Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 252 din 20 Decembrie 2017

Privind încetarea prin demisie a funcției de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului Giurgiu Călin Dan și desemnarea unui membru provizoriu

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 251 din 20 Decembrie 2017

Privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a domnului Giurgiu Călin Dan şi numirea unui nou reprezentant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 250 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea prelungirii perioadei de autorizare a unor lucrări de construcții

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 249 din 20 Decembrie 2017

Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 248 din 20 Decembrie 2017

Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri atribuite în temeiul Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 247 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.11194 din 20.04.2012

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 246 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE în municipiul Câmpia Turzii, str. VIITORULUI, nr.24, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 245 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Câmpia Turzii, str. VIITORULUI, nr. 20 și nr.20A, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 244 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistență Acoperământul Maicii Domnului Turda, având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidențial pentru un număr de 15 vârstnici, contract aprobat prin H.C.L. nr.45/2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 243 din 20 Decembrie 2017

Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membru în Consiliul de Administraţie şi ca membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Teoretic ,,Pavel Dan ”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 242 din 20 Decembrie 2017

Privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membru supleant în Consiliul de Administraţie la Spitalul Municipal „Dr.Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 241 din 20 Decembrie 2017

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 240 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 239 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată a obligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorărilor de întârziere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 238 din 20 Decembrie 2017

Privind actualizarea încadrării străzilor situate în Municipiul Câmpia Turzii în zonele de impozitare delimitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 237 din 20 Decembrie 2017

Privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31 decembrie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 236 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 235 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 234 din 20 Decembrie 2017

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpia Turzii, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 233 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea contribuției proprii în finanțarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII‘‘

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 232 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII‘‘

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 231 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 230 din 20 Decembrie 2017

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabό Rόbert István, pentru mandatul 2016-2020 și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 229 din 12 Decembrie 2017

Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu care apartine domeniului public al Municipiului Campia Turzii in favoarea Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania- Filiala Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 228 din 12 Decembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii si a listei de investitii aferente
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.205.153