Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 180 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lncrarea CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ şi IMPREJMUIRE in jud. Cluj, rnun. Câmpia Turzii, str. Regina MARIA, nr. 8

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 179 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru luerarea CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E şi IMPREJMUIRE jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Regina MARIA, nr. 6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 178 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea "DESFIINŢARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAŢII şi SPĂLĂTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANŞAMENTE UTILITĂŢI", in jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 173

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 177 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBAN1STIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMIBARE DE DESTINATIE dîn hală vânzări, atelier întrefinere şi birouri, in SALĂ pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLĂDIRE , Modificare POT, CUT, regim de inălfime, laterale şi limită posterioară, Mun. Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu nr. 36, jud Cluj.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 176 din 31 Octombrie 2016

privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuala a activităţii managerului Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Câmpia Turzii si a comisiei de soluţionare a contestaţillor, precum si aprobarea regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 175 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii dîn invăţământul preuniversitar in unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzi pentru anul şcolar 2016-2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 174 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri cheltuien al Municipiului Câmpia la 30.09.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 173 din 3 Octombrie 2016

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 modificarea listei de investiţii aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea AMENAJARE PARCĂRI AUTO, in jud.Cluj, mun. CÂMPIA TURZII, str.AVIATORILOR, nr.1-3

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 22 Septembrie 2016

privind desemnarea reprezentantilor autoritătilor administratiei publice locale in comisiile de concurs pentru ocuparea functillor de director si director adjunet la unitătile de invătământ preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 170 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALĂ TIP SHOWROOM COMERT NEALIMENTAR ŞI AMPLASARE TOTEM, str. 1 Decembrie 1918, nr.51, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 169 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAŢIE din CLUB şi MAGAZII in ŞCOALĂ DE ŞOFERI şi BIROURI, CONSTRUIRE EXTINDERE MANSARDARE CORP C3-Club magazii, CONSTRUIRE CLĂDIRE Cl-Atelier RAR, Cafe-bar şi locuinţe de serviciu P+2+M, str.LAMINORIŞTILOR, nr. 94 C, in municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 168 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 2 APARTAMENTE S+P+M, str. Teilor, nr. 37 A,In municipiul CĂMPIA TURZII, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 167 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea amplasării la limita de proprietate a municipiului Câmpia Turzii a extinderii construcţiei situată 1n Câmpia Turziî, str. Trandafirilor, nr. 3, cu un garaj auto şi baie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 166 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE str. Academician David PRODAN, nr. 18 A; 18 C in municipiul CÂMIPIA TURZII, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 165 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, până la data de 31.12.2016, a protocolului de colaborare ineheiat cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj Turda

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 164 din 22 Septembrie 2016

privind Insusirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris In CF nr. 50454 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 163 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea modifleării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiljului Local nr. 82 din 21.04.2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea modificării contractelor de imprumut de folosinţă incheiate in baza Hotărării Consiliului Local nr. 85 din 23.07.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea rectîficarii Bugetului de venituri cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 si modificarea listei de investitii aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ, in Municipiul Cămpia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea actualizării "Programului anual de intreţinere, modernizare şi investiţii, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea Intreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, intreţinere şi Infrumuseţare, a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 6 Septembrie 2016

privind prelungirea duratei și majorarea plafonului pentru linia de credit contractată de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 6 Septembrie 2016

privind desemnarea noilor membri în Consiliul de Administrație la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 25 August 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REPOZIȚIONARE PARCELE FAȚĂ DE AMPLASAMENTUL APROBAT prin HCL nr.31/2015 privind PUZ Cartier Șarât Câmpia Turzii, str.Nicolae TITULESCU, nr. f.n, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud.Cluj
Vineri, 28 Iulie 2017
vizitator: 54.198.244.0