Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii de tipãrire/copiere/scanare
Data publicarii: 07 Aprilie 2016
Pret estimat: 5400.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform invitatiei de participare nr.11452/07.04.2016 si a caietului de sarcini nr.10424/31.03.2016.
Data limita depunere oferte: 18 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
Pretul estimat este de 5400 lei/luna excusiv TVA.
Ofertantul câºtigãtor va încãrca oferta în SEAP (sistemul electronic de achiziþii publice) www.elicitatie.ro
Ofertanti:
S.C. EVO COMPUTERS S.R.L.CAMPIA TURZII
S.C. COPYLAND TRADING S.R.L. CLUJ-NAPOCA
Castigator: S.C. COPYLAND TRADING S.R.L. CLUJ-NAPOCA
Pret ofertat: 4250.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de arpentaj cadastral, de realizare a planurilor parcelare pentru U.A.T. Câmpia Turzii
Data publicarii: 06 Aprilie 2016
Pret estimat: 126538.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform invitatiei de participare nr.11088/05.04.2016 si a caietului de sarcini nr.11077/05.04.2016.
Data limita depunere oferte: 13 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
Oferta financiara se va calcula astfel:pret/ha(fara TVA)x1687.17 ha
Ofertanti:
S.C. 3D CAD SOLUTIONS S.R.L. Oradea
S.C. SPIRI COM S.R.L. Bucuresti
COMUNITATEA URBANA ARIES Turda
S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. Cluj-Napoca
S.C. AMD TOPOGRAFIE S.R.L. Cluj-Napoca
S.C.CADCISS S.R.L. Cluj-Napoca
S.C.BIOS &CO S.R.L. Timisoara
Castigator: S.C. AMD TOPOGRAFIE S.R.L.Cluj-Napoca
Pret ofertat: 84358.50 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Inchiriere reþea de fibrã opticã (neagrã) care sã realizeze conexiunea între Primãria Câmpia Turzii, str.Laminoriºtilor nr.2 ºi 37 de locaþii
Data publicarii: 05 Aprilie 2016
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform invitatiei de participare
Data limita depunere oferte: 11 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
Pretul ofertat este 4410 lei/luna fara TVA inclus
Ofertanti:
S.C. THC S.R.L. CAMPIA TURZII
S.C. ELCONS SERVICE S.R.L. CAMPIA TURZII
S.C. BITINTERCOM S.R.L. CAMPIA TURZII
Castigator: S.C. THC S.R.L. CAMPIA TURZII
Pret ofertat: 4410.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Furnizare Internet fãrã limitã de trafic/timp ºi inchiriere reþea de fibrã opticã
Data publicarii: 05 Aprilie 2016
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform invitatiei de participare
Data limita depunere oferte: 11 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
Pretul ofertat este :3900 lei/luna
Ofertanti:
SC THC SRL CAMPIA TURZII
RCS&RDS ROMANIA-TURDA
Castigator: SC THC SRL CAMPIA TURZII
Pret ofertat: 3900.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de întreținere, reparații și configurare pentru sistemul de supraveghere video de pe raza municipiului și din Primãria Câmpia Turzii
Data publicarii: 05 Aprilie 2016
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform invitatiei de participare si a caietului de sarcini
Data limita depunere oferte: 11 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
Pretul ofertat este: 2858.33 lei/luna
Ofertanti:
SC BITINTERCOM SRL CAMPIA TURZII
SC SCANROM SRL CLUJ NAPOCA
SC GOLD-WOOD CLUJ NAPOCA
Castigator: SC BITINTERCOM SRL CAMPIA TURZII
Pret ofertat: 2858.33 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de întreținere și reparații a calculatoarelor, a altor echipamente informatice și recondiționãri de cartușe pentru imprimante
Data publicarii: 05 Aprilie 2016
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform invitatiei de participare si a caietului de sarcini
Data limita depunere oferte: 11 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
Pretul ofertat este 2071.66 lei/luna
Ofertanti:
SC AXINET SRL CAMPIA TURZII
SC CIPSET COMPUTERS SRL CAMPIA TURZII
SC THC SRL CAMPIA TURZII
Castigator: SC AXINET SRL CAMPIA TURZII
Pret ofertat: 2071.66 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitie unitate centrala calculator cu licenta si monitor
Data publicarii: 04 Aprilie 2016
Pret estimat: 77917.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: 1. Unitate centrala calculator (sursa alimentare, carcasa, placa de baza, procesor, hard disk, memorie RAM)- 38 buc;
2. Microsoft Windows 10 Pro, 64 bit, English, OEM - 38 buc;
3. Monitor 17" - 1 buc.
Data limita depunere oferte: 12 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
- detaliile tehnice si documentele solicitate se regasesc in Caietul de Sarcini anexat;
- ofertele vor fi depuse la sediul Primariei Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, sau pe mail achizitii@campiaturzii.ro;
- oferta castigatoare va fi incarcata in S.E.A.P. - cumparari directe, pentru achizitie.
Ofertanti:
S.C. COMPLIT SAS S.R.L., BUCURESTI
S.C. ELEKTROWEIGL S.R.L., CLUJ-NAPOCA
S.C. NET BRINEL S.A., CLUJ-NAPOCA
S.C. ELSACO SOLUTIONS S.R.L., BOTOSANI
Castigator: S.C. COMPLIT SAS S.R.L., BUCURESTI
Pret ofertat: 69532.00 lei exclusiv TVA
Primaria
Marti, 20 Februarie 2018
vizitator: 50.19.34.255