Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 27 Martie 2006

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 27 Martie 2006

privind aprobarea organigramei, a numarului de personal, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate si al serviciilor publice ale Consiliului Local Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 27 Martie 2006

Privind aprobare PUD ,, Schimbare destinatie parcela – Amenajare autogara “, strada Laminoristilor nr. 90, Campia Turzii”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 27 Martie 2006

Privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de intretinere si reparatii strazi, deszapezire si combatere polei, amenajare si intrtinere spatii verzi practicate de SC Domeniul Public SA Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea incheierii acordului de infratire a oraselor Campia Turzii si Kisber din Ungaria

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea incheierii acordului de infratire a oraselor Campia Turzii si Bayramic din Turcia

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea majorarii suprafetei de teren inchiriate in baza contractului de inchiriere nr. 837/25.01.2006, de la 18 mp la 36,30 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea transformarii unui contract de inchiriere in contract de concesiune

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea concesiunii unui teren in suprafata de 1800 mp pentru amenajarea unui teren de sport in Parcul orasenesc Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 27 Februarie 2006

Privind aprobarea tarifelor de apa potabila, canalizare si epurare ape uzate menajere, practicate de catre RAGCL Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 30 Ianuarie 2006

Privind aprobare PUD "Locuinte colective S+P+3E+M, strada Garii nr. 5 Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 30 Ianuarie 2006

privind sustinerea Fundatiei Speranta Diabeticilor Turda in organizarea actiunii WEEKEND SEMINAR, ce va avea loc in perioada 03-05 martie 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 30 Ianuarie 2006

privind stabilirea taxelor speciale pentru functionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 30 Ianuarie 2006

Privind aprobarea efectuarii unor lucrari subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Lg. nr.76/2002 , prin Centrul de zi Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 30 Ianuarie 2006

privind modificarea unor taxe locale aprobate prin HCL nr. 49/2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 30 Ianuarie 2006

privind asocierea Consiliului local al Municipiului Campia Turzii, cu Consiliul judetean Cluj si alte consilii locale, pentru realizarea variantelor de ocolire a municipiilor Cluj-Napoca, Turda si Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 30 Ianuarie 2006

Privind aprobare PUD ,,Amenajare teren situat intre blocurile din strazile Otelarilor – A.Vlaicu Campia Turzii”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 30 Ianuarie 2006

Privind aprobarea ajustarii tarifelor de apa potabila, canalizare si epurare ape uzate menajere, practicate de catre RAGCL Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 30 Ianuarie 2006

Privind aprobarea demolarii imobilului situat pe str. V. Alecsandri ,nr.2 din Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 30 Ianuarie 2006

Privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea definitiva a deficitului rezultat din executia curenta a bugetului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 30 Ianuarie 2006

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2006

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 21 Decembrie 2005

Privind aprobarea efectuarii unor lucrari de intretinere in interesul comunitatii locale, pe perioada 01.01.2006 - 31.12.2006, de catre 50 de persoane subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Lg. nr.76/2002 , prin S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii si RAGCL Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 21 Decembrie 2005

privind înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 21 Decembrie 2005

privind initierea demersurilor pentru dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Cluj
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.80.219.236