Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 12 Mai 2004

Privind aprobarea participarii Primariei Câmpia Turzii alaturi de Asociatia Prometeu Campia Turzii la realizarea proiectului Centru de informare Europa

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 26 Aprilie 2004

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitiiv "L.T.E. Cartier Sarat Campia Turzii – Retele canal"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 26 Aprilie 2004

Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, alaturi de Consiliul Judetean Cluj si alte consilii locale din judet, la constituirea "Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Cluj in Domeniul Managementului Deseurilor"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 26 Aprilie 2004

Privind reducerea cu 25% a impozitului pe cladiri si teren, aferent anului 2004, datorat bugetului local de catre trei contribuabili

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 26 Aprilie 2004

Privind cumpararea a doua constructii situate pe str. Laminoristilor nr.121 apartinand S.C. POPCARD S.R.L. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 26 Aprilie 2004

Privind prelungirea termenului de efectuare a unor lucrari subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, prin S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 26 Aprilie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 29 Martie 2004

Privin aprobarea taxelor de pasunat si gloaba pentru anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , obiectivelor si criteriilor de performanta pentru R.A.G.C.L. Campia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea bilantului contabil , obiectivelor si criteriilor de performanta pentru R.A.G.C.L. Campia Turzii pe anul 2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea P.U.D. Lotizare str. Teilor f.n. din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 29 Martie 2004

Privind atribuirea, in regim de comodat, a unor spatii cu destinatia cabinete medicale, situate in cadrul Policlinicii Spitalului Municipal Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 29 Martie 2004

Privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu cu destinatia cabinet medical situat pe str.Mihai Eminescu nr.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 29 Martie 2004

Privind infintarea unui post de conducator auto in cadrul Compartimentului Protectie Civila, Protectia Muncii si P.S.I

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 29 Martie 2004

Privind abrogarea punctelor B(2) si B(6) din anexa la H.C.L. nr.5 din 26.01.2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea participarii Primariei Câmpia Turzii la programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane in parteneriat cu Asociatia Prometeu Campia Turzi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea participarii Primariei Câmpia Turzii la programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala ~ Dezvoltarea Resurselor Umane in parteneriat cu Asociatia Asistmed Cluj-Napoca

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 29 Martie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 200

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Mun. Câmpia Turzii, cu Clubul Sportiv Virginia Ruzici Campia Turzii, in vederea construirii unei baze sportive

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 29 Martie 2004

Privind prelungirea termenului de efectuare a unor lucrari subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj si din bugetul local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 23 Februarie 2004

Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii al aparatului de specialitate si al serviciilor publice ale Consiliului Local Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 23 Februarie 2004

Aprobarea anuntului de candidaturi, a caietului de sarcini si a regulamentului pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare cu preselectie a unui teren in suprafata de 44 ha

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 23 Februarie 2004

Privind atribuirea unui nr. de 18 parcele de teren tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani, in temeiul Legii nr.13/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 23 Februarie 2004

Privind indexarea cu indicele de inflatie a valorii contractelor de inchiriere si concesiune pentru 2004 la nivelul mun.Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 23 Februarie 2004

Privind demararea actiunilor de starpire a ciorilor pe raza municipiului Campia Turzii in 2004
Joi, 21 Septembrie 2017
vizitator: 54.224.214.93