Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 18 Decembrie 2006

privind aprobarea PUD – PARC INDUSTRIAL REIF, zona Combinatului Metalurgic MECHEL, Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 13 Decembrie 2006

privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Domeniul Public SA Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 13 Decembrie 2006

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 7 Decembrie 2006

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 27 Noiembrie 2006

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 4 mp teren situat pe str. Republicii, fn. in vederea amplasarii unui chiosc pentru difuzarea presei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 16 Noiembrie 2006

privind numirea membrilor desemnati de Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Aries S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 13 Noiembrie 2006

privind aprobarea efectuarii unui transfer de fonduri, pe perioada determinata, intre doua capitole ale bugetului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 13 Noiembrie 2006

privind înfiintarea Unitatii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 30 Octombrie 2006

Privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Campia Turzii ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “COMPANIA DE APA ARIES” S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 30 Octombrie 2006

privind aprobarea co-finantarii proiectului Eco Campia Turzii ,, Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor “ (Faza extinsa)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 30 Octombrie 2006

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 30 Octombrie 2006

privind aprobarea vanzarii catre B.C. Romana , Sucursala Campia Turzii, a terenului de sub constructia proprietatea bancii, situata din punct de vedere administrativ in Campia Turzii, str. G.Cosbuc, nr. 13, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 30 Octombrie 2006

privind aprobarea infiintarii la nivelul municipiului Campia Turzii a Grupului de Lucru Mixt pentru Rromi si angajarea unui expert local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 30 Octombrie 2006

privind aprobarea PUZ – FABRICA DE ADEZIVI HENKEL BAUTECHNIK ROMANIA, strada Iancu Jianu f.n., municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 30 Octombrie 2006

privind premierea cuplurilor care sarbatoresc ,,nunta de aur” in anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 30 Octombrie 2006

privind aprobarea componentei comisiei de analizare a cererilor pentru acordarea subventiei pentru construirea de locuinte proprietate personala

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 23 Octombrie 2006

privind aprobarea prelungirii liniei de credit nr. 720/25.11.2005 a BRD Groupe Societe Generale SA, Agentia Turda, pentru SC Domeniul Public SA Câmpia Turzii cu inca un an de zile

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 23 Octombrie 2006

privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Domeniul Public SA Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 23 Octombrie 2006

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Domeniul Public SA Câmpia Turzii pentru anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 23 Octombrie 2006

privind aprobarea Executiei bugetului de venituri si cheltuieli al SC Domeniul Public SA Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 23 Octombrie 2006

privind nivelul impozitelor pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, pentru anul 2007 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 25 Septembrie 2006

Privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Campia Turzii ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “COMPANIA DE APA ARIES” S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 25 Septembrie 2006

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 25 Septembrie 2006

privind aprobarea modificarii caietului de sarcini pentru concesionarea suprafetei de 1800 mp teren, in vederea amenajarii unui teren de sport, aprobat prin HCL nr. 38 din 29.05.2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 25 Septembrie 2006

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al Municipiului Campia Turzii, adoptat prin HCL nr. 56 din 26.07.2004
Joi, 21 Iunie 2018
vizitator: 54.159.91.117