarea temă:   1. Plan lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi, pentru anul în curs. 2. Diverse-probleme curente -răspunsuri la întrebările mediei locale.   Alături de Primarul municipiului Câmp ia Turzii,la întâlnirea cu presa participă: Viceprimar, Dorin Nicolae LOJIGAN Administrator Public, Petre POP Director executiv, Mariana LAZăR ªef Serviciu Investiţii, Mirela IUREAN ªef Serviciu Relaţii Externe, Ioana BLAG Director Compania de Salubritate, Lucian ªANDRU Director S...

04 Iunie 2013
  961 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Raport de activitate privind acţiunea de ecarisare a câinilor fără stăpân, Mai 2013


În atașament puteți citi raportul de activitate privind acţiunea de ecarisare a câinilor fără stăpân pe Mai 2013

31 Mai 2013
  891 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 31 Mai - Ziua Mondială fără Tutun


  Organizaţia Mondială a Sănătăţii  marchează „Ziua Mondială fără Tutun” în fiecare an la data de 31 Mai,  subliniind riscurile de sănătate asociate consumului de tutun şi promovând politicile locale de reducere a consumului. Implicarea părinţilor  în educarea copiilor   şi atutudinea  pe care o au faţă de acest fenomen sunt deosebit de importante în definirea poziţiei pe care tinerii o au în ceea  ce priveşte consumul de tutun...

31 Mai 2013
  736 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț privind întrunirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


Comisia se va întruni în data de 06/06/2013 orele 15.00 În atașamentgăsiți ordinea de zi a ședinței.

31 Mai 2013
  971 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Impozitele si taxele locale pentru anul 2014 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.05.2013 a adoptat HCL 72/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014  la nivelul Municipiului Câmpia Turzii. În atașament puteți consulta conținutul acesteia.

30 Mai 2013
  973 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante - şef serviciul Relatii Internationale si Achizitii Publice, din cadrul Primariei municipiului Câmpia Turzii


PRIMăRIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII organizează concurs în data de  26.06.2013 proba scrisa si in data de 28.06.2013 interviul,  la sediul Primariei str. Laminoristilor, nr.2 pentru ocuparea unei functii publice vacante de: Sef serviciu la serviciul Relatii internationale si achizitii publice ,  din cadrul aparatului de specialitate al primarului . Conditii de participare Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare...

29 Mai 2013
  1203 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante - şef Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, din cadrul Primariei municipiului Câmpia Turzii


Programat la data: 26.06.2013 Data sustinere proba suplimentara: 26.06.2013, testare cunostinte informatice ora 9, proba scris ora 10 iar interviul in data de 28.06.2013 ora 10. Locatie desfasurare concurs: Judetul Cluj, sediul Primariei municipiului Campia Turzii Status concurs: Programat Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj. Conditii de participare Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art...

29 Mai 2013
  960 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț licitaţie publică cu strigare


    Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în municipiul Câmpia Turzii, la intersecţia străzilor 1 Decembrie 1918 şi Gh. Bariţiu, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu. La licitaţie pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

29 Mai 2013
  950 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 FESTIVALUL INTERNAţIONAL FLORI DE PE ARIEª EDIţIA A VIII A, 1-2 iunie 2013


  Aflat la cea de a VIII-a ediţie, Festivalul Internaţional “Flori de pe Arieş”, a devenit tradiţie locală. Primul festival internaţional organizat în municipiul nostru a avut loc în anul 2005 . Organizarea unui festival internaţional de folclor, s-a datorat faptului că ansamblurile folclorice Ardeleana şi Mugurelul din Câmpia Turzii, de-a lungul generaţiilor, au purtat în întreaga lume renumele municipiului de promotor şi susţinător al cântecului şi dansului popular românesc...

29 Mai 2013
  1151 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Notă de fundamentare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, la nivelul municipiului Câmpia Turzii


In atasament gasiti nota de fundamentare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014,  la nivelul municipiului Câmpia Turzii

29 Mai 2013
  952 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs – Spectacol “COPIII AU TALENT”


  Azi, 29 mai 2013, ora 13,00 are loc în Sala de Spectacole “Mircea Mihăşan” a Palatului Cultural Ionel Floaşiu prima ediţie a Concursului – Spectacol “COPIII AU TALENT” la care participă copii între 7 şi 14 ani. Activitatea este organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului de Asociaţia Voluntară Castel Bunffy în colaborare cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii. Intrarea este liberă...

29 Mai 2013
  767 vizualizari |  citeste mai mult 

 Aviz de oportunitate


In atasament puteti consulta continutul avizului

22 Mai 2013
  1022 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Facilităţile fiscale care se acordă în condiţiile legii, în anul 2013


  Serviciul Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii prezintă mai jos, facilităţile fiscale care se acordă în condiţiile legii, în anul 2013 . Precizăm că facilităţile se acordă titularului dreptului de proprietate, încadrat în oricare din situaţiile enumerate în continuare, începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii însoţite de documentele justificative, astfel: a)Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate sunt scutite de la plata următoarelor categorii de impozite şi taxe locale: -impozitul pe clădirea şi terenul de la adresa de domiciliu ; -taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice ...

17 Mai 2013
  1311 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Post vacant


Primăria municipiului Campia Turzii organizează concurs în data de 28.05.2013, orele 11,00 proba scrisa si in data de 30.05.2013 ora 12.00 interviul la sediul primariei str. Laminoristilor, nr.2 pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier , grad profesional asistent, pe durata determinata (la biroul relatii publice) mai multe detalii gasiti in atasament

16 Mai 2013
  1249 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Post vacant


Primaria municipiului Campia Turzii organizeaza concurs pentru ocuparea( pe perioada determinata) a postului de muncitor calificat la compartimentul adminsitrativ. mai multe detalii gasiti in atasament

16 Mai 2013
  1127 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă, 15 mai 2013


Ca răspuns la provocările datorate schimbărilor climatice, în anul 1992 liderii mondiali şi experţii de mediu din peste 200 de ţări s-au reunit la Summit-ul care a  avut loc  la Rio de Janeiro adoptând Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), al cărei obiectiv este: “realizarea stabilizării concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic...

15 Mai 2013
  979 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind "PUZ pentru lucrarea Amenajare Terasa Acoperita" - in etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor preliminare


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in municipiului Campia Turzii. Nu au fost transmise observatii privind “PUZ pentru lucrarea Amenajare Terasa Acoperita” – in etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor preliminare.

15 Mai 2013
  828 vizualizari |  citeste mai mult 

 9 mai 2013 - ZIUA VICTORIEI, ZIUA INDEPENDENţEI ROMÂNIEI ªI ZIUA EUROPEI


MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII prin PROTOCOLUL MILITAR ªI CIVIL organizează în data de 9 mai 2013, activităţi cu ocazia evenimentelor ZIUA VICTORIEI, ZIUA INDEPENDENţEI ROMÂNIEI ªI ZIUA EUROPEI Ora 10,00 - Masă rotundă cu tema: ”Valenţe istorice naţionale în context european”, Sala Mică - Palatul Cultural “Ionel Floaşiu “ al municipiului Câmpia Turzii; Ora 12,00 - Moment religios,  alocuţiuni, paradă militară şi moment de reculegere; Depuneri de coroane la Monumentul Comemorativ al Ostaşilor Români  din Parcul Central Ionel Floaşiu , Obeliscul Comemorativ al ostaşilor Români şi Sovietici  căzuţi în al II-lea război mondial din Cimitirul Ostaşilor Români şi Sovietici...

30 Aprilie 2013
  955 vizualizari |  citeste mai mult 

 


   În data de 1 mai 2013, între orele 7,00-9,00 , Daciana Constantea , câştigătoare a  premiului de “aur”-menţiune, la Festivalul Euro Star-concurs al interpreţilor de muzică pop din MALTA, este invitată la emisiunea BUNă DIMINEAţA TRANSILVANIA- transmisă de TVR CLUJ. Cei interesaţi, pot să urmărească interviul Dacianei în jurul orei 7,30. 

30 Aprilie 2013
  865 vizualizari |  citeste mai mult 

 Raport de activitate privind acţiunea de ecarisare a câinilor fără stăpân, Aprilie 2013


În atașament puteți citi raportul de activitate privind acţiunea de ecarisare a câinilor fără stăpân pe Aprilie 2013

30 Aprilie 2013
  978 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunt privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal pentru lucrarea “Amenajare Terasa Acoperita” -Faza 2


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in municipiului Campia Turzii In atasament gasiti conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL Lucrare: Amenajare Terasa Acoperita, str. Laminoristilor, nr. 6, mun. Campia Turzii

30 Aprilie 2013
  988 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunt privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal pentru lucrarea “Amenajare Terasa Acoperita” -Faza 1


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in municipiului Campia Turzii. Nu au fost depuse propuneri si sesizari privind privind “PUZ pentru lucrarea Amenajare Terasa Acoperita” – in faza intentiei de elaborare

30 Aprilie 2013
  748 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiect de hotarâre supus dezbaterii publice, privind impozitele şi taxe locale pentru anul 2014


În atașament gasiți Nota de fundamentare și Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 la nivelul municipiului Câmpia Turzii

26 Aprilie 2013
  1104 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunt privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal pentru lucrarea “Amenajare Terasa Acoperita”


  In temeiul prevederilor  HCL 27/21.03.2013 privind  aprobarea  REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in municipiului Campia Turzii In atasament gasiti documentul de planificare a procesului de informare si consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) privind “PUZ pentru lucrarea Amenajare Terasa Acoperita”

24 Aprilie 2013
  996 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind donaţia din partea SC ELECTROGRUP Cluj Napoca cu ocazia Sărbătorilor Pascale


  Vineri, 26 aprilie 2013, 280 de familii din municipiul Câmpia Turzii  beneficiază de donaţii din partea SC.ELECTROGRUP Cluj  Napoca cu ocazia Sărbătorilor Pascale. În data de 2 aprilie 2013, prin HCL nr. 45,  Consiliul Local  al Municipiului Câmpia Turzii, a acceptat sprijinul financiar din partea S.C.ELECTROGRUP SA Cluj Napoca, pentru campania de ajutorare a unor persoane nevoiaşe din municipiul nostru . Valoarea campaniei este de 100.000 lei. Evenimentul de distribuire a donaţiei are loc la ora 11,00 la Palatul Cultural –Sala Mircea Mihăşan...

24 Aprilie 2013
  746 vizualizari |  citeste mai mult 

 Concertul de muzică folk “RAIUL LUPILOR ÎNGERI“


    în interpretarea live  a  artiştilor: Zoia Alecu, Daniel Făt, Ovidiu Mihăilescu; Adrian Sărmăşan & Laszlo Kovacs; Loretta Popa şi Laura Matache; Joi,25 aprilie 2013, ora 18,00 Sala de spectacole “Mircea Mihăşan” a Palatului Cultural  Ionel  Floaşiu. Intrarea este libera!

15 Aprilie 2013
  814 vizualizari |  citeste mai mult 

 Festivalul Coral de primăvară


Sâmbătă, 20 aprilie 2013, ora 17,00 Palatul Cultural “Ionel Floaşiu”, Sala de spectacole Mircea Mihăşan găzduieşte cea de a  XXII –a  ediţie. Participă, formaţiile corale: ”VOCI TRANSILVANE “ al Casei De Cultură Cluj Napoca; “MAGNIFICAT” al Bisericii Greco Catolice de Cluj-Gherla; “MAGNA” al Casei de Cultură Gherla; “ARMONIA” al Casei de Cultură Turda; “DORULEţ“ al ªcolii Octavian Goga din Ocna Mureş; “ASTRA “ al Palatului Cultural Ionel Floaşiu; Asociaţia Artiştilor Plastici Câmpia Turzii; Intrarea este libera!

15 Aprilie 2013
  704 vizualizari |  citeste mai mult 

 Târgul pentru copii şi bebeluşi, ediția a 2-a


Asociaţia Active Life organizează a II- a ediţie a Târgului pentru copii şi bebeluşi, cu articole pentru  primavară-vară, care va avea loc în data de 20 aprilie la  Palatul Cultural  Ionel Floaşiu , între orele 10,00-14,00. Aici cumpărătorii vor găsi hăinute, jucării, încălţăminte pentru copii şi bebeluşi, accesorii pentru gravide, etc. ,scoase la vânzare de mămici. Pe durata târgului  este amenajat  un loc de joacă  special pentru copii ...

12 Aprilie 2013
  740 vizualizari |  citeste mai mult 

 Convocator Adunarea Generală a Asociaţilor A.V.A


Convocatorul poate fi citi in atasament

08 Aprilie 2013
  962 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015, la nivelul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii


  Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G.215/2012, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015; Primarul Municipiului Câmpia Turzii  în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategiea Naţională Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 şi recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia a adoptat DECLARAţIA DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015...

04 Aprilie 2013
  1571 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren


  Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 1,5 mp situat în municipiul Câmpia Turzii, la intersecţia străzilor 1 Decembrie 1918 şi Tudor Vladimirescu (zona magazinului Profi). La licitaţie pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 29 din 21.03.2013 şi care fac dovada că au depus: a)...

04 Aprilie 2013
  1054 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Tineri pentru o cetăţenie europeană


  În cadrul parteneriatului dintre Asociaţia „Forum Prietenie” Câmpia Turzii şi Liceul Teoretic Pavel Dan,  40 de elevi însoţiţi de cadre didactice sunt invitaţi să participe la activităţile proiectului european „Tineri pentru o cetăţenie europeană”. Acesta se desfăşoară în contextul înfrăţirii dintre Municipiul Câmpia Turzii şi Comuna Salvetat Saint-Gilles, Franţa,  şi este o continuare a celui desfăşurat în aprilie 2012 când elevi, profesori şi personal auxiliar al şcolii s-au implicat în derularea  acestuia...

04 Aprilie 2013
  1224 vizualizari |  citeste mai mult 

 8 aprilie 2013, Ziua Internaţionala a Romilor


  Primăria Municipiului Câmpia Turzii în colaborare cu Asociaţia Voluntară „Castel Banffy” din Luncani organizează activităţi publice cu caracter socio-cultural în data de 8 aprilie 2013 cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor Programul activităţilor : 11,00- Parada portului tradiţional al romilor-Parcul Central „Ionel Floaşiu” 12,00-Dezbatere publică-Sala Mică a Palatului Cultural 16,00-Spectacol- Sala Mircea Mihăşan a Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”susţinut de elevi de la instituţiile de învăţământ şi educaţie din Câmpia Turzii, Turda, Viişoara, Luna Grupurile vocale : „ Bella Canto Musica” şi  "Melody" Ansamblul Folcloric Mugurelul Intrarea este liberă ...

04 Aprilie 2013
  720 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat de presă


  Asociaţia „Părinţi pentru copii” organizează  Conferinţa Internaţională cu tema "Refreshement teachers" din Proiectul Grundtvig, proiect finanţat de Programul Lifelong Learning. Training-ul are loc în data de 6 aprilie 2013, orele 9,30 în Sala Mică a Palatului Cultural "Ionel Foaşiu" a municipiului Câmpia Turzii. Participanţi la proiect: Marea Britanie,Grecia,Ungaria,Turcia,Lituania şi România. Conferinţa are ca teme: Prezentarea lucrărilor, Workshop : "Fereastră spre sufletul meu", Socializare refreshement...

04 Aprilie 2013
  756 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț


   Colegiul Tehnic Victor Ungurean din municipiul Câmpia Turzii, serbează 90 de ani de învăţământ tehnic. Deschiderea manifestărilor dedicate acestui eveniment  cuprins în programul „Zilele Colegiullui” , are loc, vineri 5 aprilie 2013, orele 10,00, în  Sala Festivă. 

04 Aprilie 2013
  781 vizualizari |  citeste mai mult 

 Raport de activitate privind acţiunea de ecarisare a câinilor fără stăpân, Martie 2013


În atașament puteți citi raportul de activitate privind acţiunea de ecarisare a câinilor fără stăpân pe Martie 2013

01 Aprilie 2013
  828 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 În atenția populației municipiului Câmpia Turzii


Prin HCL 31/21.03.2013 au fost stabilite sancţiunile pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a Municipiului Câmpia Turzii. În atașament puteți consulta conținutul hotărârii de consiliu

28 Martie 2013
  975 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Un nou Parc Industrial “TETAROM 5” la Câmpia Turzii


  Primăria municipiului Câmpia Turzii, pune în aplicare Hotărârea Consiliului Local  nr. 37 din 21.03.2013, prin mandatarea Primarului Municipiului pentru iniţierea procedurilor privind înfiinţarea Parcului Industrial „TETAROM 5” , în Unitatea Administrativ Teritorială Câmpia Turzii. citiți mai multe in atașament

27 Martie 2013
  1194 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista cuprinzând ordinea de prioritate în vederea repartizării şi închirierii locuinţelor sociale, în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013


Prin HCL 25/21.03.2013 a fost aprobată lista cuprinzând ordinea de prioritate în vederea  repartizării  şi închirierii locuinţelor sociale, în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013 În atașament gasiți conținutul HCL 25/21.03.2013 și HCL 142/18.12.208, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor sociale, la nivelul Municipiul Campia Turzii.

25 Martie 2013
  1363 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013


Prin HCL 26/21.03.2013 a fost aprobată lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013 În atașament  gasiți conținutul HCL 26/21.03.2013, HCL 91/25.08.2011 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Campia Turzii si a listei cu actele justificative necesare analizarii cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Campia Turzii și nota privind termenul de contestație...

25 Martie 2013
  1120 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Ora pamantului, 23 Martie 2013


Ce este Ora Pământului (engleză Earth Hour)? - este un eveniment internațional anual, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice...

22 Martie 2013
  957 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Expoziţia de artă plastică "EMOţII DE PRIMăVARă"


  Primăria Municipiului Câmpia Turzii în colaborare cu Asociaţia Artiştilor Plastici a Municipiului Câmpia Turzii vă invită la EXPOZIţIA DE ARTă PLASTICă : EMOţII DE PRIMăVARă Vernisajul are loc sâmbătă, 23 martie 2013, orele 17,00 în Sala Mică a Palatului Cultural “Ionel Floaşiu”

19 Martie 2013
  773 vizualizari |  citeste mai mult 

 Asociaţia Administratorilor de Pieţe Din România, Sibiu, 15-16 martie 2013


  Ideea înfiinţării unei Asociaţii a Administratorilor de Pieţe din România a apărut ca urmare a necesităţii creării unei proceduri unitare şi transparente în vederea exploatării pieţelor agroalimentare, pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare, valorificării experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirii serviciilor publice oferite...

19 Martie 2013
  988 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat în atenția cetățenilor municipiului Câmpia Turzii


Începând cu data de 25 martie 2013, Consilierii Locali USL anunţă că : în a doua săptămână din lună, marţi, între orele 12,00-14,00 şi în a patra săptămână din lună, joi, între orele 16,00-18,00 acordă audienţe cetăţenilor din municipiu. Audienţele se ţin la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,  Sala Europa, str.Laminoriştilor nr. 2. Înscrierile se fac în fiecare zi de Luni din săptămână, între orele, 9...

19 Martie 2013
  760 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiect de hotarâre supus dezbaterii publice


  In temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta  proiectul de hotarare privind, ajustarea taxelor extrajudiciare de timbru la nivelul celor prevăzute de HG 1309/2012, pentru anul 2013; In atasament gasiti proiectul de hotarare, anexa acestuia si referatul de specialitate. Asteptam sugestiile dvs. fata de acest proiect pana la data de 26.03.2013 pe adresa de email primaria@campiaturzii.ro , sau puteti posta mesaje in sectiunea audiente on-line...

15 Martie 2013
  1018 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Arderi necontrolate


  Având în vedere atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi a autorităţilor competente de mediu precum şi a celorlalte structuri cu atribuţii de management a situaţiilor de urgenţă din subsistemul judetean şi local, pentru combaterea / stoparea fenomenului de incendiere a vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole vă informăm asupra principalelor prevederi ale actelor normative în domeniu după cum urmează ... mai multe detalii in atasament  

15 Martie 2013
  941 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat de presă


  Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Radu Hanga, vă invită, miercuri 13 martie 2013, orele 10.00, la sediul Primăriei, Sala Europa, la Conferinţă de presă, cu tema: Bilanţul activităţii pe ultimele 6 luni în domeniul: cultural, sportiv, protecţiei sociale, gospădărie publică. Situaţia la zi şi perspective privind Proiectul de Relansare Economică a municipiului Câmpia Turzii. Întrebări de la presă. Alături de primarul municipiului,la întâlnirea cu presa vor participa: Viceprimar - Dorin Nicolae Lojigan, Administrator Public - Petre Pop, Director SC Domeniul Public SA -Drăghici Dumitru, ªef Serviciu Public de Asistenţă Socială - Floriana Prahoveanu, ªef Serviciu Relaţii Internaţionale, Achiziţii Publice - Ioana Blag şi consultant Proiect Relansare Economică Locală - arhitect Mihaela Vrabete...

11 Martie 2013
  835 vizualizari |  citeste mai mult 
Primaria
Joi, 21 Iunie 2018
vizitator: 54.159.91.117