Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Achizitionarea produselor de iluminat ornamental festiv sarbatori de iarna 2016-2017 pentru amplasamente exterioare
Data publicarii: 17 Noiembrie 2016
Pret estimat: 76333.33 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 37.211/17.11.2016
-Anexei la Referatul de necesitate nr. Ad. 36.137/10.11.2016
-Formularelor 1-5
CLARIFICARI:-La pozitia 5 din Anexa la Referatul de necesitate nr. Ad. 36.137/10.11.2016 se modifica: SNOWFFAL LED din 0,7 m-1,20 m in 0,5 m-1,2 m
Data limita depunere oferte: 21 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
TRANSPORTUL ESTE INCLUS IN PRET!

GARANTIE PENTRU PRODUSE: MINIM 36 LUNI
AVAND IN VEDERE CA ACHIZITIONAREA PRODUSELOR SE FACE PENTRU SARBATORILE DE IARNA 2016-2017 TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR SE MODIFICA PANA IN DATA DE 21.11.2016 ORA 10!
ACHIZITIE ANULATA!
Ofertanti:
-S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L. CÂMPIA TURZII-oferta necorespunzatoare d.p.d.v. financiar-valoare ofertata mai mare decat pretul estimat
-S.C. NEON LIGHTING S.R.L. CLUJ-NAPOCA-oferta necorespunzatoare d.p.d.v. tehnic-nu a respectat cerintele Invitatiei de participare nr. 37.211/17.11.2016
Castigator: ACHIZITIE ANULATA!
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare prin închiriere, montare, punere în functiune si demontare produse de iluminat ornamental festiv sarbatori de iarna 2016-2017 pentru amplasamente exterioare
Data publicarii: 17 Noiembrie 2016
Pret estimat: 53667.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 37.213/17.11.2016
-Anexei la Referatul de necesitate nr. Ad. 36.139/14.11.2016
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 18 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA
Castigator: SC COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA
Pret ofertat: 53666.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionarea a 4 buc. vitrine frigorifice orizontale 1000x950x1210 mm pentru Hala de lactate din Piata Unirii
Data publicarii: 15 Noiembrie 2016
Pret estimat: 12500.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 36.344/14.11.2016
-Specificatiilor tehnice vitrine frigorifice orizontale
-Formularului 5
Data limita depunere oferte: 17 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
TRANSPORTUL ESTE INCLUS IN PRET!
Ofertanti:
SC VIT-NIC PROD IMPEX SRL GAESTI
Castigator: SC VIT-NIC PROD IMPEX SRL GAESTI
Pret ofertat: 12400.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare si montare boiler de 1000 litri de apa calda pentru blocul de locuinte sociale, str. Ghe. Baritiu nr. 36
Data publicarii: 09 Noiembrie 2016
Pret estimat: 5833.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform invitatiei de participare nr. 35619/08.11.2016;
- formulare 1-5.
Data limita depunere oferte: 14 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. MA&DEGRAF S.R.L., Campia Turzii
Castigator: S.C. MA&DEGRAF S.R.L., Campia Turzii
Pret ofertat: 5800.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de evaluare pentru estimarea pretului în vederea aprobarii concesionarii terenului în suprafata de 1224 mp, situat în cartierul Sarât, subzona D2-dotari comerciale si servicii
Data publicarii: 09 Noiembrie 2016
Pret estimat: 500.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 35.587/08.11.2016
-Planului de Situatie
-Anexei la Invitatia de participare nr. Ad. 34.020/31.10.2016
-Formularului 5
Data limita depunere oferte: 15 Noiembrie 2016 Ora: 12:00
Observatii:
Ofertanti:
SC APPRAISING EXPERTS SRL CLUJ-NAPOCA
Castigator: SC APPRAISING EXPERTS SRL CLUJ-NAPOCA
Pret ofertat: 500.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de evaluare a apartamentului nr. 71 situat pe str. Aleea Vânatorilor nr. 1, bl. S, sc. D, în vederea vânzarii în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990
Data publicarii: 18 Noiembrie 2016
Pret estimat: 500.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 35.593/08.11.2016
-Anexei la Invitatia de participare nr. Ad. 34.361/01.11.2016
-Formularului 5
Data limita depunere oferte: 22 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
ACHIZITIE RELUATA!
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 36.931/16.11.2016
-Anexei la Invitatia de participare nr. Ad. 34.361/01.11.2016
-Formularului 5
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA!
NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii cadastrale-întocmire documentatie cadastrala pentru actualizarea datelor imobilului teren situat pe str. Teilor, înscris în CF nr. 51295 Câmpia Turzii, nr. top 228/2/16, 228/3/1/2/16, 228/3/2/2/16, în suprafata de 2453 mp
Data publicarii: 09 Noiembrie 2016
Pret estimat: 1083.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 35.585/08.11.2016
-Anexei nr. Ad. 34.374/01.11.2016
-Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 15 Noiembrie 2016 Ora: 12:00
Observatii:
Ofertanti:
SC TOPOSMA SRL JABENITA
SC AMD TOPOGRAFIE SRL CLUJ-NAPOCA
Castigator: SC TOPOSMA SRL JABENITA
Pret ofertat: 985.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare documente de biblioteca pentru Biblioteca Municipala Astra
Data publicarii: 15 Noiembrie 2016
Pret estimat: 9523.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform specificatiilor cuprinse in Invitatia de participare si Anexa
Data limita depunere oferte: 15 Noiembrie 2016 Ora: 12:00
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA, CONFORM HOTARARII DE ANULARE, NR.38388/22.11.2016- SINGURA OFERTA DEPUSA ESTE NECORESPUNZATOARE.
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Achizitionare aparat foto+accesorii pentru S.P.L.E.C.P.
Data publicarii: 09 Noiembrie 2016
Pret estimat: 2348.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: - conform invitatiei de participare nr 35565/08.11.2016;
- formulare 1-5.
Data limita depunere oferte: 11 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA, PRETUL OFERTEI NU S-A INCADRAT IN VALOAREA ESTIMATA.
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de verificare ISCIR a celor 2 centrale de 150 KW si a celor 6 supape de la blocul de locuinte sociale de pe str. Gheorghe Baritiu nr. 36 Câmpia Turzii.
Data publicarii: 04 Noiembrie 2016
Pret estimat: 1860.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Invitatiei de participare nr. 34.613/02.11.2016
-Raportului de activitate nr. 686/25.10.2016
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 07 Noiembrie 2016 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC MA&DEGRAF SERVICII SRL CAMPIA TURZII
REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ NAPOCA
Castigator: REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ NAPOCA
Pret ofertat: 1700.00 lei exclusiv TVA
Primaria
Duminica, 27 Mai 2018
vizitator: 54.196.110.222