Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 25 Septembrie 2006

Privind aprobarea modificarii P.U.D. ,,Lotizare str. Teilor f.n.” din Municipiul Campia Turzii, aprobat prin HCL nr. 28 din 29.03.2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 25 Septembrie 2006

privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Campia Turzii, cu un proiect desfasurat in cadrul programului Phare 2004-2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 25 Septembrie 2006

privind actualizarea componentei Comandamentului Antiepizootic al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 25 Septembrie 2006

privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Campia Turzii la majorarea capitalului social al SC Agro Transilvania Cluj SA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 25 Septembrie 2006

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2006 al R.A.G.C.L. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 25 Septembrie 2006

privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2005, al R.A.G.C.L. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 25 Septembrie 2006

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate practicate de catre R.A.G.C.L. Câmpia Turzii incepand cu data de 01.10. 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 25 Septembrie 2006

Privind stabilirea destinatiei spatiilor libere din cadrul Policlinicii Spitalului Municipal Campia Turzii in suprafata de 237,38mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 13 Septembrie 2006

Privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de intretinere si reparatii strazi, deszapezire si combatere polei, amenajare si intrtinere spatii verzi practicate de SC Domeniul Public SA Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 29 August 2006

privind aprobarea tarifelor pentru transport ocazional de persoane

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 29 August 2006

privind aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei lunar, in perioada septembrie – decembrie 2006, Clubului Sportiv Industria Sarmei Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 29 August 2006

privind aprobarea PUD strada 1 Decembrie 1918, nr. 38, Câmpia Turzii, pentru amenajarea a 7 locuri de parcare

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 29 August 2006

privind aprobarea PUZ strada Laminoristilor F.N. Câmpia Turzii, pentru extinderea intravilanului existent cu suprafata de 0,663 ha

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 29 August 2006

privind aprobarea PUZ intersectia strazilor: 1 Decembrie 1918, cu Tudor Vladimirescu, Câmpia Turzii, pentru construirea unui spatiu comercial

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 29 August 2006

privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea imobilului situat in strada Laminoristilor, nr. 121, Câmpia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 31 Iulie 2006

Privind aprobarea concesionarii imobilului din Campia Turzii,str.Laminoristilor,nr.121,jud.Cluj.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 31 Iulie 2006

Privind rectificarea bugetului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 31 Iulie 2006

Privind valorificarea activelor din patrimoniul public dezafectate cu ocazia sistarii furnizarii energiei termice.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 31 Iulie 2006

Privind aprobarea concesionarii suprafetei de teren de 90 mp situat in str. Traian nr. 7-9 din Campia Turzii precum si a caietului de sarcini.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 31 Iulie 2006

Privind aprobarea cumpararii imobilului constructie situat in Campia Turzii,str.Laminoristilor,nr.29,jud.Cluj inscris in CF 704 Campia Turzii,nr.top 254,255 si 256 ,imobil in care isi desfasoara activitatea Serviciul de Impozite si Taxe Locale.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 26 Iunie 2006

Privind aprobarea PUZ strada Iancu Jianu Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 26 Iunie 2006

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 26 Iunie 2006

Privind aprobarea suplimentarii numarului de personal la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 26 Iunie 2006

Privind transmiterea TV, în direct a sedintelor Consiliului local Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 26 Iunie 2006

Privind aprobarea PUZ zona strazii Memorandumului si strazii 1 Decembrie 1918, Campia Turzii
Joi, 21 Iunie 2018
vizitator: 54.159.91.117