Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Concurs ocupare post vacant


Primăria Municipiului Campia Turzii organizează concurs în data de 05.12.2012 orele 11.00 proba scrisa si in data de 07.12.2012 ora 10.00 interviul la sediul Primariei str. Laminoristilor, nr.2 pentru ocuparea unei functii publice vacante. Detalii in atasament.

05 Noiembrie 2012
  1305 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Misiune economică a delegaţiei din Suedia


  În perioada 30.10.2012-01.11.2012, este organizată o misiune economică a delegaţiei din Suedia în regiunea noastră . Delegaţia străină este compusă din oameni de afaceri care vor vizita municipiile Turda,  Câmpia Turzii, oraşul Ocna Mureş,  comunele Tureni şi Viişoara. Reprezentanţii administraţiilor locale au pregătit pentru investitorii suedezi un program de promovare a zonei, cu scopul de a atrage şi de a dezvolta proiecte comune în domeniul economic...

26 Octombrie 2012
  1068 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunt privind listele electorale permanente


  In conformitate cu prevederile art. 12 din H.G. nr. 720/2000, privind listele electorale permanente, informam cetatenii cu drept de vot din Municipiul Campia Turzii , care doresc , ca pot verifica inscrierea lor in lista electorala permanenta. Lista electorala permanenta, care va sta la baza alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012,  se afla la Serviciul Juridic , persoana de contact este Andrei VINTILA .

24 Octombrie 2012
  1037 vizualizari |  citeste mai mult 

 Campania stradală “Descurajează cerşetoria”


  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj  prin Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă, telefon, cazuri de urgenţă, copii care au comis fapte penale şi nu răspund penal, copiii străzii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii - Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, a desfăşurat în data de 19.10.2012, în municipiul Câmpia Turzii, Campania stradală “Descurajează cerşetoria”...

19 Octombrie 2012
  1193 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 În atenţia oamenilor de afaceri din Câmpia Turzii


  Urmare a întâlnirii de afaceri româno-poloneză din iulie 2012 la Câmpia Turzii, s-a convenit ca la sfârşitul lunii octombrie 2012 o delegaţie formată din oameni de afaceri locali să se deplaseze la Jaslo-Polonia, în vederea stabilirii unor viitoare colaborări în domeniul economic. În acest sens, agenţii economici care doresc să facă parte din acestă delegaţie sunt invitaţi să se adreseze Serviciului Relaţii Internaţionale şi Achiziţii Publice...

15 Octombrie 2012
  1089 vizualizari |  citeste mai mult 

 Posturi vacante


Primaria Campia Turzii anunta  organizarea concursului  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Șef serviciu la serviciul Public de Cultură; Un post temporar vacant de consilier , clasa I,  grad profesional superior la la Serviciul Buget Contabilitate; Un post de șofer PSI; Doua posturi de muncitori calificati în meseriile de  lăcătuș, mecanic, tâmplar sau meserii asimilate; În atașament găsiți condițiile și detaliile de participare pentru toate posturile...

12 Octombrie 2012
  1273 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, 13 octombrie 2012


  Potrivit Rezoluţiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 13 octombrie este Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Prin dezastre se înţelege: a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizotiile; b) evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente...

12 Octombrie 2012
  1300 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Numerotarea secţiilor de votare din municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile parlamentare din data de 9 decembrie 2012


În ataşament puteţi vizualiza delimitarea si numerotarea secţiilor de votare din municipiul Câmpia Turzii, pentru alegerile din data de 9 decembrie 2012, pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului.

12 Octombrie 2012
  1190 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiect de hotarare privind nomenclatura stradala a Municipiului Campia Turzii


  In temeiul prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta proiectul de hotarare privind nomenclatura stradala a Municipiului Campia Turzii. In atasament gasiti proiectul de hotarare, anexa acestuia si referatul de specialitate. Asteptam sugestiile dvs. fata de acest proiect pana la data de 22.10.2012 pe adresa de email primaria@campiaturzii.ro , sau puteti posta mesaje in sectiunea audiente on-line

11 Octombrie 2012
  2135 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ privind distribuirea şi preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, noiembrie 2012 - martie 2013


  PRIMăRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII informează locuitorii municipiului că distribuirea şi preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, noiembrie 2012– martie 2013, se face începând cu data de 15.10.2012, la Ghişeul Relaţii cu Publicul – ASISTENţă SOCIALă . Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece, sunt următoarele : CERERE TIP; ACTE PRIVIND COMPONENţA FAMILIEI/PERSOANă SINGURă : Copie după actul de identitate al membrilor familiei: soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul); persoană singură este persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură; Copii după certificatele de naştere ale membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani ; Copie după certificatul de căsătorie; Copie după certificatul de deces al soţ/soţie; Copie după hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentul copilului; Copie după hotărârea judecătorească privind încredinţarea copilului spre creştere şi educaţie; Adeverinţă facultate pentru familiile cu copii, prin care să se ateste calitatea de student, în care se va preciza dacă se beneficiază sau nu de bursă şi tipul acesteia; ACTE PRIVIND PROPRIETARUL/TITULARUL SPAţIULUI LOCATIV: Copie act de închiriere spaţiu (dacă este cazul) ; Certficat de atestare fiscală (Serviciul taxe şi impozite din cadrul Primăriei municipiului  Câmpia Turzii, valoare taxă timbru 2 lei); Factură de gaz;  ACTE PRIVIND VENITURILE REALIZATE: Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii cererii (inclusiv tichetele de masă), pentru toţi membrii majori ai familiei; Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie) ; Cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii ; Cupon alocaţii şi indemnizaţii sau orice act doveditor din care să rezulte venitul obţinut din orice tip de beneficii sociale ; Declaraţie pe propria răspundere că nu se realizează venituri; Notă: actele justificative care însoţesc cererea privesc  venitul  familiei/persoanei singure trebuie sa fie din  luna anterioară depunerii cererii...

09 Octombrie 2012
  1392 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 "De ce n-ar fi şi a treia tinereţe!"


  Primăria şi Consiliul local al Municipiului Câmpia Tuzii,  în colaborare cu Agenţia de Impresariat Artistic „Europolis Târgu Mureş”, organizează în data de 11 octombrie anul curent, începând cu ora 18°° spectacolul de muzică uşoară, folk şi momente vesele  intitulat „De ce n-ar fi şi a treia tinereţe ! ”. Protagoniştii  Alexandru Jula, Alexandra Canareica, Iulian Covaci, vor concerta în sala de Spectacole „ Mircea Mihăşan” a Palatului Cultural „lonel Floaşiu ”...

09 Octombrie 2012
  1100 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubritate practicate de catre S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii


In temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta proiectul de hotarare privind modificarea si actualizarea tarifelor de salubrizare practicate de catre S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii. În ataşament găsiţi proiectul de hotărâre, anexa acestuia precum şi referatul de specialitate. Asteptam sugestiile dvs. fata de acest proiect pana la data de 12.10.2012 la adresa de email primaria@campiaturzii.ro, sau puteţi posta mesaje în secţiunea audienţe on-line...

02 Octombrie 2012
  1316 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Zilele Vârstnicului, 1-2 octombrie 2012


  2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. La nivel european, îşi propune să aducă în prim-plan contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii şi măsurile menite să îi ajute să îşi menţină sănătatea fizică şi psihică. Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează în perioada 1-2 octombrie 2012, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, Zilele Vârstnicului, manifestările dorind să valorizeze persoanele vârstnice din comunitate, să scoată în evidenţă realizările şi împlinirile acestora, în semn de recunoştinţă şi apreciere...

29 Septembrie 2012
  1046 vizualizari |  citeste mai mult 

 Ziua Recoltei 2012, ediţia a VI-a


  Primăria şi Consiliul local al  municipiului Câmpia Turzii, în colaborare cu Primăria Viişoara, organizează în data de 26 septembrie 2012, începând cu ora 10,00, ediţia a VI-a a Zilei Recoltei. Cu ocazia acestui eveniment, va fi acordată distincţia 2012 pentru cel mai frumos stand expoziţional.Bogaţia standurilor constau în legume şi fructe proaspete care pot fi achiziţionate direct de la producătorii agricoli locali. Piaţa Unirii-locaţia acestui eveniment , oferă publicului participant dansuri populare susţinute de către Ansamblurile Ardeleana şi Mugurelul, recital folcloric susţinut de Liliana Oara...

25 Septembrie 2012
  1178 vizualizari |  citeste mai mult 

 Audienţe în teritoriu ale Instituţiei Prefectului judeţului Cluj


  Începând cu luna octombrie, în a treia zi de joi a fiecărei luni, respectiv:  18 octombrie 2012;  15 noiembrie 2012;  20 decembrie 2012;  Instituţia Prefectului judeţului Cluj organizează audienţe în teritoriu pentru cetăţeni. Activitatea se va desfăşura la sediul Primăriei Turda, începând cu ora 12.00, la ea participând alături de prefect sau subprefect şi specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, din domeniile: fond funciar, economic sau juridic...

25 Septembrie 2012
  1240 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Vârstnicii...comorile noastre..să le cunoaştem poveştile de viaţă


  2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. La nivel european, îşi propune să aducă în prim-plan contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii şi măsurile menite să îi ajute să îşi menţină sănătatea fizică şi psihică. Instituţia noastră organizează în perioada 1-2 octombrie 2012, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, Zilele Vârstnicului, manifestările dorind să valorizeze persoanele vârstnice din comunitate, să scoată în evidenţă realizările şi împlinirile acestora, în semn de recunoştinţă şi apreciere...

24 Septembrie 2012
  1084 vizualizari |  citeste mai mult 

 Deschiderea sesiunii de primire de cereri de finanțare pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local


Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunță deschiderea  în data de 1 octombrie 2012 a sesiunii de primire de cereri de finanțare pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru  activități non-profit de interes local care se va desfășura după următorul calendar: 1oct. -30 oct. 2012- perioada de depunere a proiectelor; 1nov.- 6 nov. 2012 –perioada de evaluare a proiectelor; 7 nov.-11 nov. 2012-Comunicarea rezultatelor și încheierea contractelor cu beneficiarii; Dosarul de participare la selecţia de oferte trebuie să conţină următoarele documente:1) cerere tip de finanţare – 1 ex; 2) copia actului constitutiv, si a statutului organizatiei, respectiv a actelor aditionale prin care au fost modificate acestea ( dupa caz) 3) copie dupa certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice - semnate şi ştampilate cu menţiunea “conform cu originalul” 4) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Campia Turzii şi la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în care îşi are sediul / domiciliul / reşedinţa ;5) declaraţie pe propria răspundere privind existenţa contribuţiei solicitantului - surse de finanţare proprii şi / sau atrase ; Aceste formulare tipizate pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Câmpia Turzii, de aici, sau pot fi obținute de la Serviciul Cultural al Primăriei Câmpia Turzii,  respectiv de la Casa de Cultură „Ionel Floașiu”...

21 Septembrie 2012
  1240 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind vizita informală a unei delegaţii franceze în municipiul Câmpia Turzii, pentru proiectul "CLOSER TO SCHOOL"


  Joi, 13 septembrie 2012, va avea loc vizita  informală a delegaţiei franceze  în municipiul Câmpia Turzii.   Din  delegaţie  fac parte Ministrul de Interne – domnul Manuel VALLS, ministrul delegat pe lângă ministrul francez al Afacerilor Externe însărcinat cu Afacerile Europene-domnul  Bernard CAZENEUVE, Ambasadorul Franţei în România–domnul  Philippe GUSTIN, însoţiţi de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei judeţului Cluj: Prefectul judeţului Cluj-domnul Gheorghe Ioan Vuşcan şi Secretarul Consiliului Judeţean Cluj-doamna Simona Gaci...

12 Septembrie 2012
  1118 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs ocupare post vacant


PRIMăRIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII  organizează concurs în data de 23.10.2012 orele 10 proba scrisa si in data de 24.10.2012 ora 10 interviul la sediul Primariei str. Laminoristilor, nr.2 pentru ocuparea unui post de natura contractuala : LA SERVICIUL TEHNIC SI INVESTITII UN POST  DE INSPECTOR DE SPECIALITATE Condiţii de ocupare a postului: - studii superioare, de lunga durata – Facultatea de constructii –inginerie civila – specializarea Cai ferate, drumuri si poduri , Constructii civile, industriale si agricole sau Facultatea de inginerie a instalatiilor specializarea Instalati pentru constructii si alte specializari in domeniul tehnic sau Facultatea de mecanica - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice: minimum 9 ani; - cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Word,  Microsoft Excel  – nivel mediu...

11 Septembrie 2012
  1198 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind sistarea apei potabile în muncipiul Câmpia Turzii


Compania de Apă Arieş anunţă sistarea apei potabile în muncipiul Câmpia Turzii, din cauza lucrărilor de dezafectare reţele vechi de apă şi branşare aferente, timp de 20 de ore , în data de joi, 13 septembrie 2012, între orele 04,00- 24,00. Zonele afectate sunt : str.Oituz, Liliacului, Plopilor, Retezatului, Oţelarilor, Republicii -partea cu case; Str.Aurel Vlaicu - între str. Decebal şi str.Republicii; Str.Gheorghe Bariţiu - între str...

11 Septembrie 2012
  1172 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind acţiunea de capturare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului


  Primăria Municipiului Câmpia Turzii a demarat acţiunea de capturare a câinilor fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială. Câinii capturaţi sunt transportaţi la Centrul de ecarisaj din comuna Bogata, unde sunt deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi identificaţi prin crotaliere. La centrul de ecarisaj sunt cazaţi timp de minimum 14 zile, în funcţie de starea acestora, după care, dacă nu sunt adoptaţi, sunt eliberaţi...

06 Septembrie 2012
  1218 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Expoziţia de arta plastică şi fotografie "Apus de vară"


PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL CAMPIA TURZII ASOCIATIA  ARTISTILOR  PLASTICI  CAMPIA TURZII CASA DE CULTURA “IONEL FLOASIU” ORGANIZEAZA expozitia de  arta  plastica  si  fotografie "APUS DE VARA" EXPUN: CALUSER VASILICA MARINA; CIOCA TUDOR CALIN; FENESAN CRISTINA; MICLAUS RADU; MOLDOVAN VIOREL; MESTERU OVIDIU; NAGY ANA-MARIA; OLTEAN FLORENTINA; PAVALOAIA CARMEN; PAVALOAIA EMMA; POP IULIANA-DANA; RUSU GEORGETA; SASARAN MARIA; SEBENI MIHAELA; SUCIU MIHAI; SERBAN SORINA; Vernisajul va avea loc vineri, 7 septembrie 2012, ora 18,00 in Sala mica a Casei de Cultura “Ionel Floasiu” Campia Turzii...

06 Septembrie 2012
  1115 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ASOCIAţIA SPORTIVă INDUSTRIA SÂRMEI 1921 CÂMPIA TURZII


                  Plecând de la experienţa acumulată în ultimii ani, înfinţarea unei şcoli de fotbal în municipiu este benefică pentru copiii şi tinerii din Câmpia Turzii şi zonele învecinate, care vor avea şansa să se dezvolte sănătos şi armonios şi deasemenea să fie pregatitţi profesional şi sportiv pentru a putea face faţă cerinţelor impuse de sistemul profesionist din fotbal, sistem în care vom urmării să ajungă cât mai mulţi dintre cursanţi...

24 August 2012
  1428 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 “Cooperare inter - regională – prin cetăţeni europeni”


  Primăria municipiului  Câmpia Turzii a fost  iniţiatorul şi organizatorul proiectului “Cooperare inter-regională-prin cetăţeni europeni” finanţat prin programul “Europa pentru cetăţeni“Măsura 1.1.“Înfrăţirea între oraşe“ şi s-a desfăşurat în perioada 17.08.2012-20.08.2012. Implicarea într-un proiect comun a cetăţenilor din două ţări europene (Ungaria, România) a creat un context favorabil schimburilor de experienţă, cultură, valori, încurajând astfel cooperarea între oraşe, înţelegerea reciprocă între cetăţenii Uniunii Europene...

21 August 2012
  1148 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR PUBLIC la Primăria Câmpia Turzii


  In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaste limba romana, scris si vorbit; are varsta minimă reglementata de prevederile legale; are capacitate deplină de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei de administrator public; nu a desfasurat activitati de politie politica are studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta; a absolvit cursuri/programe de formare profesionala specifice functiei de administrator public ( de preferinta master in administratie publica) are o vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 4 ani; are experienta în domeniu(functii de conducere detinute care au conexiuni cu functia de administrator public) minimum 3 ani; are cunostinte de operare pe calculator nivel mediu; are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiza si sinteza, planificare si acţiune strategica, control si depistare deficiente, rezolvare operativa si eficienta a problemelor,  excelenta comunicare orala si scrisa, capacitate de observatie, capacitate de relationare cu superiorii, colegii,  subordonatii si publicul, de consiliere si indrumare, gandire logica si clara, capacitate de adaptare, precum si de gestionare eficienta a resurselor alocate, creativitate si spirit de initiativa; are abilitati  de  negociere  si mediere, capacitate de   convingere,  autocontrol, echilibru psihoemotional, capacitate de a lua decizii...

20 August 2012
  1610 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program Zilele municipiului Câmpia Turzii, ediţia a XV-a


 In ataşament puteţi vizualiza programul şi afişul Zilelor municipiului Câmpia Turzii, ediţia a XV-a              

09 August 2012
  1387 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Cooperare inter - regională – prin cetăţeni europeni


  Programul “Europa pentru cetăţeni “este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă...

27 Iulie 2012
  1277 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centrul de Recuperare „Carine” în excursie


  Copiii şi tinerii asistaţi la Centrul de Recuperare ”Carine” din municipiul Câmpia Turzii au făcut o excursie la Cheia Pony Park, în data de 13 Iulie anul curent, fiind însoţiţi de părinţi şi echipa Centrului. Aproximativ 70 de persoane,  au avut prilejul să petreacă o zi frumoasă în aer liber, să se joace şi să se bucure de fiecare clipă. La parcul de distracţii, copiii au beneficiat de plimbări cu hidrobicicletele, călărie pe ponei concursuri pe taurul mecanic, plimbări cu trenuleţul electric, jocuri în tabăra indiană, pe insula piraţilor...

27 Iulie 2012
  1208 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program special de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii


  Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a Referendumului naţional din data de 29 iulie 2012, pentru demiterea Preşedintelui României, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii  va avea următorul program special de lucru cu publicul: LUNI pânǎ  JOI  (23 – 26 iulie 2012) – între orele 8,00 – 17,00 VINERI  şi  SÂMBăTă (27 -28 iulie  2012) –    între orele 8,00 – 16,00   DUMINICǍ ( 29 iulie 2012)  -  între orele 8,00 – 22,00                            Facem un apel către toti cetăţenii  municipiului Câmpia Turzii şi a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara, Luna, Călăraşi şi Ploscoş) să verifice  termenul de valabilitate a actelor de identitate  iar în cazul  expirării, pierderii, furtului sau în celelalte cazuri în care se impune, cetăţenii pot solicita  eliberarea unui nou act de identitate la  sediul Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii  din strada  1  Decembrie  1918  nr...

24 Iulie 2012
  1310 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Câştigătorii campaniei „Locul deşeurilor nu este în casă”


  Campania „Locul deşeurilor nu e în casă”, organizată de Primăria Municipiului Câmpia Tuzii în colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare ROREC,  a avut loc în municipiul nostru, sâmbătă 21 iulie, a avut ca rezultat colectarea a 268 de obiecte electrocasnice uzate, cântărin în total în jur de 3.000 kg. Campania a beneficiat de implicarea voluntarilor din cadrul Asociaţiei Civice pentru Initiaţiativă şi Acţiune Comunitară Câmpia Turzii (ACIAC) şi din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Incluziunii Sociale Câmpia Turzii (APIS)...

24 Iulie 2012
  1302 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat de presă


  Urmare sesizării proprietarilor de terenuri (grădini de zarzavat) în cadrul audienţei la domnul primar ing. Radu HANGA care au solicitat soluţionarea  situaţiilor cu care se confruntă personalul de pază (persoane fizice neautorizate) în activitatea acestor terenuri, Primăria a solicitat un răspuns oficial Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii pe care îl ataşăm.   PRIMAR Ing.Radu HANGA

20 Iulie 2012
  1361 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Locul deşeurilor nu este în casă


  Cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale din municipiul Câmpia Turzii care deţin echipamente electrice si electronice vechi sau defecte pot să le predea, sâmbătă, 21 iulie 2012, între orele 9.00 – 15.00, la punctele de colectare special amenajate din următoarele locaţii: 1.      Casa de Cultură “Ionel Floaşiu” 2.      Str. Griviţei, nr. 8 (lângă CT 8) 3...

18 Iulie 2012
  1263 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispozitie privind stabilirea locului special pentru afisaj electoral, in Municipiul Campia Turzii , pentru referendumul national din data de 29 iulie 2012


               Primarul Municipiului Campia Turzii;             În temeiul prevederilor art. 30 alin.(2) si (3) din Legea nr. 3/2000, privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare ; Hotararea nr. 8H/13.07.2012 a Biroului Electoral Central, privind unele masuri pentru asigurarea ordinii publice si a bunei desfasurari a campaniei la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012 şi art...

16 Iulie 2012
  1311 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Delimitarea si numerotarea secţiilor pentru referendumul national din data de 29 iulie 2012


În ataşament gasiţi anexa  la ordinul prefectului nr. 332 din 11.07.2012 privind delimitarea si numerotarea secţiilor  de  votare  din  municipiul  Câmpia Turzii, pentru  referendumul  national din  data de 29 iulie 2012, pentru  demiterea  Presedintelui  României

13 Iulie 2012
  1183 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ privind lista electorala permanenta, care va sta la baza organizarii referendumului national din data de 29 iulie 2012


           In conformitate cu prevederile art. 12 din H.G. nr. 720/2000, privind listele electorale permanente, informam cetatenii cu drept de vot din Municipiul Campia Turzii , care doresc , ca pot verifica inscrierea lor in lista electorala permanenta. Lista electorala permanenta, care va sta la baza organizarii referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, se afla la Serviciul Administratie Publica Locala , persoana de contact este Andrei VINTILA .   PRIMAR, Ing...

12 Iulie 2012
  1350 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 AVERTIZAREA METEOROLOGICă DE COD GALBEN PENTRU CANICULă


  Având în vedere avertizarea meteorologică  de cod galben pentru caniculă, vă facem cunoscut faptul că Primăria municipiului Câmpia Turzii, a amenajat două puncte de distribuirea apei plate şi anume : -Sediul primăriei municipiului Câmpia Turzii-str.laminoiriştilor nr. 2 -Casa de cultură “ Ionel Floaşiu”  a municipiului Câmpia Turzii De asemenea vă informăm că farmaciile din localitate funcţionează în regim de puncte de prim ajutor  în caz de situaţii de urgenţă la caniculă...

02 Iulie 2012
  1407 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Orarul de funcţionare al farmaciilor pentru zilele de duminică şi sărbătorile legale


în perioada 01.07 – 31.12.2012, stabilit în baza h.c.l. nr. 38 / 27.05.2002

27 Iunie 2012
  1315 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Expoziţie de pictură


              Asociaţia Artiştilor Plastici din municipiul Câmpia Turzii, organizează în data de 28 iunie anul curent,  în sala mică a Casei de Cultură „Ionel Floaşiu”expoziţia de pictură „Copilărie în culoare”, începând cu ora 18.00. Micuţii artişti care îşi vor expune lucrările în cadrul expoziţiei, sunt copii cu vârste cuprinse între 8 -14 ani. Talentul lor este îndrumat de către pictorii Asociaţiei Artiştilor Plastici din municipiu...

26 Iunie 2012
  1147 vizualizari |  citeste mai mult 

 Programul audienţelor pentru anul 2012


PRIMAR Ing.  Radu HANGA IUNIE 28.06.2012   INTRE ORELE :   8.00-10.00 IULIE 26.07.2012   AUGUST 30.08.2012   SEPTEMBRIE 27.09.2012   OCTOMBRIE 25.10.2012   NOIEMBRIE 29...

26 Iunie 2012
  1403 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Mesaj de condoleante catre orasul infratit Bayramic-Turcia


In numele locuitorilor municipiului Campia Turzii, ne exprimam compasiunea fata de dragii nostri prieteni, locuitorii orasului infratit Bayramic. Stimate D-le Ismail Sakin Tuncer,  primar al orasului Bayramic   In calitate de oras infratit cu Bayramic, municipiul Campia Turzii nu poate sta indiferent fata de cetatenii Dvs. in aceste momente de tragedie determinate de decesul intr-un grav accident rutier al consilierilor locali D-ul Reşit Tumer si D-ul Mehmet Özer. Relatiile dintre orasele noastre infratite s-au dezvoltat in ultimii ani si prin intermediul acestor relatii am avut oportunitatea de a cunoaste mai bine locuitorii orasului si de a fi mai aproape de acestia...

22 Iunie 2012
  1355 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ZIUA MONDIALă A SOARELUI, 21 IUNIE 2012


  Soarele este steaua aflată în centrul sistemului nostru solar. Pământul, toate celelalte planete, asteroizii, meteoriții, cometele precum și cantitățile enorme de praf interplanetar orbitează în jurul Soarelui, care totuși, prin mărimea sa, conține mai mult de 99% din masa întregului sistem solar. Energia provenită de la Soare (sub forma luminii, căldurii ș.a.) face posibilă întreaga viață de pe Pământ, de ex. prin fotosinteză, iar prin intermediul căldurii și clima favorabilă...

21 Iunie 2012
  1527 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii


              În data de 22 Iunie 2012, începând cu ora 9.30 are loc în sala mică a Casei de Cultură „Ionel Floaşiu” şedinţa de constituire a Consiliului local al municipiului Câmpia Turzii, în urma alegerilor locale din 10 iunie anul curent.             Pe ordinea de zi se află: constituirea grupurilor de consilieri; aprobarea componenţei numerice şi alegerea nominală a membrilor comisiei de validare; depunerea jurământului consilierilor locali; depunerea jurământului de către consilierii locali validaţi şi declararea ca legal constituit a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii; alegerea preşedintelui de şedinţă; depunerea jurământului de către primarul municipiului; alegerea viceprimarului municipiului; depunerea jurământului de către viceprimarul municipiului; organizarea comisiilor de specialitate;  

21 Iunie 2012
  1106 vizualizari |  citeste mai mult 

 Mersul trenurilor 2012 (sosiri-plecări) din staţia Câmpia Turzii


În ataşament puteţi vizualiza mersul trenurilor 2012, sosiri-plecări, din staţia Câmpia Turzii

15 Iunie 2012
  1598 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind alegerile locale din Câmpia Turzii, iunie 2012


              În urma procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de PRIMAR din 10 iunie 2012, la Circumscripţia Electorală nr.2 din municipiul Câmpia Turzii, vă informăm: numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţia electorală sunt – 24. 365 numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente – 24...

11 Iunie 2012
  1345 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Programul de circulaţie al transportului în comun Câmpia Turzii - Turda şi Câmpia Turzii - Cluj-Napoca


Program de circulaţie Câmpia Turzii - Turda (Liniile 20, 21, 27, 50) - Luni - Vineri; Program de circulaţie Câmpia Turzii - Turda (Liniile 20, 21) - Sâmbată şi Duminică; Program de circulaţie pe anul 2012 Cluj-Napoca - Câmpia Turzii şi Câmpia Turzii - Cluj-Napoca;  PROGRAM VALABIL ÎNCEPÂND CU 12.05.2012

08 Iunie 2012
  18563 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii


Prin Hotărirea Consiliului Local nr. 49 din 24 Mai 2012 a fost stabilit nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii. În ataşament puteţi vizualiza conţinutul hotărârii.

07 Iunie 2012
  1284 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ZIUA MONDIALă A MEDIULUI, 5 IUNIE 2012


            Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător sau mediul ambiant, este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, solul etc., precum și celelalte ființe vii.      Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transformare a mediului...

05 Iunie 2012
  1281 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 


Cu inimile zdrobite de durere, anunţăm decesul Primarului Municipiului Câmpia Turzii, ing.Ioan VASINCA. Un pios omagiu şi aducere aminte celui care timp de 16 ani a fost în slujba comunităţii. Uitarea nu–i  va şterge niciodată chipul lui blând şi sufletul său generos. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Colectivul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii   

01 Iunie 2012
  1636 vizualizari |  citeste mai mult 

 Ziua Zâmbetelor, 1 iunie 2012


Mai multe detalii despre programul evenimentului găsiţi în ataşament.

30 Mai 2012
  1639 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concursul judeţean de dans sportiv ediţia a III –a "Cupa Câmpia Turzii"


  Asociaţia Club Sportiv „Danessa”organizează în data de 31 mai anul curent, începând cu ora 17.00 Concursul judeţean de dans sportiv ediţia a III –a „Cupa Câmpia Turzii”. Competiţia se desfăşoară în sala de spectacole „Mircea Mihăşan” a Casei de Cultură „Ionel Floaşiu”. Preţul unui bilet este de 7 lei, acesta putând fi achiziţionat de la Casieria Casei de Cultură din municipiul Câmpia Turzii...

30 Mai 2012
  1265 vizualizari |  citeste mai mult 
Primaria
Marti, 24 Aprilie 2018
vizitator: 54.81.166.196