Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 30 August 2004

Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului teren in suprafata de 314.449 mp situat in extravilanul Municipiului Campia Turzii pentru realizarea unei zone de agrement.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 18 August 2004

privind aprobarea darii in administrare a terenului si cladirilor aferente Liceului Teoretic "Pavel Dan" Campia Turzii, catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe durata efectuarii lucrarilor de reabilitare cu fonduri de la Banca Mondiala

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 26 Iulie 2004

Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului a Centralei Termice nr.11 din Campia Turzii si aprobarea grevarii acesteia cu sarcini reale in favoarea S.C."DISTRIGAZ NORD" S.A. Targu-Mures,sucursala Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 26 Iulie 2004

Privind reducerea cu 25% a impozitului pe cladiri si teren, datorat bugetului local de catre un contribuabil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 26 Iulie 2004

Privind scutirea la plata a dobanzilor si penalitatilor aferente impozitului pe cladiri si teren, datorate bugetului local de catre un contribuabil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 26 Iulie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 26 Iulie 2004

Privind abrogarea HCL nr. 40 din 31.05.2004 si stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005, la nivelul Municipiului Campia Turzii, conform Codului fiscal si HG nr. 783/2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 26 Iulie 2004

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 26 Iulie 2004

Privind alegerea viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 25 Iunie 2004

Privind organizarea si constituirea Comisiilor de specialitate, in principalele domenii de activitate, ale Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 25 Iunie 2004

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 25 Iunie 2004

Privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, pentru mandatul 2004-2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 25 Iunie 2004

Privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru mandatul 2004-2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 25 Iunie 2004

Privind alegerea comisiei de validare pentru mandatul 2004-2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 12 Mai 2004

Privind incheierea unei conventii pentru efectuarea unor lucrari subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, prin S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 12 Mai 2004

Privind atribuirea unui numar de 28 parcele de teren tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, in temeiul Lg. nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 12 Mai 2004

Privind aprobarea P.U.D. "Modernizare spatii comerciale" str.Muresului f.n. din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 12 Mai 2004

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 12 Mai 2004

Privind scutirea la plata a impozitului pe cladiri si teren, datorat bugetului local de catre un contribuabil.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 12 Mai 2004

Privind atibuirea unei suprafate de teren Oficiului Parohial Reformat Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 12 Mai 2004

Privind modificarea si completarea art.1 din H.C.L.nr.7/2002 prin care s-au atribuit terenuri posesorilor de Certificate de Luptator remarcati prin fapte deosebite în Revolutia Româna din Decembrie 1989.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 12 Mai 2004

Privind aprobarea executiei bugetare a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 12 Mai 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 12 Mai 2004

Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005, la nivelul Municipiului Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 12 Mai 2004

Privind incheierea unui contract de parteneriat si a unei conventii cu Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Varstnici "Acoperamantul Maicii Domnului" Turda, pentru asigurarea functionarii acestuia
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140