Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea prelungirii contractului de locatiune nr.5 din 26.01.2009

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 27 Aprilie 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 50730 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 27 Aprilie 2017

Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul bunei gospodariri a Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea mandatarii membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. sa imputerniceasca directorul general interimar al societatii spre a contracta, in sistem de leasing financiar, achizitionarea, de catre subscrisa a unei automaturatoare stradale, necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de maturat stradal in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 31.03.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 31.12.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 27 Aprilie 2017

Privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea ”Programului anual de intretinere, modernizare si investitii, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii, pentru anul 2017”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor A.N.L. din municipiul Campia Turzii, destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea a 7 PLANURI URBANISTICE de DETALIU pentru lucrari de AMENAJARE PARCARI AUTO pe raza Municipiului Campia Turzii, Judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea a 6 PLANURI URBANISTICE de DETALIU pentru lucrari de AMENAJARE PARCARI AUTO pe raza Municipiului Campia Turzii, Judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea a 2 PLANURI URBANISTICE de DETALIU pentru lucrari de AMENAJARE SI DOTARE PARC DE JOACA PENTRU COPII, in Municipiul Campia Turzii, Judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea a 8 PLANURI URBANISTICE de DETALIU pentru lucrari de MODERNIZARE STRAZI pe raza Municipiului Campia Turzii, Judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 31 Martie 2017

Privind aprobarea deplasarii Clubului de Canto ”Bella Musica” al Centrului Cultural ”Ionel Floasiu” din Campia Turzii la Festivalul international de talente, Turku-Finlanda, in perioada 05-08.05.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 31 Martie 2017

Privind constatarea incetarii mandatelor a 4 membri in Consiliul de Administratie la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. si desemnarea a 4 noi membri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 31 Martie 2017

Privind constatarea incetarii mandatelor tuturor membrilor Consiliului de Administratie la S.C. DOMENIUL PUBLIC S.A. si desemnarea unor noi membri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 31 Martie 2017

Privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 31 Martie 2017

Privind aprobarea utilizarii unor parti din excedentul bugetului local si al activitatilor autofinantate rezultate la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea unei oferte de donatie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 23 Martie 2017

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii, la Mohacs-Ungaria, in perioada 19-22 mai 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele sociale pentru anul 2017, destinate inchirierii, precum si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a acestora in Municipiul Campia Turzii, depuse pana la data de 28 februarie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 23 Martie 2017

Privind modificarea structurii organizatorice, Organigramei si a Statutului de functii ale Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140