Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 28 Iunie 2018

Privind incetarea prin demisie a functiei de administrator si director al societatii TRANSPORT LOCAL CAMPIA TURZII S.R.L. a domnului REPCIUG DAN-GABRIEL

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 28 Iunie 2018

Privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 28 Iunie 2018

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BRADU OVIDIU DAN, pentru mandatul 2016-2020 si vacantarea locului acestuia in cadrul Consiliului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Iunie 2018

Privind modificarea HCL nr.88 din 27.04.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "AMENAJARE ZONA CULTURAL-RECREATIVA "TREI LACURI" din Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Iunie 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 13 Iunie 2018

Privind aprobarea protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Civica pentru Initiativa si Actiune Comunitara Campia Turzii in vederea organizarii evenimentului caritabil "Campia Turzii Sports Festival"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 13 Iunie 2018

Privind modificarea si completarea HCL nr.147 din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii" - Cladire C1-corpA+B

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii, pentru proiectele de activitati sportive, in baza prevederilor Legii nr. 69/2000

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea tarifelor de pret pentru lucrari de amenajare, intretinere fantani arteziene si decorative, amenajare, dotari, intretineri locuri de joaca, fitness, skate-park si pentru decapare mecanica prin frezare pentru lucrari de modernizare, reparatii si intretinere a strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, practicate de S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizari si investitii pentru anul 2018", conform "Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, fantani arteziene si decorative, statui si morminte, amenajari, dotari, intretineri locuri de joaca, fitness si skate-park, aferente domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii", aprobat prin H.C.L. nr.82 din 26.04.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Campia Turzii, in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" din Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Campia Turzii, in vederea imlementarii proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Campia Turzii, in vederea implementarii proiectului "Infrastructura de transport public si masuri pentru mobilitate alternativa in Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Campia Turzii de catre RCS & RDS S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea Contului de executie al Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii si a Situatiilor Financiare anuale la 31.12.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei termenului inscris in CF54928 Campia Turzii, parte din baza materiala a Liceului Teoretic "Pavel Dan", in imobil cu alta destinatie pentru amenajarea unui loc de joaca

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat al Municipiului Campia Turzii destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea listei privind repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea in folosinta a terenurilor destinate construirii de locuinte proprietate personala in Municipiul Campia Turzii, in conditiile Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea modificarii articolului 2 din HCL nr.71 din 27.04.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 24 Mai 2018

Privind completarea si modificarea inventarului bunurilor care apartin Domeniului Public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 24 Mai 2018

Privind numirea domnului TEHEI Mihai Vlad in functia de membru in Consiliul de Admnistratie la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE SPALATORIE SI VULCANIZARE AUTO, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA CU CREARE DE ACCES DIN STRADA PACII,str.1 decembrie 1918, nr.20, in Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 24 Mai 2018

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Campia Turzii pentru participarea la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TETAROM S.A. din data de 29.05.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 24 Mai 2018

Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii TETAROM S.A.
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.205.153