Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 219 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1313 din 18.02.2016 pe perioada 01.01.2017-30.06.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 218 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea modificarii art.1 al HCL nr.210 din 24.11.2016 privind aprobarea amenajarii unui patinoar artificial in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 217 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea atribuirii unor containere modulare tip locuinta aflate in domeniul public al Municipiului Campia Turzii, ca locuinte de necesitate, unui numar de 7 familii, victime ale incendiului din 02.10.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 216 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de dezapezire la contractul de delegare a gestiunii activitatii de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 215 din 20 Decembrie 2016

Privind modificarea si aprobarea la contractul de delegare a gestiunii activitatii de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, in Municipiul Campia Turzii, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului si a Caietului de sarcini

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 214 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea Completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 213 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 212 din 8 Decembrie 2016

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 211 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea utilizarii unor locuinte libere aflate in fondul de locuinte sociale ale municipiului Campia Turzii, ca locuinte de necesitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 210 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea amenajarii unui patinoar artificial in Municipiul Campia Turzii pe Arena de Tenis "Gavrila Vaida"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 209 din 24 Noiembrie 2016

Privind modificarea H.C.L. nr.72/2014,privind aprobarea stingerii creantei garantate si stingerea partiala a creantelor bugetare pe care le are Municipiul Campia Turzii impotriva S.C.Industria Sarmei Campia Turzii S.A. prin dare in plata, modificata prin H.C.L. nr.95/2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 208 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea modificarii Caietului de sarcini care constituie Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.161 din 17.12.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 207 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea actualizarii valorii de inventar a unor imobile care apartin domeniului public si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 206 din 24 Noiembrie 2016

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 205 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea contractului cadru de mandat la societatile ce au actionar unic sau majoritar Municipiul Campia Turzii,ce se va incheia cu reprezentantii municipiului in adunarea generala a actionarilor la respectivele societati

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 204 din 24 Noiembrie 2016

Privind stabilirea unor masuri financiare pentru reprezentantii Municipiului Campia Turzii in adunarile generale ale actionarilor la operatori economici la care municipiul detine direct sau indirect o participatie unica sau majoritara.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 203 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MANSARDARE CASA DE LOCUIT, in municipiul CAMPIA TURZII, str.Acad.DAVID PRODAN,nr.24,judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 202 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE GARAJE AUTO in municipiul CAMPIA TURZII,str. Scolii,nr.4-6,jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 201 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea actualizării "Programului anual de intreţinere, modernizare si investiţii, conform Contractului de delegare a servidului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intreţinere si infrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public privat al municipiului Câmpia Turz11, pentru anul 2016"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 200 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 199 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea executării lucrării „Canalizare piuvială strada Teilor" de către Compania de Apă Arieş S.A. pe un tronson de drum aflat în proprietatea publică a Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 198 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea acordării dreptului de uz şi servitute de trecere subterană in favoarea S.C. Electrica S.A. S.D.E.E. Cluj-Napoca asupra terenului cuprins in Documentaţia lucrării nr. 558/2015 ,Modernizare reţele electrice de distribuţie in municipiu1 Câmpia Turzii (P-ţa Avram Iancu Palat Cultural)", a Agenţiei de intretinere şi Servicii Energetice Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 197 din 31 Octombrie 2016

privjnd aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC iN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂNIPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 196 din 31 Octombrie 2016

privind premierea cuplurilor care sărbătoresc "Nunta de aur" anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 195 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea aderării Comunei Iara, a Comunei Moldoveneşti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Văii Arieşului"
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140