Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Vârstnicii...comorile noastre..să le cunoaştem poveştile de viaţă


  2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. La nivel european, îşi propune să aducă în prim-plan contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii şi măsurile menite să îi ajute să îşi menţină sănătatea fizică şi psihică. Instituţia noastră organizează în perioada 1-2 octombrie 2012, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, Zilele Vârstnicului, manifestările dorind să valorizeze persoanele vârstnice din comunitate, să scoată în evidenţă realizările şi împlinirile acestora, în semn de recunoştinţă şi apreciere...

24 Septembrie 2012
  1158 vizualizari |  citeste mai mult 

 Deschiderea sesiunii de primire de cereri de finanțare pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local


Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunță deschiderea  în data de 1 octombrie 2012 a sesiunii de primire de cereri de finanțare pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru  activități non-profit de interes local care se va desfășura după următorul calendar: 1oct. -30 oct. 2012- perioada de depunere a proiectelor; 1nov.- 6 nov. 2012 –perioada de evaluare a proiectelor; 7 nov.-11 nov. 2012-Comunicarea rezultatelor și încheierea contractelor cu beneficiarii; Dosarul de participare la selecţia de oferte trebuie să conţină următoarele documente:1) cerere tip de finanţare – 1 ex; 2) copia actului constitutiv, si a statutului organizatiei, respectiv a actelor aditionale prin care au fost modificate acestea ( dupa caz) 3) copie dupa certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice - semnate şi ştampilate cu menţiunea “conform cu originalul” 4) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Campia Turzii şi la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în care îşi are sediul / domiciliul / reşedinţa ;5) declaraţie pe propria răspundere privind existenţa contribuţiei solicitantului - surse de finanţare proprii şi / sau atrase ; Aceste formulare tipizate pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Câmpia Turzii, de aici, sau pot fi obținute de la Serviciul Cultural al Primăriei Câmpia Turzii,  respectiv de la Casa de Cultură „Ionel Floașiu”...

21 Septembrie 2012
  1320 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind vizita informală a unei delegaţii franceze în municipiul Câmpia Turzii, pentru proiectul "CLOSER TO SCHOOL"


  Joi, 13 septembrie 2012, va avea loc vizita  informală a delegaţiei franceze  în municipiul Câmpia Turzii.   Din  delegaţie  fac parte Ministrul de Interne – domnul Manuel VALLS, ministrul delegat pe lângă ministrul francez al Afacerilor Externe însărcinat cu Afacerile Europene-domnul  Bernard CAZENEUVE, Ambasadorul Franţei în România–domnul  Philippe GUSTIN, însoţiţi de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei judeţului Cluj: Prefectul judeţului Cluj-domnul Gheorghe Ioan Vuşcan şi Secretarul Consiliului Judeţean Cluj-doamna Simona Gaci...

12 Septembrie 2012
  1201 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs ocupare post vacant


PRIMăRIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII  organizează concurs în data de 23.10.2012 orele 10 proba scrisa si in data de 24.10.2012 ora 10 interviul la sediul Primariei str. Laminoristilor, nr.2 pentru ocuparea unui post de natura contractuala : LA SERVICIUL TEHNIC SI INVESTITII UN POST  DE INSPECTOR DE SPECIALITATE Condiţii de ocupare a postului: - studii superioare, de lunga durata – Facultatea de constructii –inginerie civila – specializarea Cai ferate, drumuri si poduri , Constructii civile, industriale si agricole sau Facultatea de inginerie a instalatiilor specializarea Instalati pentru constructii si alte specializari in domeniul tehnic sau Facultatea de mecanica - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice: minimum 9 ani; - cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Word,  Microsoft Excel  – nivel mediu...

11 Septembrie 2012
  1278 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind sistarea apei potabile în muncipiul Câmpia Turzii


Compania de Apă Arieş anunţă sistarea apei potabile în muncipiul Câmpia Turzii, din cauza lucrărilor de dezafectare reţele vechi de apă şi branşare aferente, timp de 20 de ore , în data de joi, 13 septembrie 2012, între orele 04,00- 24,00. Zonele afectate sunt : str.Oituz, Liliacului, Plopilor, Retezatului, Oţelarilor, Republicii -partea cu case; Str.Aurel Vlaicu - între str. Decebal şi str.Republicii; Str.Gheorghe Bariţiu - între str...

11 Septembrie 2012
  1272 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind acţiunea de capturare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului


  Primăria Municipiului Câmpia Turzii a demarat acţiunea de capturare a câinilor fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială. Câinii capturaţi sunt transportaţi la Centrul de ecarisaj din comuna Bogata, unde sunt deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi identificaţi prin crotaliere. La centrul de ecarisaj sunt cazaţi timp de minimum 14 zile, în funcţie de starea acestora, după care, dacă nu sunt adoptaţi, sunt eliberaţi...

06 Septembrie 2012
  1296 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Expoziţia de arta plastică şi fotografie "Apus de vară"


PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL CAMPIA TURZII ASOCIATIA  ARTISTILOR  PLASTICI  CAMPIA TURZII CASA DE CULTURA “IONEL FLOASIU” ORGANIZEAZA expozitia de  arta  plastica  si  fotografie "APUS DE VARA" EXPUN: CALUSER VASILICA MARINA; CIOCA TUDOR CALIN; FENESAN CRISTINA; MICLAUS RADU; MOLDOVAN VIOREL; MESTERU OVIDIU; NAGY ANA-MARIA; OLTEAN FLORENTINA; PAVALOAIA CARMEN; PAVALOAIA EMMA; POP IULIANA-DANA; RUSU GEORGETA; SASARAN MARIA; SEBENI MIHAELA; SUCIU MIHAI; SERBAN SORINA; Vernisajul va avea loc vineri, 7 septembrie 2012, ora 18,00 in Sala mica a Casei de Cultura “Ionel Floasiu” Campia Turzii...

06 Septembrie 2012
  1193 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ASOCIAţIA SPORTIVă INDUSTRIA SÂRMEI 1921 CÂMPIA TURZII


                  Plecând de la experienţa acumulată în ultimii ani, înfinţarea unei şcoli de fotbal în municipiu este benefică pentru copiii şi tinerii din Câmpia Turzii şi zonele învecinate, care vor avea şansa să se dezvolte sănătos şi armonios şi deasemenea să fie pregatitţi profesional şi sportiv pentru a putea face faţă cerinţelor impuse de sistemul profesionist din fotbal, sistem în care vom urmării să ajungă cât mai mulţi dintre cursanţi...

24 August 2012
  1539 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 “Cooperare inter - regională – prin cetăţeni europeni”


  Primăria municipiului  Câmpia Turzii a fost  iniţiatorul şi organizatorul proiectului “Cooperare inter-regională-prin cetăţeni europeni” finanţat prin programul “Europa pentru cetăţeni“Măsura 1.1.“Înfrăţirea între oraşe“ şi s-a desfăşurat în perioada 17.08.2012-20.08.2012. Implicarea într-un proiect comun a cetăţenilor din două ţări europene (Ungaria, România) a creat un context favorabil schimburilor de experienţă, cultură, valori, încurajând astfel cooperarea între oraşe, înţelegerea reciprocă între cetăţenii Uniunii Europene...

21 August 2012
  1237 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR PUBLIC la Primăria Câmpia Turzii


  In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaste limba romana, scris si vorbit; are varsta minimă reglementata de prevederile legale; are capacitate deplină de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei de administrator public; nu a desfasurat activitati de politie politica are studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta; a absolvit cursuri/programe de formare profesionala specifice functiei de administrator public ( de preferinta master in administratie publica) are o vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 4 ani; are experienta în domeniu(functii de conducere detinute care au conexiuni cu functia de administrator public) minimum 3 ani; are cunostinte de operare pe calculator nivel mediu; are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiza si sinteza, planificare si acţiune strategica, control si depistare deficiente, rezolvare operativa si eficienta a problemelor,  excelenta comunicare orala si scrisa, capacitate de observatie, capacitate de relationare cu superiorii, colegii,  subordonatii si publicul, de consiliere si indrumare, gandire logica si clara, capacitate de adaptare, precum si de gestionare eficienta a resurselor alocate, creativitate si spirit de initiativa; are abilitati  de  negociere  si mediere, capacitate de   convingere,  autocontrol, echilibru psihoemotional, capacitate de a lua decizii...

20 August 2012
  1745 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program Zilele municipiului Câmpia Turzii, ediţia a XV-a


 In ataşament puteţi vizualiza programul şi afişul Zilelor municipiului Câmpia Turzii, ediţia a XV-a              

09 August 2012
  1467 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Cooperare inter - regională – prin cetăţeni europeni


  Programul “Europa pentru cetăţeni “este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă...

27 Iulie 2012
  1382 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centrul de Recuperare „Carine” în excursie


  Copiii şi tinerii asistaţi la Centrul de Recuperare ”Carine” din municipiul Câmpia Turzii au făcut o excursie la Cheia Pony Park, în data de 13 Iulie anul curent, fiind însoţiţi de părinţi şi echipa Centrului. Aproximativ 70 de persoane,  au avut prilejul să petreacă o zi frumoasă în aer liber, să se joace şi să se bucure de fiecare clipă. La parcul de distracţii, copiii au beneficiat de plimbări cu hidrobicicletele, călărie pe ponei concursuri pe taurul mecanic, plimbări cu trenuleţul electric, jocuri în tabăra indiană, pe insula piraţilor...

27 Iulie 2012
  1288 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program special de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii


  Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a Referendumului naţional din data de 29 iulie 2012, pentru demiterea Preşedintelui României, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii  va avea următorul program special de lucru cu publicul: LUNI pânǎ  JOI  (23 – 26 iulie 2012) – între orele 8,00 – 17,00 VINERI  şi  SÂMBăTă (27 -28 iulie  2012) –    între orele 8,00 – 16,00   DUMINICǍ ( 29 iulie 2012)  -  între orele 8,00 – 22,00                            Facem un apel către toti cetăţenii  municipiului Câmpia Turzii şi a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara, Luna, Călăraşi şi Ploscoş) să verifice  termenul de valabilitate a actelor de identitate  iar în cazul  expirării, pierderii, furtului sau în celelalte cazuri în care se impune, cetăţenii pot solicita  eliberarea unui nou act de identitate la  sediul Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii  din strada  1  Decembrie  1918  nr...

24 Iulie 2012
  1401 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Câştigătorii campaniei „Locul deşeurilor nu este în casă”


  Campania „Locul deşeurilor nu e în casă”, organizată de Primăria Municipiului Câmpia Tuzii în colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare ROREC,  a avut loc în municipiul nostru, sâmbătă 21 iulie, a avut ca rezultat colectarea a 268 de obiecte electrocasnice uzate, cântărin în total în jur de 3.000 kg. Campania a beneficiat de implicarea voluntarilor din cadrul Asociaţiei Civice pentru Initiaţiativă şi Acţiune Comunitară Câmpia Turzii (ACIAC) şi din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Incluziunii Sociale Câmpia Turzii (APIS)...

24 Iulie 2012
  1407 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat de presă


  Urmare sesizării proprietarilor de terenuri (grădini de zarzavat) în cadrul audienţei la domnul primar ing. Radu HANGA care au solicitat soluţionarea  situaţiilor cu care se confruntă personalul de pază (persoane fizice neautorizate) în activitatea acestor terenuri, Primăria a solicitat un răspuns oficial Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii pe care îl ataşăm.   PRIMAR Ing.Radu HANGA

20 Iulie 2012
  1469 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Locul deşeurilor nu este în casă


  Cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale din municipiul Câmpia Turzii care deţin echipamente electrice si electronice vechi sau defecte pot să le predea, sâmbătă, 21 iulie 2012, între orele 9.00 – 15.00, la punctele de colectare special amenajate din următoarele locaţii: 1.      Casa de Cultură “Ionel Floaşiu” 2.      Str. Griviţei, nr. 8 (lângă CT 8) 3...

18 Iulie 2012
  1351 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispozitie privind stabilirea locului special pentru afisaj electoral, in Municipiul Campia Turzii , pentru referendumul national din data de 29 iulie 2012


               Primarul Municipiului Campia Turzii;             În temeiul prevederilor art. 30 alin.(2) si (3) din Legea nr. 3/2000, privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare ; Hotararea nr. 8H/13.07.2012 a Biroului Electoral Central, privind unele masuri pentru asigurarea ordinii publice si a bunei desfasurari a campaniei la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012 şi art...

16 Iulie 2012
  1392 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Delimitarea si numerotarea secţiilor pentru referendumul national din data de 29 iulie 2012


În ataşament gasiţi anexa  la ordinul prefectului nr. 332 din 11.07.2012 privind delimitarea si numerotarea secţiilor  de  votare  din  municipiul  Câmpia Turzii, pentru  referendumul  national din  data de 29 iulie 2012, pentru  demiterea  Presedintelui  României

13 Iulie 2012
  1271 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ privind lista electorala permanenta, care va sta la baza organizarii referendumului national din data de 29 iulie 2012


           In conformitate cu prevederile art. 12 din H.G. nr. 720/2000, privind listele electorale permanente, informam cetatenii cu drept de vot din Municipiul Campia Turzii , care doresc , ca pot verifica inscrierea lor in lista electorala permanenta. Lista electorala permanenta, care va sta la baza organizarii referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, se afla la Serviciul Administratie Publica Locala , persoana de contact este Andrei VINTILA .   PRIMAR, Ing...

12 Iulie 2012
  1446 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 AVERTIZAREA METEOROLOGICă DE COD GALBEN PENTRU CANICULă


  Având în vedere avertizarea meteorologică  de cod galben pentru caniculă, vă facem cunoscut faptul că Primăria municipiului Câmpia Turzii, a amenajat două puncte de distribuirea apei plate şi anume : -Sediul primăriei municipiului Câmpia Turzii-str.laminoiriştilor nr. 2 -Casa de cultură “ Ionel Floaşiu”  a municipiului Câmpia Turzii De asemenea vă informăm că farmaciile din localitate funcţionează în regim de puncte de prim ajutor  în caz de situaţii de urgenţă la caniculă...

02 Iulie 2012
  1510 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Orarul de funcţionare al farmaciilor pentru zilele de duminică şi sărbătorile legale


în perioada 01.07 – 31.12.2012, stabilit în baza h.c.l. nr. 38 / 27.05.2002

27 Iunie 2012
  1402 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Expoziţie de pictură


              Asociaţia Artiştilor Plastici din municipiul Câmpia Turzii, organizează în data de 28 iunie anul curent,  în sala mică a Casei de Cultură „Ionel Floaşiu”expoziţia de pictură „Copilărie în culoare”, începând cu ora 18.00. Micuţii artişti care îşi vor expune lucrările în cadrul expoziţiei, sunt copii cu vârste cuprinse între 8 -14 ani. Talentul lor este îndrumat de către pictorii Asociaţiei Artiştilor Plastici din municipiu...

26 Iunie 2012
  1242 vizualizari |  citeste mai mult 

 Programul audienţelor pentru anul 2012


PRIMAR Ing.  Radu HANGA IUNIE 28.06.2012   INTRE ORELE :   8.00-10.00 IULIE 26.07.2012   AUGUST 30.08.2012   SEPTEMBRIE 27.09.2012   OCTOMBRIE 25.10.2012   NOIEMBRIE 29...

26 Iunie 2012
  1487 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Mesaj de condoleante catre orasul infratit Bayramic-Turcia


In numele locuitorilor municipiului Campia Turzii, ne exprimam compasiunea fata de dragii nostri prieteni, locuitorii orasului infratit Bayramic. Stimate D-le Ismail Sakin Tuncer,  primar al orasului Bayramic   In calitate de oras infratit cu Bayramic, municipiul Campia Turzii nu poate sta indiferent fata de cetatenii Dvs. in aceste momente de tragedie determinate de decesul intr-un grav accident rutier al consilierilor locali D-ul Reşit Tumer si D-ul Mehmet Özer. Relatiile dintre orasele noastre infratite s-au dezvoltat in ultimii ani si prin intermediul acestor relatii am avut oportunitatea de a cunoaste mai bine locuitorii orasului si de a fi mai aproape de acestia...

22 Iunie 2012
  1454 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ZIUA MONDIALă A SOARELUI, 21 IUNIE 2012


  Soarele este steaua aflată în centrul sistemului nostru solar. Pământul, toate celelalte planete, asteroizii, meteoriții, cometele precum și cantitățile enorme de praf interplanetar orbitează în jurul Soarelui, care totuși, prin mărimea sa, conține mai mult de 99% din masa întregului sistem solar. Energia provenită de la Soare (sub forma luminii, căldurii ș.a.) face posibilă întreaga viață de pe Pământ, de ex. prin fotosinteză, iar prin intermediul căldurii și clima favorabilă...

21 Iunie 2012
  1632 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii


              În data de 22 Iunie 2012, începând cu ora 9.30 are loc în sala mică a Casei de Cultură „Ionel Floaşiu” şedinţa de constituire a Consiliului local al municipiului Câmpia Turzii, în urma alegerilor locale din 10 iunie anul curent.             Pe ordinea de zi se află: constituirea grupurilor de consilieri; aprobarea componenţei numerice şi alegerea nominală a membrilor comisiei de validare; depunerea jurământului consilierilor locali; depunerea jurământului de către consilierii locali validaţi şi declararea ca legal constituit a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii; alegerea preşedintelui de şedinţă; depunerea jurământului de către primarul municipiului; alegerea viceprimarului municipiului; depunerea jurământului de către viceprimarul municipiului; organizarea comisiilor de specialitate;  

21 Iunie 2012
  1186 vizualizari |  citeste mai mult 

 Mersul trenurilor 2012 (sosiri-plecări) din staţia Câmpia Turzii


În ataşament puteţi vizualiza mersul trenurilor 2012, sosiri-plecări, din staţia Câmpia Turzii

15 Iunie 2012
  1682 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind alegerile locale din Câmpia Turzii, iunie 2012


              În urma procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de PRIMAR din 10 iunie 2012, la Circumscripţia Electorală nr.2 din municipiul Câmpia Turzii, vă informăm: numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţia electorală sunt – 24. 365 numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente – 24...

11 Iunie 2012
  1429 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Programul de circulaţie al transportului în comun Câmpia Turzii - Turda şi Câmpia Turzii - Cluj-Napoca


Program de circulaţie Câmpia Turzii - Turda (Liniile 20, 21, 27, 50) - Luni - Vineri; Program de circulaţie Câmpia Turzii - Turda (Liniile 20, 21) - Sâmbată şi Duminică; Program de circulaţie pe anul 2012 Cluj-Napoca - Câmpia Turzii şi Câmpia Turzii - Cluj-Napoca;  PROGRAM VALABIL ÎNCEPÂND CU 12.05.2012

08 Iunie 2012
  18889 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii


Prin Hotărirea Consiliului Local nr. 49 din 24 Mai 2012 a fost stabilit nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii. În ataşament puteţi vizualiza conţinutul hotărârii.

07 Iunie 2012
  1374 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ZIUA MONDIALă A MEDIULUI, 5 IUNIE 2012


            Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător sau mediul ambiant, este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, solul etc., precum și celelalte ființe vii.      Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transformare a mediului...

05 Iunie 2012
  1371 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 


Cu inimile zdrobite de durere, anunţăm decesul Primarului Municipiului Câmpia Turzii, ing.Ioan VASINCA. Un pios omagiu şi aducere aminte celui care timp de 16 ani a fost în slujba comunităţii. Uitarea nu–i  va şterge niciodată chipul lui blând şi sufletul său generos. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Colectivul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii   

01 Iunie 2012
  1751 vizualizari |  citeste mai mult 

 Ziua Zâmbetelor, 1 iunie 2012


Mai multe detalii despre programul evenimentului găsiţi în ataşament.

30 Mai 2012
  1755 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concursul judeţean de dans sportiv ediţia a III –a "Cupa Câmpia Turzii"


  Asociaţia Club Sportiv „Danessa”organizează în data de 31 mai anul curent, începând cu ora 17.00 Concursul judeţean de dans sportiv ediţia a III –a „Cupa Câmpia Turzii”. Competiţia se desfăşoară în sala de spectacole „Mircea Mihăşan” a Casei de Cultură „Ionel Floaşiu”. Preţul unui bilet este de 7 lei, acesta putând fi achiziţionat de la Casieria Casei de Cultură din municipiul Câmpia Turzii...

30 Mai 2012
  1350 vizualizari |  citeste mai mult 

 Funcţii publice vacante la Primaria Câmpia Turzii


PRIMăRIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII organizează concurs în data de 21 IUNIE 2012, orele 11.00 proba scrisă şi în data de 23.06.2012 ora 12.00 interviul la sediul Primariei str. Laminoristilor, nr.2 pentru ocuparea unor functii publice vacante la următoarele servicii: Serviciul Public al Poliţiei Locale Serviciul Corpul de Control al Primarului Serviciul Amenanjarea Teritoriului şi Urbanism Serviciul Tehnic şi Investitii Detalii despre funcţiile publice vacante, condiţiile de participare, bibliografie  şi dosarele candidaţilor se găsesc în ataşament...

30 Mai 2012
  1429 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Situatii financiare trim I 2012, primaria Campia Turzii


BILANT - 31.03.2012 CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI- 31.03.2012 CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI- 31.03.2012 CONTUL DE EXECUTIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI 31.03.2012 CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.03.2012 CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI- 31.03.2012 PLATI RESTANTE - 31.03.2012 Notă:  Mai multe situaţii financiar contabile ale Primariei Câmpia Turzii puteţi gasi pe portalul Ministerului Administraţiei şi Internelor UAT...

24 Mai 2012
  1233 vizualizari |  citeste mai mult 

 ZIUA INTERNAţIONALă A BIODIVERSITăţII, 22 MAI 2012


Termenul biodiversitate descrie întreaga gamă a variabilității organismelor vii în cadrul unui complex ecologic. Ea cuprinde diversitatea ecosistemului și diversitatea genetică a unei specii din acest ecosistem. Biodiversitatea este natura sub toate formele sale, constituită din  toate organismele vii:plante, animale, microorganismele care le populează, dar şi genele acestor specii şi legăturile dintre ele. Este fundamentul vieţii, oferindu-ne hrană, medicamente şi îmbrăcăminte, iar insectele polenizează culturile...

22 Mai 2012
  2323 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind credenţialele de access în Sistemul Naţional Electronic de Plată


Primaria Municipiului Campia Turzii este înregistrata în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar – SNEP, de la data de 01.11.2011. Adresa de internet la care este disponibil Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar este www.ghiseul.ro secţiunea Primariei Municipiului Campia Turzii. Începând cu data de 20.05.2012 la Sediul de impozite si taxe locale, situat în   Campia Turzii Str...

22 Mai 2012
  1595 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Târgul "Produs de Cluj" la Câmpia Turzii, în perioada 25-27 mai 2012


Detalii despre programul evenimentului găsiţi în ataşament

22 Mai 2012
  1345 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program special cu publicul la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii cu ocazia alegerilor locale din 10 iunie 2012


  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii informează cetăţenii municipiului Câmpia Turzii şi a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara, Luna, Călăraşi şi Ploscoş) faptul că la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 , dreptul de vot se va exercita pe baza actului de identitate valabil, care este : cartea de identitate; cartea de identitate provizorie  buletinul de identitate  aflat în termen de valabilitate...

22 Mai 2012
  1324 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 "RESPECTI MEDIUL, RESPECTI VIATA" 2012


  Prin proiectul "RESPECTI MEDIUL ,RESPECTI VIATA"   se creaza posibilitatea realizarii unei colectari selective si la locuintele tip casa  prin achizitionarea si distribuirea celei de a doua  pubele pentru deseuri reciclabile, deoarece pana in acest moment a fost distribuita cate o singura pubela la fiecare locuinta de tip individual. Proiectul presupune achizitionarea a 400 de pubele care vor servi locuintelor tip casa  pentru depozitarea separata a gunoiului menajer si a deseurilor reciclabile . Proiectul vine in completarea proiectului "Eco Campia Turzii"  realizandu-se  astfel un sistem complet de colectare selectiva a deseurilor , facilitand selectarea deseurilor atat la sursa cat si la statia de sortare ...

21 Mai 2012
  1493 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 "IMPREUNA PENTRU UN ORAS CURAT" 2012


  Acest proiect se doreste a fi un exemplu de responsabilitate civica si ecologica pentru toti membrii colectivitatii. De asemenea, proiectul isi propune sa familiarizeze comunitatea cu pastrarea unui spatiu stradal curat, pentru a crea un ambient sanatos adunand laolalta persoane adulte si tineri, pentru pentru a-i face constienti de impactul pozitiv pe care il poate avea colaborarea atunci cand este nevoie de rezolvarea unor probleme aparute la nivelul comunitatii. In acest scop, pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii de curatenie stradala, care in acest moment  se realizeaza manual, proiectul propune achizitionarea unei maturatoare stradale si a unor cosuri de gunoi stradale...

21 Mai 2012
  1308 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Nota de fundamentare şi proiectul de hotărâre al consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013


În ataşament puteţi vizualiza nota de fundamentare şi proiectul de hotărâre al consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul municipiului Câmpia Turzii

16 Mai 2012
  1568 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE ACŢIUNE PENTRU CLIMĂ 15 mai 2012


Clima este definită ca o mediere a stărilor de vreme pe o perioadă de timp de ordinul a câtorva luni până la mii sau milioane de ani. 15 mai - denumită Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă - a luat naştere datorită schimbărilor climatice considerate una dintre cele mai mari provocări ale secolului nostru care ne afectează la nivel global. Ca răspuns la provocările datorate schimbărilor climatice, în anul 1992 liderii mondiali şi experţii de mediu din peste 200 de ţări s-au reunit la Summit-ul care a  avut loc  la Rio de Janeiro adoptând Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), al cărei obiectiv este: “realizarea stabilizării concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic...

14 Mai 2012
  1533 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 "Let’s do it, România !" la Câmpia Turzii


Pornind de la ideea de a avea, cel puţin pentru o zi, o Românie curată, fără gunoaie, în urmă cu doi ani s-a născut proiectul „Let’ s do it, România”, având ca model iniţiativa Estoniei. În cadrul acestui proiect, sâmbătă, 12 mai 2012, vor avea loc acţiuni de ecologizare în toată ţara . Odată cu România, în aceeaşi zi vor mai face curăţenie şi  Bulgaria, Republica Moldova şi Turcia...

10 Mai 2012
  1342 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind stabilirea locului special pentru afisaj electoral, in Municipiul Campia Turzii , pentru alegerile locale, din data de 10.06.2012


Primarul Municipiului Campia Turzii; În temeiul prevederilor art. 76 alin.(1) din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale şi art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata; DISPUN:                 Art.1 – (1) La nivelul Municipiului Campia Turzii, pentru alegerile locale  din data de 10.06.2012, se stabileste ca loc special pentru afisaj electoral platforma din Parcul ,,Ionel Floasiu” ( zona fantanii arteziene)...

10 Mai 2012
  1376 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat privind acţiunea de dezinsecţie


  Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunţă demararea acţiunii de dezinsecţie împotriva căpuşelor şi a ţânţarilor, în perioada 7 - 11 mai 2012. Acţiunea se desfăşoară în Parcul Municipal şi pe toate zonele verzi din municipiu, precum şi în locurile de joacă. Rugăm populaţia să evite aceste zone pe perioada dezinsecţiei. Deţinătorii de albine şi alte animale sensibile sunt rugaţi să aplice măsurile de protecţie necesare...

07 Mai 2012
  1262 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 9 mai 2012 - ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI, ZIUA VICTORIEI şi ZIUA UNIUNII EUROPENE


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII organizează în data de 9 Mai 2012, o serie de manifestări cu prilejul sărbătoririi ZILEI INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI , ZILEI VICTORIEI şi  ZILEI UNIUNII EUROPENE după următorul program : ora 12.00 - DEPUNERI DE COROANE  la Monumentul Comemorativ al Ostaşilor  Români din Parcul Central Ionel Floaşiu, moment religios  susţinut de preotul militar, alocuţiuni, onorul Fanfarei Promenada a Casei de Cultură Ionel Floaşiu...

07 Mai 2012
  1340 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Festivalul National de Muzica pentru Copii si Tineret "Ecoul Pietrei Craiului"


  În perioada 26 – 28 aprilie 2012 a avut loc Festivalul Naţional de muzică „Ecoul Pietrei Craiului”- Tavi Bălăşcău în localitatea Zărneşti. Din municipiul Câmpia Turzii la acest festival a participat Daciana Constantea la grupa de vârstă 7-10 ani. Aceasta a fost remarcată în mod deosebit dintre sutele de participanţi datorită calităţilor artistice deosebite. Ea a concurat la categoria muzică populară şi muzică uşoară...

04 Mai 2012
  1246 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.205.153