Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii de instructor coregraf Ansamblul de dansuri maghiare
Data publicarii: 23 Aprilie 2018
Pret estimat: 1008.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.561/23.04.2018
-Anexa nr. 10.737/16.04.2018
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
LOVASZ ROBERT BELA PFA Mihai Viteazu
Castigator: LOVASZ ROBERT BELA PFA Mihai Viteazu
Pret ofertat: 1000.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de instructor coregraf-Ansamblul Folcloric „Ardeleana„ al Centrului Cultural Câmpia Turzii
Data publicarii: 23 Aprilie 2018
Pret estimat: 1008.40 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.574/23.04.2018
-Anexa nr. 10.725/16.04.2018
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
PFA CANTA MARTIN Campia Turzii
Castigator: PFA CANTA MARTIN Campia Turzii
Pret ofertat: 1008.40 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de instructor coregraf-Ansamblul Folcloric „Mugurelul„ al Centrului Cultural Câmpia Turzii
Data publicarii: 23 Aprilie 2018
Pret estimat: 1008.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.579/23.04.2018
-Anexa nr. 10.721/16.04.2018
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
PFA MIHASAN N IOAN Campia Turzii
Castigator: PFA MIHASAN N IOAN Campia Turzii
Pret ofertat: 1000.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de instructor de canto pentru Clubul de canto „Bella Musica„ al Centrului Cultural Câmpia Turzii
Data publicarii: 23 Aprilie 2018
Pret estimat: 1008.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.569/23.04.2018
-Anexa nr. 10.739/16.04.2018
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
PFA POP F CORNEL Ludus
Castigator: PFA POP F CORNEL Ludus
Pret ofertat: 1000.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de publicitate în mass media pentru anul 2018
Data publicarii: 23 Aprilie 2018
Pret estimat: 71280.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.486/23.04.2018
-Caiet de sarcini nr. 10.626/13.04.2018
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 15:00
Observatii:
Valoarea estimata a achizitiei: 71.280,00 lei fara TVA, din care:
-Categoria 1-Achizitie servicii de publicitate în mass media-presa scrisa locala-Valoarea estimata a achizitiei: 15.552,00 lei fara TVA/campanie-detalii Caiet de sarcini nr. 10.626/13.04.2018 pct. 11 A
-Categoria 2-Achizitie servicii de publicitate în mass media-presa online local-Valoarea estimata a achizitiei: 39.528,00 lei fara TVA/campanie-detalii Caiet de sarcini nr. 10.626/13.04.2018 pct. 11 B
-Categoria 3-Achizitie servicii de publicitate în mass media-transmitere live video pe site-ul propriu online al societatii media, cu ajutorul studioului mobil (cu mai multe camere, din mai multe unghiuri) a sedintelor de Consiliu Local, transmiterea live video a conferintelor de presa si realizarea de interviuri/emisiuni-în aceleasi conditii de înregistrare, inclusiv cu transmiterea acestora-Valoarea estimata a achizitiei: 16.200,00 lei fara TVA/campanie-detalii Caiet de sarcini nr. 10.626/13.04.2018 pct. 11 C
Ofertanti:
ANULARE ACHIZITIE CONFORM NOTA 11.945/25.04.2018!
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de consiliere psihologica
Data publicarii: 20 Aprilie 2018
Pret estimat: 1200.00 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.239/19.04.2018
-Anexa nr. 10.297/2018
-Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
NI?AN MARCEL-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE Campia Turzii
Castigator: NI?AN MARCEL-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE Campia Turzii
Pret ofertat: 1200.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de publicare a anunturilor privind îndeplinirea procedurilor de citare conform art. 167 NCPC
Data publicarii: 18 Aprilie 2018
Pret estimat: 5042.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.150/18.04.2018
-Anexa la referat nr. 10.627/13.04.2018
-Formulare
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
aproximativ 70-120 cuvinte/anunt
Ofertanti:
S.C. THETA PROFICIENCY S.R.L. Bucuresti (90 anunturi x 40 lei/anunt)
S.C. GEFLO MEDIA S.R.L. Turda
S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L. Bucuresti
Castigator: S.C. THETA PROFICIENCY S.R.L. Bucuresti
Pret ofertat: 3600.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de asistenta medicala veterinara pentru Târgul de animale vii
Data publicarii: 18 Aprilie 2018
Pret estimat: 798.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.130/18.04.2018
-Anexa la referat nr. 10.216/11.04.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 25 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
ACHIZITIE ANULATA-NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Ofertanti:
Castigator:
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Servicii de revizie bianuala si reparatii a usilor de acces de la garajul auto al institutiei
Data publicarii: 18 Aprilie 2018
Pret estimat: 2941.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: Conform:-Anunt intentie nr. 11.164/18.04.2018
-Specificatie Tehnica nr. Ad. 10.701/16.04.2018
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limita depunere oferte: 26 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
S.C. BITINTERCOM S.R.L. Campia Turzii
Castigator: S.C. BITINTERCOM S.R.L. Campia Turzii
Pret ofertat: 2480.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitionare de servicii mentenanta, monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie, incepand cu data de 01.05.2018
Data publicarii: 18 Aprilie 2018
Pret estimat: 750.00 lei / luna/5 obiective exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: conform Anunt Intentie nr. 11127/18.04.2018
conform formulare 1,2,3,4,5
conform Caiet Sarcini nr. ad. 10794/16.04.2018
Data limita depunere oferte: 24 Aprilie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC TRITON SECURITY SRL – Turda
Castigator: SC TRITON SECURITY SRL – Turda
Pret ofertat: 600.00 lei / luna/5 obiective exclusiv TVA
Primaria
Duminica, 27 Mai 2018
vizitator: 54.196.110.222