Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Dispoziţie privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale din data de 05.06.2016


Primarul Municipiului Campia Turzii; În temeiul prevederilor art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; DISPUN: Art...

03 Mai 2016
  447 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

03 Mai 2016
  422 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea DESFIINţARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAţII şi SPăLăTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANªAMENTE UTILITăţI în jud...

03 Mai 2016
  428 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Programul lucrarilor de dezinsectie, deratizare efectuate de SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA


In perioada 27.04.2016 - 29.04.2016 intre orele 18.00 - 06.00 se va efectua activitatea de: - dezinsectie contra capuselor in Parcul Municipal Campia Turzii si locurile de joaca pentru copii in functie de conditiile meteo favorabile; - deratizare Parcul Municipal Campia Turzii; In data de 29.04.2016 intre orele 13.00- 22.00 se va efectua activitatea de dezinsectie si deratizare la urmatoarele locatii: - Sediul central al Primariei Municipiului Campia Turzii; - Sediul Taxe si Impozite; - Palatul Cultural si Sala Sporturilor; - Sediul Asistenta Sociala; - Centrul de ingrijire Batrani; - Centrul ingrijire Copii; - Bloc ANL 2002-2004; - Cresa Primariei Municipiului Campia Turzii din str...

27 Aprilie 2016
  414 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în ataşament.

26 Aprilie 2016
  459 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în ataşament.

25 Aprilie 2016
  490 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

25 Aprilie 2016
  403 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - MAI 2016


Detalii în ataşament.

21 Aprilie 2016
  397 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA MAI 2016


Detalii în ataşament.

21 Aprilie 2016
  427 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE, MAI 2016


Detalii în ataşament.

21 Aprilie 2016
  410 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de şef serviciu, la Serviciul Public pentru de Urgenţă


Detalii în ataşament.

20 Aprilie 2016
  561 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ procedură de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâcrai-Brazi


Detalii în ataşament.

19 Aprilie 2016
  410 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Raport de activitate privind acţiunea de capturare a câinilor fără stăpân în trim.I 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  435 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - APRILIE 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  421 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA APRILIE 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  420 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE APRILIE 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  417 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ PUBLIC DE SELECţIE PREALABILă A CANDIDATILOR ÎN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARC INDUSTRIAL PUBLIC CAMPIA TURZII SA


Detalii în ataşament.

12 Aprilie 2016
  664 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Programului "Școală după școală" pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

11 Aprilie 2016
  459 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Avize CTATU nr. 4/20016 si nr. 5/2016


Detalii în ataşament.

11 Aprilie 2016
  411 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare Carine - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în ataşament.

08 Aprilie 2016
  496 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea anexelor 4.1 și nr. 4.10 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin HCL nr. 2/2012" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

06 Aprilie 2016
  414 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziție privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2


Detalii în ataşament.

06 Aprilie 2016
  579 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 07/04/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

04 Aprilie 2016
  443 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâcrai-Brazi


Detalii în ataşament.

01 Aprilie 2016
  432 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț pentru închirierea spaţiilor în suprafaţă totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Detalii în ataşament.

01 Aprilie 2016
  441 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț public solicitare acord de mediu Compania de Apă Arieş Turda


Detalii în ataşament.

25 Martie 2016
  466 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşeolară, din data de 21-23.03.2016


Detalii în ataşament.

25 Martie 2016
  521 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară, din data de 23.03.2016


Detalii în ataşament.

23 Martie 2016
  604 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreseolară, din data de 21.03.2016


Detalii în ataşament.

21 Martie 2016
  635 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț închiriere spaţii comerciale Piaţa Mureşului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

21 Martie 2016
  476 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14-16.03.2016


Detalii în ataşament.

18 Martie 2016
  596 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


ANUNţ PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum şi a Legii 544/2001 În ataşament gasiţi Proiectul de HCL şi referatul Serviciului A...

18 Martie 2016
  500 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


ANUNţ PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE şi FUNCţIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr.179- 183. jud Cluj şi Regulamentul Local de Urbanism aferent În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum şi a Legii 544/2001 În ataşament gasiţi Proiectul de HCL şi referatul Serviciului A...

18 Martie 2016
  481 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Achiziţie gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii


Municipiul Câmpia Turzii, a iniţiat procedura de "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare" pentru "Achiziţie gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii", conform art. 122, lit. f, din O.U.G. Nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca şedinţa de tranzacţionare să se desfăşoare utilizând platforma electronică BRM - în data de 22.03.2016, ora14.00. Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine accesând website-ul www...

18 Martie 2016
  511 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 16.03.2016


Detalii în ataşament.

16 Martie 2016
  588 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie Timpurie AntepreşcoIară, din data de 09-11.03.2016


Detalii în ataşament.

16 Martie 2016
  566 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCţII CONTRACTUALE VACANTE DE INGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAţIE TIMPURIE ANTEPREªCOLARă organizat în data de 09.03.2016 şi 11.03.2016


Detalii în ataşament.

15 Martie 2016
  622 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea a două functii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară, din data de 11.03.2016


Detalii în ataşament.

14 Martie 2016
  607 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale vacante asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14.03.2016


Detalii în ataşament.

14 Martie 2016
  588 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL personal contractual ORGANIZAT IN DATA DE 07.03.2016 şi 10.03.2016


Detalii în ataşament.

11 Martie 2016
  604 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VFRBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCTTII CONTRACTUALE VACANTE INGRIJITOR CENTRUL DE EDUCAţIE ANTEPREªCOLARă organizat data de 11.03.2016


Detalii în ataşament.

11 Martie 2016
  774 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL — personal contractual ORGANIZAT iN DATA DE 10.03.2016


Detalii în ataşament.

10 Martie 2016
  578 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice- Serviciul Public


Detalii în ataşament.

10 Martie 2016
  630 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical Ia Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară- Se


Detalii în ataşament.

10 Martie 2016
  603 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCţII CONTRACTUALE VACANTE DE iNGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAţIE TIMPURIE ANTEPREªCOLARă organizat in data de 09.03.2016


Detalii în ataşament.

09 Martie 2016
  748 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de educator puericultor la Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară, din data de 09.03.2016


Detalii în ataşament.

09 Martie 2016
  551 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL ORGANIZAT iN DATA DE 07.03.2016


Detalii în ataşament.

07 Martie 2016
  612 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CASă FAMILIALă D+P+1E AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9 Iniţiator: SAVA STăNESCU şi soţia SAVA FLORICA Elaborator: S.C. DARHCAD PROIECT S.R.L. Arh. Daniela-Adriana DUMITRIU PUBLICUL ESTE INVITAT Să TRANSMITă OBSERVAţII ªI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI şi URBANISM, str...

07 Martie 2016
  493 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASă FAMILIALă D+P+1E în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9

07 Martie 2016
  466 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU: REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN SPAţIU DE DEPOZITARE ÎN SăLI DE CONFERINţă ªI CAZARE ªI MODIFICARE REGIM DE ÎNăLţIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. LAMINORIªTILOR, nr. 208A Iniţiator: S.C. MILEXIM S.R.L. prin BUţURCă Mihai Elaborator: S.C. AUTO GAV 2006 S.R.L. Arh. George GAVENIUC PUBLICUL ESTE INVITAT Să TRANSMITă OBSERVAţII ªI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI şi URBANISM, str...

07 Martie 2016
  505 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Duminica, 30 Aprilie 2017
vizitator: 54.224.141.20