Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 230 din 20 Decembrie 2016

Privind inceperea procedurii de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale avand ca unic actionar Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 229 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte aflate in proprietatea Municipiului Campia Turzii, care inceteaza pe parcursul anului 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 228 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea atribuirii denumirii "PIATA TRICOLORULUI" locatiei din Municipiul Campia Turzii situata intre Palatul "Ionel FLOASIU" si Biserica Ortodoxa II

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 227 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere a locuintelor ANL situate in Municipiul Campia Turzii, care inceteaza in anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 226 din 20 Decembrie 2016

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 225 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.601 din 26.02.2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 224 din 20 Decembrie 2016

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 223 din 20 Decembrie 2016

Privind stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor situate in Municipiul Campia Turzii in zonele de impozitare delimitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 222 din 20 Decembrie 2016

Privind anularea creantelor fiscale existente in sold la 31 decembrie 2016, mai mici de 40 lei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 221 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 30.11.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 220 din 20 Decembrie 2016

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Bretoiu Vasile Horatiu, pentru mandatul 2016-2020 si vacantarea locului acestuia in cadrul Consiliului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 219 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1313 din 18.02.2016 pe perioada 01.01.2017-30.06.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 218 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea modificarii art.1 al HCL nr.210 din 24.11.2016 privind aprobarea amenajarii unui patinoar artificial in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 217 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea atribuirii unor containere modulare tip locuinta aflate in domeniul public al Municipiului Campia Turzii, ca locuinte de necesitate, unui numar de 7 familii, victime ale incendiului din 02.10.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 216 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de dezapezire la contractul de delegare a gestiunii activitatii de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 215 din 20 Decembrie 2016

Privind modificarea si aprobarea la contractul de delegare a gestiunii activitatii de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, in Municipiul Campia Turzii, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului si a Caietului de sarcini

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 214 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea Completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 213 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 212 din 8 Decembrie 2016

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 211 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea utilizarii unor locuinte libere aflate in fondul de locuinte sociale ale municipiului Campia Turzii, ca locuinte de necesitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 210 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea amenajarii unui patinoar artificial in Municipiul Campia Turzii pe Arena de Tenis "Gavrila Vaida"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 209 din 24 Noiembrie 2016

Privind modificarea H.C.L. nr.72/2014,privind aprobarea stingerii creantei garantate si stingerea partiala a creantelor bugetare pe care le are Municipiul Campia Turzii impotriva S.C.Industria Sarmei Campia Turzii S.A. prin dare in plata, modificata prin H.C.L. nr.95/2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 208 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini care constituie Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.161 din 17.12.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 207 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea actualizarii valorii de inventar a unor imobile care apartin domeniului public si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 206 din 24 Noiembrie 2016

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii
Vineri, 28 Iulie 2017
vizitator: 54.198.244.0