Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 27 Iulie 2005

privind delimitarea zonelor de protectie sanitara aferente surselor de apa apartinand domeniului public al Municipiului Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 27 Iulie 2005

privind aprobarea atribuirii unei cote de 50% din valoarea contractelor de inchiriere si/sau de concesiune incheiate de catre persoanele juridice titulare ale dreptului de administrare asupra unor bunuri proprietatea Municipiului Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 27 Iulie 2005

privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Primaria Municipiului Campia Turzii si proprietarii carora, prin instalarea rampei ecologice POWER PACK, li s-au diminuat suprafatele de terenuri cu care au fost pusi in posesie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 27 Iunie 2005

privind aprobarea Proiectului Plan Urbanistic de Zona-AUTOGARA Campia Turzii, modificarea incadrarii functionale cu ridicarea interdictiei de construire prevazuta prin P.U.G. –str. Lamonoristilor- str. Iancu Jianu Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 27 Iunie 2005

privind actualizarea componentei Comandamentului Antiepizootic la nivelul municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 27 Iunie 2005

privind închirierea parterului cladirii Romtelecom din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 27 Iunie 2005

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 27 Iunie 2005

privind stabilirea taxelor speciale de avizare pentru protectia civila

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 30 Mai 2005

privind aprobarea participarii Consiliului Local Câmpia Turzii si cofinantarea proiectului ,,Centru de Resurse pentru Educatia Inclusiva” propus spre finantare prin Programul PHARE RO 2003/005-551.01.02. – Accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 30 Mai 2005

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 7 Mai 2005

privind acordarea unui titlu de cetatean de onoare al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 25 Aprilie 2005

privind majorarea suprafetei de teren inchiriate in baza contractului de inchiriere nr. 3354/08.04.2005, de la 20mp. la 35 mp.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 25 Aprilie 2005

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2005 si a Bilantului contabil pe anul 2004, pentru R.A.G.C.L. Campia Turzi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 25 Aprilie 2005

privind aprobarea Executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 25 Aprilie 2005

privind inchirierea suprafetei de 189,42 mp. teren in vederea amplasarii unui numar de 11 garaje auto

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 25 Aprilie 2005

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 25 Aprilie 2005

privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate si al serviciilor publice ale Consiliului Local Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 25 Aprilie 2005

privind aprobarea constituirii unei asociatii avand ca scop constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii necesare pentru gospodarirea padurilor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 25 Aprilie 2005

privind aprobarea taxelor de pasunat si gloaba pentru anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 28 Martie 2005

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC S.A. Campia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 28 Martie 2005

Privind aprobarea Strategiei Locale si a Studiului de fezabilitate privind retehnologizarea si modernizarea alimentarii centralizate cu energie termica a municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 28 Martie 2005

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 28 Martie 2005

privind alocarea unei sume din bugetul local "Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor" din mun. Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 28 Martie 2005

privind participarea Consiliului Local Câmpia Turzii la infiintarea Asociatiei "Comunitatea Urbana Aries", aprobarea statutului si actului constitutiv CUA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 31 Ianuarie 2005

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005
Joi, 21 Iunie 2018
vizitator: 54.159.91.117