Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 26 Aprilie 2018

Privind acordarea unor premii persoanelor in varsta- veterani de razboi cu ocazia implinirii a 73 de ani de la incheierea celui de-al II-lea Razboi Mondial si a zilei Veteranilor de razboi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 26 Aprilie 2018

Privind atribuirea denumirii unui centru aflat in subordinea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din cadrul primariei municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 26 Aprilie 2018

Privind atribuirea denumirii unor centre aflate in subordinea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea atribuirii unui numar de 4 autorizatii taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi si declansarea procedurii de atribuire a celor 4 autorizatii taxi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 26 Aprilie 2018

Privind modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii de transport persoane in regim de taxi, de transport marfuri sau bunuri in regim de taxi, de transport persoane in regim de inchiriere, de dispecerat taxi in municipiul Campia Turzii, a Contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi si a Caietului de sarcini privind efectuarea activitatii de transport in regim de taxi si de dispecerat aprobat prin HCL nr.2/2012 si aprobarea modelului Contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport persoane in regim de inchiriere si a modelului caietului de sarcini

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor si spatiilor care apartin domeniului public sau privat al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2019

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 26 Aprilie 2018

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea actualizarii Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE AMENAJARI PARCARI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor, Institutia Prefectului- Jud.Cluj si Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea actualizarii "Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Municipiului Campia Turzii pentru perioada 2016-2026-Mobilitate pentru sanatate"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 26 Aprilie 2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local, al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 26 Aprilie 2018

Privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.55100 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 5 Aprilie 2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 5 Aprilie 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului inscris in CF nr.54937 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 5 Aprilie 2018

Privind aprobarea completarii HCL nr.18 din 19.02.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII" cu anexa nr.1 "DESCRIEREA INVESTITIEI"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 29 Martie 2018

Privind "Campia Turzii-100 de ani" - promovarea simbolurilor nationale in admnistratia locala in anul 2018, anul Centenarului "Marii Uniri "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 29 Martie 2018

Privind constatarea incetarii mandatului de reprezentant al Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a actionarilor la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. a doamnei Nagy Ana Maria si numirea unui nou reprezentant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 29 Martie 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire, alipire si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in Campia Turzii, strada George Bacovia in suprafata de 8175 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.4 din 15.04.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, GARAJ AUTO,IMPREJMUIRE si BRANSAMENTE UTILITATI, str. Ioan VASINCA, nr.16, Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea "Planului de actiuni sau de lucrari de interes local" ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, in perioada 2018-2019, la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 29 Martie 2018

Privind modificarea structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii al Spitalului Municipal "Dr. Cornel Igna", Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 29 Martie 2018

Privind mandatarea reprezentantilor municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Admnistratie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 29 Martie 2018

Privind mandatarea reprezentantilor municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Admnistratie
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.205.153