Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 22 Noiembrie 2005

Privind aprobarea concesionarii directe a unor terenuri proprietatea Municipiului Campia Turzii in vederea extinderii de cladiri.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 31 Octombrie 2005

privind aprobarea co-finantarii cu cota de 10% din bugetul local a unui proiect desfasurat in cadrul programului Phare 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 31 Octombrie 2005

privind aprobarea co-finantarii cu cota de 10% din bugetul local a unui proiect desfasurat in cadrul programului Phare 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 31 Octombrie 2005

privind aprobarea co-finantarii cu cota de 10% din bugetul local a unui proiect desfasurat in cadrul programului Phare 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 31 Octombrie 2005

privind avizarea documentatiei pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului administrat de S.N. de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” S.A. Sucursala de Transport Gaze Naturale Medias – Regionala Cluj in municipiul Campia Turzii, statie reglare masurare gaze naturale(SRM) Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 31 Octombrie 2005

Privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 31 Octombrie 2005

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 31 Octombrie 2005

privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru lucrarile de reparatii si intretinere strazi, intretinere spatii verzi, deszapezire si combatere polei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 12 Octombrie 2005

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006, la nivelul Municipiului Campia Turzii, conform Codului fiscal.
Aici puteti descarca anexele

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 26 Septembrie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sisteme de alimentare cu energie termica pentru asigurarea caldurii si apei calde menajere pentru obiectivele publice care au fost alimentate din sistemul centralizat".

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 26 Septembrie 2005

privind aprobarea listei spatiilor ce urmeaza a fi vandute in temeiul dispozitiilor OUG nr.110/2005, privind vanzarea spatiilor proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 26 Septembrie 2005

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 26 Septembrie 2005

Privind utilizarea sumei de 100.000 lei (RON) din fondul de rulment pentru finantarea unor lucrari de investitii necesare pentru "Reabilitare centrale termice la institutiile publice"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 29 August 2005

privind avizarea documentatiei pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului administrat de C.N. TRANSELECTRICA- SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ in municipiul Campia Turzii, strada Republicii nr. 83 (Statia 220/110/22KV Campia Turzii)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 29 August 2005

privind donatia cantitatii de grau aferenta anului 2004, proprietatea Municipiului Campia Turzii in valoare de 5.537 RON catre persoanele sinistrate ca urmare a inundatiilor din anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 29 August 2005

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 29 August 2005

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campia Turzii, a spatiilor cabinetelor medicale ce urmeaza a fi vandute in temeiul dispozitiilor OUG nr.110/2005, privind vanzarea spatiilor proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 29 August 2005

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor bunuri, proprietatea Municipiului Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 29 August 2005

privind majorarea suprafetei de teren inchiriate in baza contractului de inchiriere nr. 5588/14.06.2005, de la 16mp. la 25 mp.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 29 August 2005

privind aprobarea PUZ-ului “Zona Centrala-str.Vasile Alecsandri” din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 29 August 2005

privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru reorganizarea RAGCL Campia Turzii, prin transformarea ei in societate comerciala pe actiuni

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 29 August 2005

privind rezolvarea alimentarii cu energie termica a obiectivelor publice care au fost alimentate din sistemul centralizat al RAGCL Campia Turzii (scoli, gradinite, blocuri/apartamente proprietatea municipiului Campia Turzii) .

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 29 August 2005

privind aprobarea numirii comisiei de inventariere a domeniului public, aferent Serviciului Public de Furnizare a Energiei Termice, aflat in administrarea RAGCL Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 29 August 2005

privind incetarea functionarii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in sistem centralizat, restructurarea si reorganizarea a RAGCL Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 27 Iulie 2005

privind aprobarea amplasarii a doua panouri publicitare in Municipiului Campia Turzii.
Joi, 21 Iunie 2018
vizitator: 54.159.91.117