Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă. la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de logoped debutant si a unei functii contractuale vacante de psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Carine, din data de 15


Detalii în ataşament.

15 Iunie 2016
  558 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL privind rezultatele FINALE la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de şofer, la ServiciuI Public pentru Situaţii de Urgenţă, desfăşurat in perioada 07-09.06.2016


Detalii în ataşament.

14 Iunie 2016
  534 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru oCuparea unei funcţii contractuale vacante de inspector de specialitate IA la Serviciul Investiţii, din data de 14.06.2016


Detalii în ataşament.

14 Iunie 2016
  673 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare...

13 Iunie 2016
  585 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru oeuparea unei funcţii contractuale vacante de inspector de specialitate IA la Serviciul Investiţii, din data de 10.06.2016


Detalii în ataşament.

10 Iunie 2016
  694 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 09.06.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șofer la SPSU


Detalii în ataşament.

10 Iunie 2016
  605 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu zis, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

09 Iunie 2016
  566 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de şofer la Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă, din data de 07.06.2016


Detalii în ataşament.

07 Iunie 2016
  608 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal încheiat astăzi 06.06.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de logoped debutant şi a unei funcţii contractuale vacante de psilioped


Detalii în ataşament.

07 Iunie 2016
  633 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 06.06.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de masor la Centrul de recuperare „ Carine"- Serviciul Public Local de Asi


Detalii în ataşament.

07 Iunie 2016
  673 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Avizele CTATU nr. 6/20016, 7/20016 si nr. 8/2016


Detalii în ataşament.

03 Iunie 2016
  653 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 SPECTACOL ALMA NO FADO


Spectacolul va avea loc 11 iunie începand cu orele 19.00 la Palatul Cultural "Ionel Floașiu". Prețul unui bilet este 25 lei, iar pentru pensionari și studenți prețul este 15 lei. Bilete se găsesc la casa de bilete a Palatul Cultural "Ionel Floașiu", sau telefon 0756097880.

03 Iunie 2016
  641 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ şi RLU aferent pentru lucrarea: SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun. Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu nr. 36, jud Cluj. Detalii în ataşament.

02 Iunie 2016
  590 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A Detalii în ataşament.

02 Iunie 2016
  566 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD pentru lucrarea DESFIINţARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAţII şi SPăLăTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANªAMENTE UTILITăţI în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. LAMINORIªTILOR, nr. 173 Detalii in atasament

02 Iunie 2016
  558 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate IA la Serviciul Investitii


Detalii în ataşament.

01 Iunie 2016
  679 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț public pentru declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi


Detalii în ataşament.

31 Mai 2016
  563 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de sofer la Serviciul Public pentru Situatii de Urgenta


Detalii în ataşament.

31 Mai 2016
  662 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 02/06/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

30 Mai 2016
  616 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

30 Mai 2016
  578 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane varstnice, desfasurat in perioada 23 - 25 mai 2016


Detalii în ataşament.

27 Mai 2016
  632 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centralizator privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU, desfasurat in perioada 20-24 mai 2016


Detalii în ataşament.

26 Mai 2016
  694 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes loca


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes local” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

26 Mai 2016
  612 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 25.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, Centrul de zi


Detalii în ataşament.

25 Mai 2016
  591 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind stabilirea unor măsuri speciale, în Municipiul Cămpia Turzii , cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, din data de 05.06.2016


Art.1 – La nivelul Municipiului Câmpia Turzii, în data de 5 iunie 2016, între orele 7,oo - 21,oo, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, se interzice tuturor operatorilor economici comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în locațiile care se află la o distanță mai mică de 500 de metri de sediul celor 19 secții de votare. ( secțiile de votare sunt stabilite prin Dispoziția nr. 292 din 03.05.2016); Art.2 - Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Dispoziții se încredințează: operatorii economici de pe raza municipiului, Serviciul Public Poliția Locală și Poliția Municipiului Câmpia Turzii; Art...

25 Mai 2016
  563 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea concesionării terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea construirii de balcoane şi logii la parterul construcţilor colective” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

25 Mai 2016
  579 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în ataşament.

24 Mai 2016
  654 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 20/05/2016


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  1366 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista obligațiilor fiscale restante la 31/03/2016, persoane juridice, neachitate la data de 20/05/2015


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  1518 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNEI FUNCţII CONTRACTUALE VACANTE DE iNGRIJITOR LA DOMICILIU iN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VÂSNICE organizat în data de 23.05,201 6


Detalii în ataşament.

23 Mai 2016
  600 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a trei funcţii contractuale vacante Centrul de recuperare Carine - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în ataşament.

20 Mai 2016
  1538 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 20.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în ataşament.

20 Mai 2016
  685 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

19 Mai 2016
  578 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

19 Mai 2016
  557 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea DESFIINţARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAţII şi SPăLăTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANªAMENTE UTILITăţI în jud...

19 Mai 2016
  547 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A – în faza de implicare a publicului în etapa pregătitoare

19 Mai 2016
  574 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de inspector de specialitate la Serviciul Investitii


Detalii în ataşament.

17 Mai 2016
  670 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de şofer la Serviciul Public pentru de Urgenţă


Detalii în ataşament.

13 Mai 2016
  580 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la domiciliu la Centrul de zi pentru persoane vârsnice


Detalii în ataşament.

12 Mai 2016
  633 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; În ataşament găsiţi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

12 Mai 2016
  637 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu la Serviciul Juridic


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  747 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu la Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  722 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea concurs în vederea recrutării şi selecţiei de personal pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, la Serviciul Urmărire şi Executare Silită


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  819 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Incheiat astăzi 06/05/2016 cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de şef serviciu la Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  742 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 04.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în ataşament.

04 Mai 2016
  750 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2


Detalii în ataşament.

03 Mai 2016
  723 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț închiriere spaţii din incinta imobilului situat în Piaţa Unirii nr. 22A


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor nr. 10 şi nr. 11 în suprafaţă cumulată de 17,47 mp din incinta imobilului situat în Piaţa Unirii nr. 22A, în vederea utilizării acestora cu destianţia de birouri. Detalii în ataşament.

03 Mai 2016
  610 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț închiriere spaţii din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor în suprafaţă totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Aviatorilor f.n., în vederea utilizării acestora pentru activităţi de prestări servicii. Detalii în ataşament.

03 Mai 2016
  608 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale din data de 05.06.2016


Primarul Municipiului Campia Turzii; În temeiul prevederilor art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; DISPUN: Art...

03 Mai 2016
  656 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

03 Mai 2016
  602 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Luni, 21 August 2017
vizitator: 54.167.231.97