Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 19 Februarie 2018

Pentru inlocuirea Anexei la HCL nr.146/22.08.2017 privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 19 Februarie 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 19 Februarie 2018

Privind aprobarea Reviziei 1 a "Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) a Municipiului Campia Turzii pentru perioada 2016-2026- Mobilitate pentru sanatate "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 19 Februarie 2018

Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.68 din 27.09.1999 privind insusirea inventarului Domeniului Public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 16 Februarie 2018

Privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 16 Februarie 2018

Privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 16 Februarie 2018

Privind aprobarea utilizarii unor parti din excedentul bugetului local si al activitatilor autofinantate rezultate la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 13 Februarie 2018

Privind aprobarea alipirii unor imobile situate in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 5 Februarie 2018

Privind deplasarea unei delegatii oficiale a Municipiului Campia Turzii la Mohacs, Ungaria, in perioada 9-12 februarie 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 25 Ianuarie 2018

Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.169 din 28.09.2017 si H.C.L. nr.170 din 28.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 25 Ianuarie 2018

Privind aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania-Nord Sucursala Cluj-Napoca asupra unor parcele de teren care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii, pentru realizarea lucrarii "Racordarea la RED a obiectivului situat in localitatea Campia Turzii, strazile George Bacovia si Nicolae Titulescu"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 25 Ianuarie 2018

Privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra doua parcele de teren atribuite in temeiul Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 25 Ianuarie 2018

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Campia Turzii a imobilului inscris in CF nr.53758 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 25 Ianuarie 2018

Privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona pe raza Municipiului Campia Turzii, in anul scolar 2018-2019

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 25 Ianuarie 2018

Privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentantilor mass-media pe langa Consiliul Local si Primaria Municipiului Campia Turzii pentru anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 25 Ianuarie 2018

Privind modificarea componentei Comisiei de selectie prealabila a membrilor in Consiliile de Administratie la societatile avand ca unic actionar Municipiul Campia Turzii, astfel cum a fost stabilita prin H.C.L. nr.146 din 25.08.2016 modificata si completata prin H.C.L. nr.17 din 23.02.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 25 Ianuarie 2018

Privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 9 Ianuarie 2018

Privind aprobarea acordarii unui drept de acces in favoarea S.C.Electrica S.A.-S.D.E.E. Cluj-Napoca asupra unui grup de masura instalat pe un stalp amplasat pe un teren apartinand domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 9 Ianuarie 2018

Privind acoperirea din excedentul bugetului local al Municipiului Campia Turzii a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017, in suma de 1.494.627,24 lei si acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 43.050,54 lei pentru activitatile finantate integral din venituri proprii si acoperirea golurilor temporare de casa din excedentul anilor precedenti(Admnistratia pietelor).

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 253 din 29 Decembrie 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITAREA SI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUD.CLUJ"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 252 din 20 Decembrie 2017

Privind încetarea prin demisie a funcției de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului Giurgiu Călin Dan și desemnarea unui membru provizoriu

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 251 din 20 Decembrie 2017

Privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a domnului Giurgiu Călin Dan şi numirea unui nou reprezentant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 250 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea prelungirii perioadei de autorizare a unor lucrări de construcții

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 249 din 20 Decembrie 2017

Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 248 din 20 Decembrie 2017

Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri atribuite în temeiul Legii nr.15/2003
Joi, 24 Mai 2018
vizitator: 54.81.0.22