Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Anunț pentru închirierea spaţiilor în suprafaţă totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Detalii în ataşament.

01 Aprilie 2016
  383 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț public solicitare acord de mediu Compania de Apă Arieş Turda


Detalii în ataşament.

25 Martie 2016
  410 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşeolară, din data de 21-23.03.2016


Detalii în ataşament.

25 Martie 2016
  463 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară, din data de 23.03.2016


Detalii în ataşament.

23 Martie 2016
  549 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreseolară, din data de 21.03.2016


Detalii în ataşament.

21 Martie 2016
  574 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț închiriere spaţii comerciale Piaţa Mureşului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

21 Martie 2016
  417 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14-16.03.2016


Detalii în ataşament.

18 Martie 2016
  540 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


ANUNţ PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum şi a Legii 544/2001 În ataşament gasiţi Proiectul de HCL şi referatul Serviciului A...

18 Martie 2016
  443 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


ANUNţ PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE şi FUNCţIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr.179- 183. jud Cluj şi Regulamentul Local de Urbanism aferent În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum şi a Legii 544/2001 În ataşament gasiţi Proiectul de HCL şi referatul Serviciului A...

18 Martie 2016
  424 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Achiziţie gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii


Municipiul Câmpia Turzii, a iniţiat procedura de "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare" pentru "Achiziţie gaze naturale pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii", conform art. 122, lit. f, din O.U.G. Nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca şedinţa de tranzacţionare să se desfăşoare utilizând platforma electronică BRM - în data de 22.03.2016, ora14.00. Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine accesând website-ul www...

18 Martie 2016
  453 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 16.03.2016


Detalii în ataşament.

16 Martie 2016
  536 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie Timpurie AntepreşcoIară, din data de 09-11.03.2016


Detalii în ataşament.

16 Martie 2016
  510 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCţII CONTRACTUALE VACANTE DE INGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAţIE TIMPURIE ANTEPREªCOLARă organizat în data de 09.03.2016 şi 11.03.2016


Detalii în ataşament.

15 Martie 2016
  560 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea a două functii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară, din data de 11.03.2016


Detalii în ataşament.

14 Martie 2016
  550 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale vacante asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice, din data de 14.03.2016


Detalii în ataşament.

14 Martie 2016
  528 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL personal contractual ORGANIZAT IN DATA DE 07.03.2016 şi 10.03.2016


Detalii în ataşament.

11 Martie 2016
  550 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VFRBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCTTII CONTRACTUALE VACANTE INGRIJITOR CENTRUL DE EDUCAţIE ANTEPREªCOLARă organizat data de 11.03.2016


Detalii în ataşament.

11 Martie 2016
  716 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL — personal contractual ORGANIZAT iN DATA DE 10.03.2016


Detalii în ataşament.

10 Martie 2016
  519 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane vârsnice- Serviciul Public


Detalii în ataşament.

10 Martie 2016
  572 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 10.03.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical Ia Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară- Se


Detalii în ataşament.

10 Martie 2016
  543 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE OCUPARE A 2 FUNCţII CONTRACTUALE VACANTE DE iNGRIJITOR LA CENTRUL DE EDUCAţIE TIMPURIE ANTEPREªCOLARă organizat in data de 09.03.2016


Detalii în ataşament.

09 Martie 2016
  688 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de educator puericultor la Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară, din data de 09.03.2016


Detalii în ataşament.

09 Martie 2016
  498 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL ORGANIZAT iN DATA DE 07.03.2016


Detalii în ataşament.

07 Martie 2016
  558 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CASă FAMILIALă D+P+1E AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9 Iniţiator: SAVA STăNESCU şi soţia SAVA FLORICA Elaborator: S.C. DARHCAD PROIECT S.R.L. Arh. Daniela-Adriana DUMITRIU PUBLICUL ESTE INVITAT Să TRANSMITă OBSERVAţII ªI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI şi URBANISM, str...

07 Martie 2016
  431 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASă FAMILIALă D+P+1E în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9

07 Martie 2016
  415 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU: REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN SPAţIU DE DEPOZITARE ÎN SăLI DE CONFERINţă ªI CAZARE ªI MODIFICARE REGIM DE ÎNăLţIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. LAMINORIªTILOR, nr. 208A Iniţiator: S.C. MILEXIM S.R.L. prin BUţURCă Mihai Elaborator: S.C. AUTO GAV 2006 S.R.L. Arh. George GAVENIUC PUBLICUL ESTE INVITAT Să TRANSMITă OBSERVAţII ªI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI şi URBANISM, str...

07 Martie 2016
  445 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN SPAţIU DE DEPOZITARE ÎN SăLI DE CONFERINţă ªI CAZARE ªI MODIFICARE REGIM DE ÎNăLţIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M în jud...

07 Martie 2016
  435 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea ,,Planului de acțiui sau lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în perioada 2016-2017, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, planul de acțiuni, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect...

03 Martie 2016
  444 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ şi RLU


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ şi RLU aferent pentru lucrarea: SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE şi FUNCţIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr.179- 183. jud Cluj Detalii în ataşament.

02 Martie 2016
  518 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD şi Reglementările Urbanistice aferente pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINţă FAţă DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. TEILOR, nr. 39 C Detalii în ataşament.

02 Martie 2016
  449 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 01.03.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii contractualc vacante de educator puericultor la Centrul de educaţie Timpurie Antepreş


Detalii în ataşament.

01 Martie 2016
  645 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 03/03/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

01 Martie 2016
  453 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea 2 funcţii contractuale vacante de îngrijitor pe durată nedeterminată, la Centru de educaţie timpurie antepreşcolară


Detalii în ataşament.

29 Februarie 2016
  671 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE finale la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat la Serviciul Administraţia Pieţelor din data de 26.02.2016


Detalii în ataşament.

26 Februarie 2016
  515 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ DE ÎNCHIRIERE


Detalii în ataşament.

25 Februarie 2016
  492 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante, de asistent medical


Detalii în ataşament.

25 Februarie 2016
  582 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat la Serviciul Administraţia Pieţelor din data de 24.02.2016


Detalii în ataşament.

24 Februarie 2016
  537 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de consilier juridic IA, pe durata nedeterminata, la Aparatul Consiliului Local


Detalii în ataşament.

24 Februarie 2016
  494 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua spații din incinta imobilului situat în Piața Unirii, nr. 22A


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua spații din incinta imobilului situat în Piața Unirii, nr. 22A" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, releveul construcției, caietul de sarcini și extrasul de carte funciară privind acest proiect...

24 Februarie 2016
  444 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante, de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentâ Socială


Detalii în ataşament.

24 Februarie 2016
  581 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTăRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015


Responsabil cu difuzarea informatiilor publice: consilier relatii publice Cristina Tudor. Detalii în ataşament.

23 Februarie 2016
  441 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea recrutării şi selecţiei de personal pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu, la Serviciul Investiţii


Detalii în ataşament.

23 Februarie 2016
  760 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

  PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante muncitor califica la Serviciul Administraţia Piţelor, din data de 22.02.2016


Detalii în ataşament.

22 Februarie 2016
  483 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț pentru închirierea imobilului construcţie situat în Câmpia Turzii, str. Andrei Mureşanu, nr. 20, în vederea utilizării spaţiilor componente cu destinaţia de birouri


Detalii în ataşament.

17 Februarie 2016
  477 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind stabilirea unui plafon a restanțelor aparținând debitorilor persoane fizice și juridice, ce vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea unui plafon a restanțelor aparținând debitorilor persoane fizice și juridice, ce vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

16 Februarie 2016
  694 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind organizarea licitației publice cu ofertă în plic, în vederea atribuirii în folosință a unei parcele disponibile în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII


S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.(Societate-Administrator al PARCULUI INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII) anunță public lansarea ofertei de atribuire în folosință, prin licitație publică, a unei parcele de teren disponibile(21000 mp) pentru realizarea de investiții în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii (str. Laminoriștilor nr. 169). Detalii suplimentare în atașament.

16 Februarie 2016
  486 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a 4 funcţii contractuale vacante de la Centrul de Eclueaţie Timpurie Antepreşcolară


Detalii în ataşament.

15 Februarie 2016
  919 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat la Administratia Pietelor


Detalii în ataşament.

15 Februarie 2016
  593 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr...

15 Februarie 2016
  396 vizualizari |  citeste mai mult 

 În atenția persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidentiale


Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidentiale (clădiri in care se desfăşoară activităţi economice), care includ: spaţii comerciale, birouri de avocatură, birouri notariale, cabinete medicale, frizerii, cosmetică, etc., sau clădiri cu destinatie mixtă, au obliQatia să depună declaratii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, la Serviciul Stabilire Impozite şi Taxe, conform modelului aprobat prin ordin comun al MFP şi al MDRAP...

11 Februarie 2016
  493 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Sambata, 25 Martie 2017
vizitator: 54.87.112.248