Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea actualizarii "Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Municipiului Campia Turzii pentru perioada 2016-2026-Mobilitate pentru sanatate"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 26 Aprilie 2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local, al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 26 Aprilie 2018

Privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.55100 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 5 Aprilie 2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 5 Aprilie 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului inscris in CF nr.54937 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 5 Aprilie 2018

Privind aprobarea completarii HCL nr.18 din 19.02.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII" cu anexa nr.1 "DESCRIEREA INVESTITIEI"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 29 Martie 2018

Privind "Campia Turzii-100 de ani" - promovarea simbolurilor nationale in admnistratia locala in anul 2018, anul Centenarului "Marii Uniri "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 29 Martie 2018

Privind constatarea incetarii mandatului de reprezentant al Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a actionarilor la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. a doamnei Nagy Ana Maria si numirea unui nou reprezentant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 29 Martie 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire, alipire si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in Campia Turzii, strada George Bacovia in suprafata de 8175 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.4 din 15.04.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, GARAJ AUTO,IMPREJMUIRE si BRANSAMENTE UTILITATI, str. Ioan VASINCA, nr.16, Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea "Planului de actiuni sau de lucrari de interes local" ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, in perioada 2018-2019, la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 29 Martie 2018

Privind modificarea structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii al Spitalului Municipal "Dr. Cornel Igna", Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 29 Martie 2018

Privind mandatarea reprezentantilor municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Admnistratie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 29 Martie 2018

Privind mandatarea reprezentantilor municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Admnistratie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 29 Martie 2018

Privind mandatarea reprezentantilor municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Admnistratie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 29 Martie 2018

Privind recalcularea componentei fixe a remuneratiei membrilor Consiliului de Admnistratie al COMPANIEI de SALUBRITATE Campia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 29 Martie 2018

Privind recalcularea componentei fixe a remuneratiei membrilor Consiliului de Admnistratie al S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 29 Martie 2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de locatiune nr.5 din 26.01.2009

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 29 Martie 2018

Privind transmiterea in folosinta gratuita a unui transformator de energie electrica catre S.C.FDEE Electrica Distributie Nord S.A.-SDEE Cluj-Napoca
Duminica, 15 Iulie 2018
vizitator: 54.92.170.149