Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii întocmire a 5 Planuri Urbanistice de Detaliu si anume: str. Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu (tronsonul din cartier nou Sarât), Zaharia Stancu, Tudor Arghezi, Nichita Stanescu
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 13445.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.622/23.04.2018
-Anexa nr. Ad.11.302/19.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 03 Mai 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC ATELIER LFV SRL CLUJ-NAPOCA
Castigator: SC ATELIER LFV SRL CLUJ-NAPOCA
Pret ofertat: 11700.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii cadastrale privind înscriere imobil constructie situat în Municipiul Câmpia Turzii, Sala Sporturilor din incinta scolii Avram Iancu
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 840.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.794/24.04.2018
-Anexa nr. 10.980/17.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 02 Mai 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC GENERAL TOPO WEST SRL CLUJ-NAPOCA
Castigator: SC GENERAL TOPO WEST SRL CLUJ-NAPOCA
Pret ofertat: 800.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciara a strazii poet Andrei Muresanu si alipire cu imobilul înscris în CF 55120 cu numar cadastral 55120
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 1513.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.785/24.04.2018
- Anexa nr. 10.987/17.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 02 Mai 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC MELNY SRL CLUJ-NAPOCA
SC GENERAL TOPO WEST SRL CLUJ-NAPOCA
Castigator: SC MELNY SRL CLUJ-NAPOCA
Pret ofertat: 1399.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de elaborare S.F. -Construire gradinita în Municipiul Campia Turzii
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 41176.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.773/24.04.2018
-Nota Conceptuala nr. 11.346/19.04.2018
-Tema de Proiectare nr. 11.348/19.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 03 Mai 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Servicii de elaborare S.F. -Construire gradinita în Municipiul Campia Turzii:
1)Studiu de fezabilitate
2)Cheltuieli pentru studii de specialitate-studiu geologic
3)Cheltuieli pentru documentatii suport si cheltuieli necesare pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii-avize si acorduri conform CU, scenariu siguranta la foc„
Ofertanti:


ACHIZITIE ANULATA CONFORM PV.13575/11.05.2018-INTOCMIRE O NOUA DOCUMENTATIE,MODIFICARE TERMENE DE EXECUTIE
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare servicii de catering pentru 70 de persoane beneficiare de cantina sociala
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 888.29 lei / zi exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform anunt intentie nr. 11593/23.04.2018
Data limita depunere oferte: 27 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC SILENIUS SRL
Castigator: SC SILENIUS SRL
Pret ofertat: 888.29 lei / zi exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii întocmire documentatie cadastrala alipire imobile CF 55066 si CF 55119, str. Avram Iancu
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 588.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.603/23.04.2018
-Anexa nr. 10.694/13.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA-NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de întretinere si reparatii a instalatiilor si echipamentelor electrice, asistenta tehnica la evenimente, pentru locatiile Primariei Municipiului Câmpia Turzii
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 6710.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11652/23.04.2018
-Caiet de sarcini nr. 10.188/10.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. - 6.700,00 lei/luna
Castigator: S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Pret ofertat: 6700.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare de piese consumabile pentru tractorasul de tuns iarba, conform anexei atasate
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 1386.55 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform solicitare oferta de pret nr. 11611/23.04.2018
conform ANEXA
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
EPINVEST- CLUJ
Castigator: EPINVEST- CLUJ
Pret ofertat: 1379.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Lucrari de inlocuire usa acces si reparatii la Centrul de Zi pentru Adulti
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 3445.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform-Anunt intentie 11393/20.04.2018
-Antemasuratoare Ad.10112/10.04.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 04 Mai 2018 Ora: 10:00
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare de medicamente pentru Cabinetele Medicale Scolare
Data publicarii: 24 Aprilie 2018
Pret estimat: 2909.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Solicitare oferta de pret nr. 11427/20.04.2018
conform Anexa
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC DEXTER SRL- BUCURE?TI
SC RODAL FARM SRL - BOTO?ANI
Castigator: SC DEXTER SRL- BUCURE?TI
Pret ofertat: 2698.70 lei exclusiv TVA
Primaria
Duminica, 27 Mai 2018
vizitator: 54.196.110.222