Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea pretului pentru producerea si distributia energiei termice, incepand cu data de 01.12.2004, practicat de catre RAGCL Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 20 Decembrie 2004

Privind majorarea suprafetei de teren inchiriate in baza contractului de inchiriere nr.12297/02.11.2004 de la 15 mp la 25,65 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 20 Decembrie 2004

Privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 475mp. teren situat in str. Gh.Baritiu F.N.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea caietului de sarcini, a criteriilor de selectie, a raportului de evaluare si a scoaterii la concesiune prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 314.449 mp.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in mun. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 30 Noiembrie 2004

Privind trecerea ,,Centrului de ingrijire la domiciliu si a centrului de zi pentru persoane varstnice Campia Turzii” in administrarea Primariei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 30 Noiembrie 2004

Privind modificarea art. 2 din HCL nr. 6 din 29.01.2001

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 30 Noiembrie 2004

Privind avizarea documentatiei pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor administrate de SC Industria Sarmei SA Câmpia Turzii - Stadion ISCT , str. A. Vlaicu nr. 39

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 30 Noiembrie 2004

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Comitetul Director al Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Varstnici "Acoperamantul Maicii Domnului" Turda.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 30 Noiembrie 2004

Privind aprobarea prelungirii protocolului incheiat intre Primaria Municipiului Campia Turzii si Asociatia ADVENTUM Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 30 Noiembrie 2004

Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 30 Noiembrie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 25 Octombrie 2004

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 25 Octombrie 2004

Privind aprobarea participarii Municipiului Campia Turzii la constituirea, organizarea si functionarea Asociatiei Particulare a Proprietarilor de Paduri.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 25 Octombrie 2004

Privind premierea cuplurilor care sarbatoresc nunta de aur in anul 2004.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 6 Octombrie 2004

Privind eliberarea din functie a membrilor Consiliului de administratie a RAGCL Campia Turzii si numirea in functie a noilor membri ai acestuia.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 27 Septembrie 2004

Privind aprobarea participarii Consiliului Local Câmpia Turzii la programul "Sprijin pentru stratergia nationala de imbunatatire a situatiei romilor", cu proiectul "Prin noi pentru noi" in parteneriat cu Organizatia pentru Unirea Rromilor Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 27 Septembrie 2004

Privind aprobarea efectuarii unor lucrari de intretinere in interesul comunitatii locale, pe perioada 01.10.2004-31.12.2004, de catre 100 de persoane subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Lg. nr.76/2002 , prin S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii si RAGCL Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 27 Septembrie 2004

Privind aprobarea participarii Consiliului Local Câmpia Turzii la programul "Consolidarea Societatii Civile in Romania-PHARE 2003/005-551.01.05", cu proiecte alaturi de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 27 Septembrie 2004

Privind atribuirea de denumiri pentru doua strazi nou infiintate in cartierul Sarat din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 27 Septembrie 2004

Privind atribuirea unui numar de 18 parcele de teren tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, in temeiul Lg. nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 27 Septembrie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 30 August 2004

Privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de intretinere si reparatii strazi, amenajare si intrtinere spatii verzi practicate de SC Domeniul Public SA Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 30 August 2004

Privind aprobarea programului de conformare cuprinzand obligatiile de mediu pentru inchiderea ,,Rampei de deseuri menajere” din Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 30 August 2004

Privind modificarea alin. 2 al art.1 din H.C.L.nr.7/2002, prin care s-a atribuit terenuri posesorilor de Certificate de Luptator remarcati prin fapte deosebite în Revolutia româna din Decembrie 1989, asa cum a fost el introdus de H.C.L. nr. 43 din 31.05.2004
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140