Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.11 din 08.07.2009

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.7481 din 03.07.2007

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 20 Iulie 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 20 Iulie 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50235 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 30.06.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea cuantumului contributiei parintilor pentru copiii care frecventeaza Centrul de Educatie Timpurie Anteprescolara in anul scolar 2017-2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 3 Iulie 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.87/08.06.2017 privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Municipiului Campia Turzii, a studiului de oportunitate , a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia, a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a acestui serviciu si a Contractului de delegare a serviciului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 3 Iulie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta precum si modificarea anexei nr.1/16 "Programul Cultura"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 3 Iulie 2017

Privind aprobarea utilizarii unei parti din excedentul anilor precedenti al activitatilor autofinantate si modificarea listei de investitii aferenta activitatilor autofinantate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 3 Iulie 2017

Privind organizarea manifestarilor prilejuite de evenimentul "Zilele Municipiului Campia Turzii-Porti deschise" in perioada 1-13 august 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 22 Iunie 2017

Privind desemnarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale in calitate de observatori in consiliile de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, cu o locuinta vacanta de aceeasi categorie, pentru titularul contractului de inchiriere nr.56/20.01.2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 22 Iunie 2017

Privind "Programul de imbunatatire a eficientei energetice a Municipiului Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea inchirierii unei pasuni aflata in proprietatea privata a Municipiului Campia Turzii, disponibila pentru anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.4 din 25.11.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIREA A 2 (DOUA) HALE PENTRU DEPOZITARE SI PRODUCTIE, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI UTILITATI in judetul Cluj, Municipiul Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr.169D, PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 22 Iunie 2017

Privind stabilirea nivelului redeventei anuale pentru concesionarea serviciului public de ecarisaj si pentru modificarea si completarea modelului Caietului de sarcini si a modelului Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului Public de ecarisaj, aprobate prin HCL nr.87/2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea contributiei Municipiului Campia Turzii pentru lucrarile de investitii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii in perioada 2014-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 22 Iunie 2017

Privind aprobarea infintarii Comisiei speciale de analiza si verificare pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 22 Iunie 2017

Privind modificarea HCL nr.176 din 31.10.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 8 Iunie 2017

Privind aprobarea conditiilor si a procedurilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Politiei Locale a Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 8 Iunie 2017

Privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Municipiului Campia Turzii, a studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia , a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a acestui serviciu si a Contractului de delegare a serviciului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 25 Mai 2017

Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C.PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140