Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 29 Martie 2018

Privind insusirea raportului de evaluare a infrastructurii electrice din incinta zonei industriale Reif Campia Turzii si modificarea si defalcarea unei pozitii din inventarul bunurilor care aprtin domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 29 Martie 2018

Privind aprobarea concesionarii directe in favoarea sotilor Coc Simion-Daniel si Coc Alexandra Malina a unui teren in suprafata de 5,40 mp, in vederea extinderii locuintei proprietate personala, prin edificarea unui balcon

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 29 Martie 2018

Privind modificarea HCL nr.16 din 19.02.2018 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.68 din 27.09.1999 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 27 Februarie 2018

Privind aprobarea masurilor necesare in vederea transmiterii in folosinta gratuita a imobilului teren si constructie situat in Municipiul Campia Turzii, strada George Cosbuc, nr.24

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr.53637 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea noilor tarife pentru lucrarile de deszapezire la contractul de delegare a gestiunii activitatii de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea actualizarii Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea tarifelor de pret pentru lucrari de construire, modernizare, exploatare si intretinere a strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, a domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii, practicate de S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. in urma delegarii prin negocierea si atribuirea directa a contractului de delegare

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii, conform Contractului de delegare a Serviciului Public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2018"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 22 Februarie 2018

Privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Campia Turzii in Adunarea Generala a actionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale societatii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 22 Februarie 2018

Privind inceperea procedurii de selectie a unui membru in Consiliu de Admnistratie al S.C. COMPANIA de SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. si a unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea completarii H.C.L. nr.84 din 23.07.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 22 Februarie 2018

Privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietate privata a Municipiului Campia Turzii, atribuite in baza Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea modificarii anexelor la H.C.L nr.59 din 27.05.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE IN ZONA INDUSTRIALA, AGRO-INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE in Municipiul Campia Turzii, str.Laminoristilor, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE in Municipiul Campia Turzii, str. Acad. David Prodan, nr.28,36,38, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA P, GARAJ S+P si IMPREJMUIRE TEREN, str.Ioan Vasinca, nr.17, Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 22 Februarie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINATIE SI INCHIDERE BALCOANE, str.Baii, nr. 16A, Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 22 Februarie 2018

Privind actualizarea componentei Comisiei Comunitare Consultative privind Protectia Drepturilor Copilului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 19 Februarie 2018

Privind aprobarea proiectului "Politica de parcari in Municipiul Campia Turzii "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 19 Februarie 2018

Privind infiintarea societatii TRANSPORT LOCAL CAMPIA TURZII S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 19 Februarie 2018

Pentru inlocuirea Anexei la HCL nr.146/22.08.2017 privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 19 Februarie 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 19 Februarie 2018

Privind aprobarea Reviziei 1 a "Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) a Municipiului Campia Turzii pentru perioada 2016-2026- Mobilitate pentru sanatate "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 19 Februarie 2018

Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.68 din 27.09.1999 privind insusirea inventarului Domeniului Public al Municipiului Campia Turzii
Duminica, 15 Iulie 2018
vizitator: 54.92.170.149