Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii de evaluare pentru 2 terenuri intravilane situate în Câmpia Turzii
Data publicarii: 12 Iunie 2018
Pret estimat: 672.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 16.170/08.06.2018
-Anexa nr. Ad. 15.658/05.06.2018
-Extras de Carte Funciara nr. 50389 Campia Turzii
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 15 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Servicii de evaluare pentru 2 terenuri intravilane situate în Câmpia Turzii:
1) Teren intravilan situat în Municipiul Câmpia Turzii la intersectia strazii Baii nr. 1 cu Piata Mihai Viteazu, CF 50371 Câmpia Turzii, A1, numar cadastral 50371, suprafata 338 mp
2) Teren intravilan situat în Municipiul Câmpia Turzii, CF 50389, nr. topografic 1822/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, A1, suprafata 95 mp (urmeaza a fi dezmembrat)
Ofertanti:
D.C.M PFA-ALBA IULIA
Castigator: D.C.M PFA-ALBA IULIA
Pret ofertat: 589.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare 12 buc. vitrine frigorifice orizontale 1250 x 1080 x 1250 mm
Data publicarii: 12 Iunie 2018
Pret estimat: 33277.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 15.739/05.06.2018
-Specificatii tehnice nr. Ad. 13.687/14.05.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 18 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
GEAMURILE TREBUIE SA FIE CURBATE!
Valoarea estimata a achizitiei: 33.277,20 lei fara TVA (2.773,10 lei/buc.fara TVA)
Ofertanti:
VIT-NIC PROD IMPEX SRL
Castigator: VIT-NIC PROD IMPEX SRL
Pret ofertat: 33240.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de reparatii la instalatia de freon si încarcare freon la microbusul CJ 75 PCT care deserveste Serviciul Public Local de Asistenta Sociala si centrele
Data publicarii: 06 Iunie 2018
Pret estimat: 4201.68 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Solicitare oferta de pret nr. 15.726/05.06.2018
-Anexa nr. 13.707/14.05.2018
-Carte identitate CJ 75 PCT
Data limita depunere oferte: 12 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de estimare imobil situat în Câmpia Turzii, str. Vasile Goldis nr. 6, camera 10
Data publicarii: 05 Iunie 2018
Pret estimat: 336.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 15.472/04.06.2018
-Anexa nr. Ad. 13.336/10.05.2018
-Releveu ap. 10
-Formulare 1,2,5
-Releveu plan parter format A3
Data limita depunere oferte: 08 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
D.C.M. PFA-ALBA IULIA
Castigator: D.C.M. PFA-ALBA IULIA
Pret ofertat: 320.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de publicitate în mass media-2018-presa online local grila 251-450; 451-1000
Data publicarii: 04 Iunie 2018
Pret estimat: 5184.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 15.222/30.05.2018
-Caiet de sarcini nr. 14.469/21.05.2018
-Formulare 1,2,3,4,5
Data limita depunere oferte: 08 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
GRILA 251-450-SC CREATE AND ENJOI SRL TURDA
GRILA 451-1000-SC PORTAGLIA SRL TURDA
Castigator: GRILA 251-450-SC CREATE AND ENJOI SRL TURDA-1944 LEI GRILA 451-1000-SC PORTAGLIA SRL TURDA-3240 LEI
Pret ofertat: 5184.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de publicitate în mass media-2018-transmitere live video pe site-ul propriu online al societatii media, cu ajutorul studioului mobil a sedintelor de Consiliu Local, transmiterea live video a conferintelor de presa si realizarea de interviuri/emisiuni -în aceleasi conditii de înregistrare, inclusiv cu transmiterea acestora
Data publicarii: 04 Iunie 2018
Pret estimat: 16200.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 15.227/30.05.2018
-Caiet de sarcini nr. 14.467/21.05.2018
-Formulare 1,2,3,4,5
Data limita depunere oferte: 08 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
SC GEFLO MEDIA SRL TURDA
Castigator: SC GEFLO MEDIA SRL TURDA
Pret ofertat: 16200.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de elaborare S.F. -Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 31 Mai 2018
Pret estimat: 41176.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 15.386/31.05.2018
-Nota conceptuala nr. 14.614/22.05.2018
-Tema de proiectare nr. 14.611/22.05.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 05 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Servicii de elaborare S.F. -Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii:
1)Studiu de fezabilitate
2)Cheltuieli pentru studii de specialitate-studiu geologic
3)Cheltuieli pentru documentatii suport si cheltuieli necesare pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii-avize si acorduri conform CU, scenariu siguranta la foc
Ofertanti:
SC URBA SRL CLUJ-NAPOCA
SC HENTZA BUSINESS SRL VOLUNTARI
Castigator: SC HENTZA BUSINESS SRL VOLUNTARI
Pret ofertat: 33400.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Amenajare acces suplimentar la Hala Agroalimentara din Piata Unirii-Servicii de elaborare DALI: 1.Documentatie de avizare lucrari de interventii DALI 2.Taxa pentru obtinere avize, acorduri conform Certificat de Urbanism faza DALI 3.Expertiza Tehnica
Data publicarii: 31 Mai 2018
Pret estimat: 5513.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 15.146/29.05.2018
-Nota conceptuala nr. 25.403/13.09.2017
-Tema de proiectare nr. 25.404/13.09.2017
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 08 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA-NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare de servicii de reparatii tinichigerie si vopsitorie la autoturismul Audi A6 - CJ-85-PCT
Data publicarii: 29 Mai 2018
Pret estimat: 3781.51 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform solicitare oferta de pret nnr. 15029/29.05.2018
conform carte de identitate
Data limita depunere oferte: 04 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:
SC AUTO TAIA SRL- CÂMPIA TURZII
Castigator: SC AUTO TAIA SRL- CÂMPIA TURZII
Pret ofertat: 3739.50 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare 12 buc. vitrine frigorifice orizontale 1250 x 1080 x 1250 mm
Data publicarii: 29 Mai 2018
Pret estimat: 33277.20 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 14.878/24.05.2018
-Specificatii tehnice nr. Ad. 13.687/14.05.2018
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 04 Iunie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Valoarea estimata a achizitiei: 33.277,20 lei fara TVA (2.773,10 lei/buc.fara TVA)

GEAMUL TREBUIE SA FIE CURBAT!
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Castigator:
Pret ofertat:  
Primaria
Sambata, 18 August 2018
vizitator: 54.196.73.22