Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Proces verbal privind rezultatele probei practice la concursul de ocupare a unei funcţii contractuale vacarit de bucătar şi a 4 funcţii contractuale de înrigrijitori la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară o


Detalii în ataşament.

06 Ianuarie 2016
  735 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare/autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, operatorilor economici care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv cele de alimentație publică pe raza Municipiului Câmpia Turzii "...

05 Ianuarie 2016
  622 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, anexa - proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016...

05 Ianuarie 2016
  801 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTăRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015


Detalii în ataşament.

04 Ianuarie 2016
  742 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de administrator şi a 4 funcţii contractuale vacante de educatori puericultori la Centrul


Detalii în ataşament.

29 Decembrie 2015
  818 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de bucătar şi a 4 funcţii contractuale vacante de îngrijitori la Centrul de Educaţie


Detalii în ataşament.

29 Decembrie 2015
  673 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ DE ÎNCHIRIERE


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Detalii în atașament.

29 Decembrie 2015
  708 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în etapa implicării publicului în elaborarea propunerilor preliminare

23 Decembrie 2015
  592 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Fie ca Pruncul născut în ieslea din Betleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. La mulţi ani! PRIMAR, Radu HANGA

21 Decembrie 2015
  590 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletul, să vă aducă bucurii, prosperitate, fericire, noroc şi oameni dragi aproape! Sărbători Fericite! La mulţi ani! VICEPRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

21 Decembrie 2015
  588 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Fie ca Spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletele, să vă aducă bucurii, prosperitate şi oameni dragi aproape. La mulţi ani! ADMINISTRATOR PUBLIC, Petre POP

21 Decembrie 2015
  583 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în ataşament.

21 Decembrie 2015
  649 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în ataşament.

21 Decembrie 2015
  621 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în ataşament.

17 Decembrie 2015
  689 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 În atenţia societăților de publicitate media


Primăria municipiului Câmpia Turzii, anunţă societăţile media, să depună ofertele de preţ pentru serviciile de publicitate pentru anul 2016, presă scrisă şi on-line, până la data de 31.12.2015. Detalii în ataşament.

16 Decembrie 2015
  611 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE CASă P+E, str. Luncii, nr. 20, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum şi a Legii 544/2001 În ataşament gasiţi Proiectul de HCL, expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi raportul de specialitate al Serviciului A...

15 Decembrie 2015
  625 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+E, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 2)

15 Decembrie 2015
  559 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în faza intenţiei de elaborare

15 Decembrie 2015
  583 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț Autoritatea Electorala Permanenta


Avand in vedere ca incepand cu luna noiembrie 2015, Autoritatea Electorala Permanenta a demarat campania de contactare, informare si selectare a persoanelor care pot face parte din Corpul expertilor electorali, informam pe cetatenii din Campia Turzii care doresc sa faca parte din acest corp, ca pot gasi cererea tip de inscriere la registratura Primariei municipiului Campia Turzii sau in atasamentul anuntului. Pentru o informare cat mai buna in ce priveste persoanele care pot face parte din Corpul expertilor electorali precum si actele care trebuiesc anexate la cerere, va solicitam sa cititi materialul de informare din atasament, pus la dispozitie de catre Autoritatea Electorala Permanenta...

15 Decembrie 2015
  832 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal încheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de kinetoterapeut pe durată nedeterminată


Detalii în ataşament.

14 Decembrie 2015
  688 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind selectia dosarelor pentru functia de referent I expert rom


Detalii în ataşament.

11 Decembrie 2015
  635 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs privind 10 locuri vacante la Centrul de Educatie Timpurie Anteprescolara Detalii în ataşament.


Detalii în ataşament.

11 Decembrie 2015
  942 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea preţurilor de închiriere a locurilor publice, a spaţiilor şi terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, anexele nr...

11 Decembrie 2015
  594 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND INTENţIA DE ELABORARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 1)

10 Decembrie 2015
  604 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament găsiţi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud...

10 Decembrie 2015
  589 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Orarul de funcţionare al farmaciilor pentru zilele de duminică şi sărbătorile legale pentru anul 2016


Orarul de funcţionare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

07 Decembrie 2015
  1136 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 FIRMA DE TRANSPORT DIN DANEMARCA ANGAJEAZA URGENT SOFERI PROFESIONISTI de TIR pentru COMUNITATE


SE POATE LUCRA SI IN ECHIPAJ LA INCEPUT CERINTE DE BAZA Permis conducere (categoria C+E); ADR (se poate obtine si dupa angajare); Card tahograf (digital); Certificat de pregatire profesionala; Cunostinte minime de engleza sau germana sau franceza; PROBA PRACTICA (pentru incepatori): 12 decembrie, Cluj-Napoca SOFERII CU EXPERIENTA SUNT ANGAJATI FARA TESTARE. DETALII LA TELEFON: 0725 32 32 23 OFERIM COMISION DACA NE RECOMANDATI SOFERI CU EXPERIENTA DECONTARE CHELTUIELI DOSAR ANGAJARE ● BILET DE AVION PLATIT DE ANGAJATOR SALARII NEGOCIABILE PENTRU SOFERII CU EXPERIENTA

02 Decembrie 2015
  613 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții contractuale de execuție de kinetoterapeut principal, la centrul Carine


Detalii în ataşament.

25 Noiembrie 2015
  790 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții contractuale vacante de executie de referent I expert rom, la serviciul SPLAS


Detalii în ataşament.

24 Noiembrie 2015
  727 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din Municipiul Câmpia Turzii" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, referatul Serviciului ATU, raportul de specialitate, anexa la proiect - lista denumirilor de străzi atribiute cu amplasamentul acestora...

18 Noiembrie 2015
  624 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de ingrijitor la domiciliu


Detalii în ataşament.

18 Noiembrie 2015
  652 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de ingrijitor la domiciliu


Detalii în ataşament.

18 Noiembrie 2015
  615 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de ingrijitor la domiciliu


Detalii în ataşament.

18 Noiembrie 2015
  547 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele probei practice la concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de ingrijitor la domiciliu


Detalii în ataşament.

16 Noiembrie 2015
  610 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 FIRMA DE TRANSPORT DIN DANEMARCA ANGAJEAZA URGENT SOFERI PROFESIONISTI de TIR pentru COMUNITATE


SE POATE LUCRA SI IN ECHIPAJ LA INCEPUT CERINTE DE BAZA Permis conducere (categoria C+E); ADR (se poate obtine si dupa angajare); Card tahograf; Certificat de pregatire profesionala; Cunostinte minime de engleza sau germana sau franceza; PROBA PRACTICA (pentru incepatori): 14 noiembrie, Cluj-Napoca SOFERII CU EXPERIENTA SUNT ANGAJATI FARA TESTARE. DETALII LA TELEFON: 0725 32 32 23 BONUS IN BANI PENTRU ORICE RECOMANDARE DECONTARE CHELTUIELI DOSAR ANGAJARE ● BILET DE AVION PLATIT DE ANGAJATOR SALARII NEGOCIABILE PENTRU SOFERII CU EXPERIENTA

11 Noiembrie 2015
  605 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Aviz emis în sedinta CTATU din 09.11.2015


Detalii în ataşament.

10 Noiembrie 2015
  624 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț public privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 8 autorizaţii taxi


Detalii în ataşament.

09 Noiembrie 2015
  826 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind selecția dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitor la domiciliu


Detalii în ataşament.

09 Noiembrie 2015
  629 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea studiului de oportunitate și documentației de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a unor spații în suprafață totală de 489,16 mp, din imobilul aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii situat pe str...

07 Noiembrie 2015
  614 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 09/11/2015 ora 12.00


Detalii în ataşament.

04 Noiembrie 2015
  641 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a unei funcții contractuale de îngrijitor la domiciliu


Detalii în ataşament.

30 Octombrie 2015
  714 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice : "Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații situate în incinta Halei Agroalimentare Piața Mureșului și a Caietului de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate aferent...

30 Octombrie 2015
  656 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de arhivar la SRUS


Detalii în ataşament.

28 Octombrie 2015
  869 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal încheiat privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de arhivar la SRUS


Detalii în ataşament.

28 Octombrie 2015
  723 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind anularea, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, a creanțelor fiscale existente în sold la 31.12.2015, mai mici de 40 lei


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind anularea, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, a creanțelor fiscale existente în sold la 31.12.2015, mai mici de 40 lei" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect...

26 Octombrie 2015
  677 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea "Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2015-2020"


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2015-2020" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, Strategia propriu zisă, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect...

26 Octombrie 2015
  701 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal încheiat privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de arhivar la SRUS


Detalii în ataşament.

26 Octombrie 2015
  774 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centralizator nominal privind rezultatele interviului pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la SPLAS


Detalii în ataşament.

22 Octombrie 2015
  812 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele interviului pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la SPLAS


Detalii în ataşament.

22 Octombrie 2015
  701 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la SPLAS


Detalii în ataşament.

20 Octombrie 2015
  741 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Duminica, 30 Aprilie 2017
vizitator: 54.224.141.20