Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Anunț public pentru declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi


Detalii în ataşament.

31 Mai 2016
  641 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de sofer la Serviciul Public pentru Situatii de Urgenta


Detalii în ataşament.

31 Mai 2016
  751 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 02/06/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

30 Mai 2016
  702 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

30 Mai 2016
  664 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane varstnice, desfasurat in perioada 23 - 25 mai 2016


Detalii în ataşament.

27 Mai 2016
  718 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Centralizator privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU, desfasurat in perioada 20-24 mai 2016


Detalii în ataşament.

26 Mai 2016
  780 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes loca


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes local” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

26 Mai 2016
  699 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 25.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, Centrul de zi


Detalii în ataşament.

25 Mai 2016
  677 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind stabilirea unor măsuri speciale, în Municipiul Cămpia Turzii , cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, din data de 05.06.2016


Art.1 – La nivelul Municipiului Câmpia Turzii, în data de 5 iunie 2016, între orele 7,oo - 21,oo, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, se interzice tuturor operatorilor economici comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în locațiile care se află la o distanță mai mică de 500 de metri de sediul celor 19 secții de votare. ( secțiile de votare sunt stabilite prin Dispoziția nr. 292 din 03.05.2016); Art.2 - Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Dispoziții se încredințează: operatorii economici de pe raza municipiului, Serviciul Public Poliția Locală și Poliția Municipiului Câmpia Turzii; Art...

25 Mai 2016
  645 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea concesionării terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea construirii de balcoane şi logii la parterul construcţilor colective” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

25 Mai 2016
  665 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în ataşament.

24 Mai 2016
  740 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 20/05/2016


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  1446 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Lista obligațiilor fiscale restante la 31/03/2016, persoane juridice, neachitate la data de 20/05/2015


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  1620 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNEI FUNCţII CONTRACTUALE VACANTE DE iNGRIJITOR LA DOMICILIU iN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VÂSNICE organizat în data de 23.05,201 6


Detalii în ataşament.

23 Mai 2016
  686 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a trei funcţii contractuale vacante Centrul de recuperare Carine - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în ataşament.

20 Mai 2016
  1626 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 20.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în ataşament.

20 Mai 2016
  772 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

19 Mai 2016
  659 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

19 Mai 2016
  638 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea DESFIINţARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAţII şi SPăLăTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANªAMENTE UTILITăţI în jud...

19 Mai 2016
  624 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A – în faza de implicare a publicului în etapa pregătitoare

19 Mai 2016
  649 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de inspector de specialitate la Serviciul Investitii


Detalii în ataşament.

17 Mai 2016
  749 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de şofer la Serviciul Public pentru de Urgenţă


Detalii în ataşament.

13 Mai 2016
  663 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la domiciliu la Centrul de zi pentru persoane vârsnice


Detalii în ataşament.

12 Mai 2016
  717 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; În ataşament găsiţi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAţIE din hală vânzări, atelier întreţinere şi birouri, în SALă pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLăDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălţime, limite laterale şi limită posterioară, Mun...

12 Mai 2016
  723 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu la Serviciul Juridic


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  832 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu la Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  806 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea concurs în vederea recrutării şi selecţiei de personal pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, la Serviciul Urmărire şi Executare Silită


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  903 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Incheiat astăzi 06/05/2016 cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de şef serviciu la Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă


Detalii în ataşament.

06 Mai 2016
  832 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 04.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în ataşament.

04 Mai 2016
  838 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2


Detalii în ataşament.

03 Mai 2016
  813 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț închiriere spaţii din incinta imobilului situat în Piaţa Unirii nr. 22A


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor nr. 10 şi nr. 11 în suprafaţă cumulată de 17,47 mp din incinta imobilului situat în Piaţa Unirii nr. 22A, în vederea utilizării acestora cu destianţia de birouri. Detalii în ataşament.

03 Mai 2016
  696 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț închiriere spaţii din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor în suprafaţă totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Aviatorilor f.n., în vederea utilizării acestora pentru activităţi de prestări servicii. Detalii în ataşament.

03 Mai 2016
  686 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Dispoziţie privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale din data de 05.06.2016


Primarul Municipiului Campia Turzii; În temeiul prevederilor art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; DISPUN: Art...

03 Mai 2016
  749 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea Construire locuinţă Sp+P+M cu garaj şi împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

03 Mai 2016
  692 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea DESFIINţARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAţII şi SPăLăTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANªAMENTE UTILITăţI în jud...

03 Mai 2016
  700 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Programul lucrarilor de dezinsectie, deratizare efectuate de SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA


In perioada 27.04.2016 - 29.04.2016 intre orele 18.00 - 06.00 se va efectua activitatea de: - dezinsectie contra capuselor in Parcul Municipal Campia Turzii si locurile de joaca pentru copii in functie de conditiile meteo favorabile; - deratizare Parcul Municipal Campia Turzii; In data de 29.04.2016 intre orele 13.00- 22.00 se va efectua activitatea de dezinsectie si deratizare la urmatoarele locatii: - Sediul central al Primariei Municipiului Campia Turzii; - Sediul Taxe si Impozite; - Palatul Cultural si Sala Sporturilor; - Sediul Asistenta Sociala; - Centrul de ingrijire Batrani; - Centrul ingrijire Copii; - Bloc ANL 2002-2004; - Cresa Primariei Municipiului Campia Turzii din str...

27 Aprilie 2016
  686 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în ataşament.

26 Aprilie 2016
  715 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în ataşament.

25 Aprilie 2016
  741 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

25 Aprilie 2016
  673 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - MAI 2016


Detalii în ataşament.

21 Aprilie 2016
  652 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA MAI 2016


Detalii în ataşament.

21 Aprilie 2016
  688 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE, MAI 2016


Detalii în ataşament.

21 Aprilie 2016
  671 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante de şef serviciu, la Serviciul Public pentru de Urgenţă


Detalii în ataşament.

20 Aprilie 2016
  845 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ procedură de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâcrai-Brazi


Detalii în ataşament.

19 Aprilie 2016
  683 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Raport de activitate privind acţiunea de capturare a câinilor fără stăpân în trim.I 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  695 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - APRILIE 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  690 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA APRILIE 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  705 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE APRILIE 2016


Detalii în ataşament.

14 Aprilie 2016
  689 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ PUBLIC DE SELECţIE PREALABILă A CANDIDATILOR ÎN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARC INDUSTRIAL PUBLIC CAMPIA TURZII SA


Detalii în ataşament.

12 Aprilie 2016
  940 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Programului "Școală după școală" pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii” În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

11 Aprilie 2016
  741 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Marti, 17 Octombrie 2017
vizitator: 54.80.211.135