Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

REGULAMENT DE PESCUIT ªI DE ORDINE INTERIOARă COMPLEXUL DE AGREMENT "LA TREI LACURI"


1. Taxarea se efectuează la intrarea în zona de agrement sau pe malul lacului.
2. Tarifele practicate pentru pescuitul spotiv sunt următoarele:
- taxa de pescuit / zi (interval răsăritul -apusul soarelui) : - 20 lei/persoană;
- taxă de pescuit/ jumătate zi ( ora 13.00- apusul soarelui ) : - 15lei/persoană;
- taxă de pescuit/ noapte (ora 18.00- 6.00) : - 20 lei / persoană;
- taxa de pescuit / 24 ore : - 35 lei/ persoană;
- taxa de pescuit/ 48 ore:- 65 lei / persoană;
- taxă de pescuit /72 ore:- 90 lei/ persoană;
- taxa de pescuit pentru persoanele cu handicap se va practica la jumătate din cele mai sus menționate;
- taxă pentru persoanele care folosesc zona de picnic:- 5 lei/persoană
3. Pescarul care dorește să rețină o cantitate de pește poate face acest lucru anunțând agenții încasatori pentru a cântări și încasa contravaloarea peștelui. Tarifele practicate sunt următoarele:
- preț/kg crap - 18 lei
- preț/kg caras- 12 lei
- preț /kg alte specii- 12 lei
Prețurile conțin TVA.
4. Capturile de crap care depaşesc o greutate mai mare de 3 kg vor fi eliberate imediat după prindere şi vor fi recompensate cu o zi (12 ore ) bon de pescuit, neavând drept de a reţine peştele.
5. Pescuitul este permis cu 4 lansete din care una la plută, având câte 2 cârlige fiecare.
6. Pescuitul se practică de pe mal.
7. Este interzis pescuitul la: bombă, arici, placuţă, ţaparină şi japca, metode care intră sub incidenţa O.U.G. 23/2008.
8. Nădirea este permisă doar de pe malul lacului cu: praştie, catapultă şi racheta.
9. Este interzisă folosirea bărcilor şi a navomodelelor telecomandate.
10. Pescarul care aduce la cunoştiinţă administratorului sau agentului de securitate despre alt pescar care sustrage sau ascunde peşte, şi acest lucru este dovedit, va fi recompensat cu un bon de pescuit de 12 ore neavând dreptul de a reţine peşte.
11. Pescarul care va fi prins cu o cantitate de peşte mai mare decăt cea achitată va plăti suma
de 50 lei/kg pește, și va fi reclamant organelor de Poliţie pentru fapta de furt calificat, faptă penală sancționată de art 208, 209, Vechiul Codul Penal.
12. Nu se vor arunca resturi menajere pe mal si in apă.
13. Nu este permisă distrugerea vegetaţiei şi arborilor din incinta Complexului de agrement.
14. Nu sunt permise petrecerile, muzica, scaldatul în incinta Complexului de Agrement.
15. Focul este permis doar în locurile special amenajate sau în grătarele de camping.
16. Societatea nu răspunde administrativ, material sau penal, la orice formă de accident şi urmări generate de consumul de alcool.
17. Societatea işi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii.
18. Parcarea autoturismelor este permisă doar in parcările special amenajate.
19. La solicitarea personalului societăţii pescarul trebuie să supună controlului: juvelnic, coş, rucsac, geantă, autoturism, etc.
20. Prezentul regulament se aplică tuturor pescarilor, iar nerespectarea lui are drept consecință
terminarea partidei de pescuit pentru cel în cauză, fără pretenții de returnare a taxei și /sau a peștelui
capturat, precum și răspunderea materială, contravențională sau penală în conformitate cu legislația în
vigoare.

Acest regulament este anexa la HCL nr. 133/2014.

07 Mai 2015
.:: descarca atasament ::.

Primaria
Vineri, 19 Octombrie 2018
vizitator: 54.224.247.42