Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea a 8 PLANURI URBANISTICE de DETALIU pentru lucrari de MODERNIZARE STRAZI pe raza Municipiului Campia Turzii, Judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 31 Martie 2017

Privind aprobarea deplasarii Clubului de Canto ”Bella Musica” al Centrului Cultural ”Ionel Floasiu” din Campia Turzii la Festivalul international de talente, Turku-Finlanda, in perioada 05-08.05.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 31 Martie 2017

Privind constatarea incetarii mandatelor a 4 membri in Consiliul de Administratie la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. si desemnarea a 4 noi membri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 31 Martie 2017

Privind constatarea incetarii mandatelor tuturor membrilor Consiliului de Administratie la S.C. DOMENIUL PUBLIC S.A. si desemnarea unor noi membri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 31 Martie 2017

Privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 31 Martie 2017

Privind aprobarea utilizarii unor parti din excedentul bugetului local si al activitatilor autofinantate rezultate la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea unei oferte de donatie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 23 Martie 2017

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii, la Mohacs-Ungaria, in perioada 19-22 mai 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele sociale pentru anul 2017, destinate inchirierii, precum si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a acestora in Municipiul Campia Turzii, depuse pana la data de 28 februarie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 23 Martie 2017

Privind modificarea structurii organizatorice, Organigramei si a Statutului de functii ale Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 35 din 23 Martie 2017

Privind desemnarea reprezentantilor Consilului Local al Municipiului Campia Turzii ca membrii ai Consilului de admnistratie al Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al Municipiului Campia Turzii in domeniul public al acestuia

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CLINICA STOMATOLOGICA si CREAREA UNUI AL DOILEA ACCES DIN STRADA NOUA, str. Andrei MURESANU, nr.15, in Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE-SCHIMBARE ZONA FUNCTIONALA din ZONA DE LOCUINTE in ZONA DE DOTARI COMPLEXE-CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, Municipiul Campia Turzii, str. Iancu Jianu, nr.112, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI AGRICOLE in ZONA INDUSTRIALA, AGRO-INDUSTRIALA, DEPOZITARE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, Municipiul Campia Turzii, str.Laminoristilor, nr.197, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea infiintarii Comisiei de Sistematizare a Circulatiei in Municipiul Campia Turzii, a componentei si Regulamentului de functionare al acesteia

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Campia Turzii, situat in cartierul Sarat, subzona D2, in vederea construirii uneia sau mai multor cladiri cu destinatia de spatii comerciale si de prestari servicii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea modificarii Regulamentului privind regimul inchirierii pasunilor proprietate privata a Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 23 Martie 2017

Privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare privind comunicarea actelor de procedura in format electronic

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta, consultanta si de reprezentare in instanta a intereselor S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea inchirierii protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Culturala Euro Est Alternativ in vederea organizarii evenimentului caritabil "Chefs for Humanity"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, precum si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a acestora in Municipiul Campia Turzii, depuse pana la data de 10 februarie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 23 Februarie 2017

Privind atribuirea directa a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, inclusiv dreptul de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatii,in aria administrativ teritoriala a Municipiului Campia Turzii si aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, a contractului de delegare a gestiunii activitatii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, incusiv dreptul de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatii,in aria administrativ teritoriala a Municipiului Campia Turzii, a Regulamentului si a Caietului de sarcini.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea modificarii HCL nr.217 din 20.12.2016
Miercuri, 22 Noiembrie 2017
vizitator: 54.156.82.247