Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 199 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017", conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 198 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua constructii ce apartin domeniului privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 197 din 26 Octombrie 2017

Privind intabularea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate publica a Municipiului Campia Turzii asupra imobilului situat pe strada Ion Agarbiceanu, nr.13, avand destinatia de gradinita

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 196 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea amplasarii unui garaj auto si sopron pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 20A, la limita de proprietate a Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 195 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE in Municipiul Campia Turzii, strada Iancu Jianu, nr.31-35, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 194 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT SI IMPREJMUIRE TEREN in judetul Cluj, Municipiul Campia Turzii, strada Regina Maria, nr.16

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 193 din 26 Octombrie 2017

Privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in Grupul de Lucru Mixt Cluj, pentru Strategia Guvernului Roman de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 192 din 26 Octombrie 2017

Privind repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii pentru anul 2017 persoanelor aflate in lista de prioritati a solicitantilor locuintelor ANL in Municipiul Campia Turzii, lista aprobata prin HCL nr.163/28.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 191 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea utilizarii unor locuinte libere aflate in fondul de locuinte sociale al Municipiului Campia Turzii, ca locuinte de necesitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 190 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si pentru serviciile publice de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 189 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si al serviciilor publice de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 188 din 26 Octombrie 2017

Privind premierea cuplurilor care sarbatoresc "Nunta de aur" in anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 187 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii autoturismului Audi A6, numar de inmatriculare CJ-88-PCT si aprobarea participarii la Programul de stimulare a inoirii parcului auto national, in vederea achizitionarii unui autoturism prin acest program

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 186 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar in unitatile scolare din Municipiul Campia Turzii pentru anul 2017-2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 185 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 184 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea modificarii utilizarii unei parti din excedentul bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 183 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 30.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 182 din 26 Octombrie 2017

Privind insusirea Protocolului de colaborare intre Institutia Prefectului Judetului Cluj, Inspectoratul de Politie Judetean Cluj si Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 181 din 26 Octombrie 2017

Privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 180 din 26 Octombrie 2017

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Antal Iosif Adrian, pentru mandatul 2016-2020 si vacantarea locului acestuia in cadrul Consiliului Local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 179 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea planului tarifar actualizat pentru aria de operare a societății S.C. Compania de Apă Arieș S.A. pentru perioada 2017-2023.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 178 din 28 Septembrie 2017

Privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 177 din 28 Septembrie 2017

Privind respingerea condițiilor pentru încheierea în formă autentică a contractelor de dare în plată având ca obiect stingerea integrală a creanțelor garantate și stingerea parțială a creanțelor bugetare pe care le are Municipiul Câmpia Turzii împotriva S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 176 din 28 Septembrie 2017

Privind revocarea HCL nr. 141 din 17.08.2017.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 175 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE în jud. Cluj, Mun. Câmpia Turzii, str. Nicolae Titulescu, nr. 69-71.
Miercuri, 21 Februarie 2018
vizitator: 54.227.104.53