Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 28 Septembrie 2017

Privind întăbularea în Cartea funciara a dreptului de proprietate publică al Municipilui Câmpia Turzii asupra imobilului situat pe str. Retezatului, nr.8, având destinația de grădiniță.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 50447 Câmpia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 170 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54769 Câmpia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 169 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54783 Câmpia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 168 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea completării inventarului bunurilor mobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 167 din 28 Septembrie 2017

Privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 5 din 31.01.2000 și modificarea H.C.L. nr. 53 din 12.07.1999.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 166 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 165 din 28 Septembrie 2017

Privind numirea, pentru anul școlar 2017-2018, a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 164 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat, pe anul 2017, din Municipiul Câmpia Turzii destinate închirierii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 163 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta, consultanta si de reprezentare in instanta a intereselor S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 28 Septembrie 2017

Privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr.50666 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 20 Septembrie 2017

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii la Mohacs-Ungaria in perioada 22-24 septembrie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, Politia Municipiului Campia Turzii si Municipiul Campia Turzii, Serviciul Public Politia Locala Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stanescu" din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stanescu", din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII", Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj, a carui actualizare a documentatiei in faza de studiu de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici a fost aprobata prin H.C.L. nr. 155 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 15 Septembrie 2017

Privind asigurarea finantarii de la bugetul local a sumei de 37355 lei fara TVA, reprezentand finantarea categoriilor de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA REALOCARII S.P.C.L.E.P., MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUD.CLUJ", a carui actualizare a documentatiei in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si indicatori tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.153 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA REALOCARII S.P.C.L.E.P. CAMPIA TURZII, JUD. CLUJ" care a fost aprobata in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si indicatori tehnico-economici prin H.C.L.nr.11 din 26.01.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 15 Septembrie 2017

Privind asigurarea finantarii de la bugetul local a sumei de 50014 lei fara TVA reprezentand finantarea categoriilor de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii "ETAJARE IMOBIL GRADINITA PINOCCHIO IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE", str. Retezatului, nr.8, Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj, a carui actualizare a documentatiei in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici) a fost aprobata prin H.C.L. nr.151 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "ETAJARE IMOBIL GRADINITA PINOCCHIO IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE", str. Retezatului, nr.8, Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj, a carui documentatie in faza D.A.L.I.(Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si indicatori tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.94 din 23.07.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017" conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretrinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 15 Septembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 22 August 2017

Privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii, Cladire C2-sala de sport"
Joi, 24 Mai 2018
vizitator: 54.81.0.22