Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA LA APARATUL CONSILIULUI LOCAL ORGANIZAT iN DATA DE 07.03.2016


Detalii în ataşament.

07 Martie 2016
  717 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CASă FAMILIALă D+P+1E AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9 Iniţiator: SAVA STăNESCU şi soţia SAVA FLORICA Elaborator: S.C. DARHCAD PROIECT S.R.L. Arh. Daniela-Adriana DUMITRIU PUBLICUL ESTE INVITAT Să TRANSMITă OBSERVAţII ªI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI şi URBANISM, str...

07 Martie 2016
  613 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASă FAMILIALă D+P+1E în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George BACOVIA, nr. 7-9

07 Martie 2016
  571 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU: REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN SPAţIU DE DEPOZITARE ÎN SăLI DE CONFERINţă ªI CAZARE ªI MODIFICARE REGIM DE ÎNăLţIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M AMPLASAMENT TEREN: mun. Câmpia Turzii, str. LAMINORIªTILOR, nr. 208A Iniţiator: S.C. MILEXIM S.R.L. prin BUţURCă Mihai Elaborator: S.C. AUTO GAV 2006 S.R.L. Arh. George GAVENIUC PUBLICUL ESTE INVITAT Să TRANSMITă OBSERVAţII ªI PROPUNERI asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI şi URBANISM, str...

07 Martie 2016
  608 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD, începere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea REAUTORIZARE CORP 4 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAţIE DIN SPAţIU DE DEPOZITARE ÎN SăLI DE CONFERINţă ªI CAZARE ªI MODIFICARE REGIM DE ÎNăLţIME DIN S+P+M ÎN S+P+E+M în jud...

07 Martie 2016
  590 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea ,,Planului de acțiui sau lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în perioada 2016-2017, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, planul de acțiuni, expunerea de motive și raportul de specialitate privind acest proiect...

03 Martie 2016
  600 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ şi RLU


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUZ şi RLU aferent pentru lucrarea: SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE şi FUNCţIUNI COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr.179- 183. jud Cluj Detalii în ataşament.

02 Martie 2016
  686 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD


RAPORTUL INFORMăRII ªI CONSULTăRII PUBLICULUI cu privire la elaborarea PUD şi Reglementările Urbanistice aferente pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINţă FAţă DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. TEILOR, nr. 39 C Detalii în ataşament.

02 Martie 2016
  610 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat astăzi 01.03.2016, cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii contractualc vacante de educator puericultor la Centrul de educaţie Timpurie Antepreş


Detalii în ataşament.

01 Martie 2016
  812 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 03/03/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

01 Martie 2016
  620 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea 2 funcţii contractuale vacante de îngrijitor pe durată nedeterminată, la Centru de educaţie timpurie antepreşcolară


Detalii în ataşament.

29 Februarie 2016
  830 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE finale la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat la Serviciul Administraţia Pieţelor din data de 26.02.2016


Detalii în ataşament.

26 Februarie 2016
  680 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ DE ÎNCHIRIERE


Detalii în ataşament.

25 Februarie 2016
  650 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunţ concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante, de asistent medical


Detalii în ataşament.

25 Februarie 2016
  747 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat la Serviciul Administraţia Pieţelor din data de 24.02.2016


Detalii în ataşament.

24 Februarie 2016
  710 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de consilier juridic IA, pe durata nedeterminata, la Aparatul Consiliului Local


Detalii în ataşament.

24 Februarie 2016
  659 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua spații din incinta imobilului situat în Piața Unirii, nr. 22A


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua spații din incinta imobilului situat în Piața Unirii, nr. 22A" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, releveul construcției, caietul de sarcini și extrasul de carte funciară privind acest proiect...

24 Februarie 2016
  615 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale vacante, de asistent medical, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentâ Socială


Detalii în ataşament.

24 Februarie 2016
  751 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTăRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015


Responsabil cu difuzarea informatiilor publice: consilier relatii publice Cristina Tudor. Detalii în ataşament.

23 Februarie 2016
  608 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea recrutării şi selecţiei de personal pentru ocuparea funcţiei publice de şef serviciu, la Serviciul Investiţii


Detalii în ataşament.

23 Februarie 2016
  937 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

  PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISă la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante muncitor califica la Serviciul Administraţia Piţelor, din data de 22.02.2016


Detalii în ataşament.

22 Februarie 2016
  642 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț pentru închirierea imobilului construcţie situat în Câmpia Turzii, str. Andrei Mureşanu, nr. 20, în vederea utilizării spaţiilor componente cu destinaţia de birouri


Detalii în ataşament.

17 Februarie 2016
  628 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind stabilirea unui plafon a restanțelor aparținând debitorilor persoane fizice și juridice, ce vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind stabilirea unui plafon a restanțelor aparținând debitorilor persoane fizice și juridice, ce vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

16 Februarie 2016
  880 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț privind organizarea licitației publice cu ofertă în plic, în vederea atribuirii în folosință a unei parcele disponibile în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII


S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.(Societate-Administrator al PARCULUI INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII) anunță public lansarea ofertei de atribuire în folosință, prin licitație publică, a unei parcele de teren disponibile(21000 mp) pentru realizarea de investiții în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii (str. Laminoriștilor nr. 169). Detalii suplimentare în atașament.

16 Februarie 2016
  643 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării a 4 funcţii contractuale vacante de la Centrul de Eclueaţie Timpurie Antepreşcolară


Detalii în ataşament.

15 Februarie 2016
  1085 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat la Administratia Pietelor


Detalii în ataşament.

15 Februarie 2016
  748 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr...

15 Februarie 2016
  563 vizualizari |  citeste mai mult 

 În atenția persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidentiale


Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidentiale (clădiri in care se desfăşoară activităţi economice), care includ: spaţii comerciale, birouri de avocatură, birouri notariale, cabinete medicale, frizerii, cosmetică, etc., sau clădiri cu destinatie mixtă, au obliQatia să depună declaratii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, la Serviciul Stabilire Impozite şi Taxe, conform modelului aprobat prin ordin comun al MFP şi al MDRAP...

11 Februarie 2016
  672 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea atribuirii denumirii de ,,PIAȚA TRICOLORULUI” pieței din Municipiul Câmpia Turzii situată între Palatul Cultural "Ionel Floașiu” și Biserica Or


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea atribuirii denumirii de ,,PIAȚA TRICOLORULUI” pieței din Municipiul Câmpia Turzii situată între Palatul Cultural ,,Ionel Floașiu” și Biserica Ortodoxă II". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, expunerea de motive și planul de situație privind acest proiect...

10 Februarie 2016
  605 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de consilier juridic IA, pe durata nedeterminata, la Aparatul Consiliului Local


Detalii în ataşament.

10 Februarie 2016
  710 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată pe str. Aviatorilor


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată pe str. Aviatorilor". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, caietul de sarcini privind închirierea acestor spații, planul de situație și extrasul CF al acestui spațiu...

10 Februarie 2016
  613 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINţă FAţă DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str...

09 Februarie 2016
  592 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUZ, începere etapa II


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRAPROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun...

09 Februarie 2016
  632 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr...

09 Februarie 2016
  586 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, anexa nr...

04 Februarie 2016
  739 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNţ PRIVIND INTENţIA DE ELABORARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str...

02 Februarie 2016
  601 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 161 din 17.12.2015 şi care fac dovada că au depus: a) garanţia de participare la licitaţie; b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la şedinţa de negociere directă, dacă este cazul; c) pentru societăţi comerciale: - copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului; - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; d) pentru persoanele fizice autorizate: - copie de pe actul de identitate; - copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; e) pentru persoane fizice: - copie de pe actul de identitate; - dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 18...

01 Februarie 2016
  590 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de muncitor calificat la Serviciul Administratia Pietelor


Detalii în ataşament.

29 Ianuarie 2016
  881 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Zi pentru persoane varstnice


Detalii în ataşament.

28 Ianuarie 2016
  803 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINţă FAţă DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun...

25 Ianuarie 2016
  740 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Tabel cu autorizaţiile taxi atribuite prin procedura de atribuire din 14.01.2016


Puteți consulta lista în atașament

25 Ianuarie 2016
  819 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 19.11.2015 şi închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 10, situată pe str. Gh. Bariţiu nr. 40C". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, caietul de sarcini privind închirierea acestor spații și extrasul CF al acestui spațiu...

22 Ianuarie 2016
  660 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 În atenţia cetățenilor


În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 – republicatǎ, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetǎţenilor români, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, aduce la cunoştinţă obligativitatea fiecărui cetăţean român de a deţine un act de identitate valabil. Astfel, facem un apel către toţi cetăţenii care au domiciliul în Municipiul Câmpia Turzii şi în cele 7 comune arondate: (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara, Luna, Călăraşi şi Ploscoş), pentru a verifica periodic termenul de valabilitate a actului de identitate, sau care nu au solicitat eliberarea acestuia la vârsta de 14 ani, să se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, Strada 1 Decembrie 1918 nr...

21 Ianuarie 2016
  644 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Sociale


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Sociale" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu-zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

18 Ianuarie 2016
  675 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat de presă privind Decizia Civilă nr. 459/2015 a Curţii de Apel Cluj


Prin Decizia Civilă nr. 459/2015 a Curţii de Apel Cluj, au fost respinse recursurile declarate de Municipiul şi Consiliul Local ale municipiului Câmpia Turzii împotriva sentintei civile nr. 1955/2015 pronunţată de Tribunalul Cluj, astfel că aceasta a rămas definitivă şi a fost pusă în executare în sensul reîncadrării în funcţia de viceprimar a domnului Dorin Nicolae LOJIGAN, plăţii indemnizaţiei datorate până la reîncadrare precum şi a cheltuielilor de judecată...

15 Ianuarie 2016
  736 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Aviz emis în sedinta CTATU din 14.01.2016


Detalii în ataşament.

15 Ianuarie 2016
  752 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane varstnice, SPLAS


Detalii în ataşament.

14 Ianuarie 2016
  814 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de bucătar si a 4 funcţii contractuale vacante de ingrijitori, la Centrul de Educaţie timpurie Antepreşcolară


Detalii în ataşament.

12 Ianuarie 2016
  839 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de administrator si a 4 funcţii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie timpurie Antepreşcolar


Detalii în ataşament.

12 Ianuarie 2016
  810 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 14/01/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

11 Ianuarie 2016
  701 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Marti, 27 Iunie 2017
vizitator: 54.144.14.128