Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 31 Ianuarie 2005

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 31 Ianuarie 2005

Privind aprobarea orarului de functionare al punctelor de colectare a deseurilor reciclabile feroase si neferoase de la persoane fizice, pe raza mun. Campia Turzii si luarea unor masuri privind aceasta activitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 31 Ianuarie 2005

Privind completarea comisiei pentru atestarea administratorilor persoane fizice aprobata prin HCL nr. 41/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 11 Ianuarie 2005

Privind scutirea la plata a dobanzilor si penalitatilor aferente impozitului pe cladiri si teren, datorate bugetului local de catre un contribuabil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 11 Ianuarie 2005

Privind infiintarea, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 11 Ianuarie 2005

Privind infiintarea Politiei Comunitare la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 11 Ianuarie 2005

Privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea definitiva a deficitului rezultat din executia curenta a bugetului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 11 Ianuarie 2005

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea prelungirii programului de efectuare a unor lucrari de intretinere in interesul comunitatii locale, pe perioada 01.01.2005-31.03.2005, de catre 100 de persoane subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Lg. nr.76/2002 , prin S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii si Primaria mun. Campia Turzii .

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 20 Decembrie 2004

Privind stabilirea indemnizatiei de sedinta la care au dreptul consilierii locali penrtu participarea la sedinte

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Câmpia Turzii cu Consiliul Judetean Cluj si toate Consiliile Locale din judetul Cluj in vederea implementarii proiectului ,, MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL CLUJ” cu finantare din Programul ISPA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate practicate de catre R.A.G.C.L. Câmpia Turzii incepand cu anul 2005.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 20 Decembrie 2004

Privind avizarea noului pret pentru producerea si distributia energiei termice, practicat de catre RAGCL Campia Turzii, ce se va inainta spre aprobare la ANRSC Bucuresti.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea pretului pentru producerea si distributia energiei termice, incepand cu data de 01.12.2004, practicat de catre RAGCL Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 20 Decembrie 2004

Privind majorarea suprafetei de teren inchiriate in baza contractului de inchiriere nr.12297/02.11.2004 de la 15 mp la 25,65 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 20 Decembrie 2004

Privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 475mp. teren situat in str. Gh.Baritiu F.N.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea caietului de sarcini, a criteriilor de selectie, a raportului de evaluare si a scoaterii la concesiune prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 314.449 mp.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 20 Decembrie 2004

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in mun. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 30 Noiembrie 2004

Privind trecerea ,,Centrului de ingrijire la domiciliu si a centrului de zi pentru persoane varstnice Campia Turzii” in administrarea Primariei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 30 Noiembrie 2004

Privind modificarea art. 2 din HCL nr. 6 din 29.01.2001

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 30 Noiembrie 2004

Privind avizarea documentatiei pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor administrate de SC Industria Sarmei SA Câmpia Turzii - Stadion ISCT , str. A. Vlaicu nr. 39

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 30 Noiembrie 2004

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Comitetul Director al Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Varstnici "Acoperamantul Maicii Domnului" Turda.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 30 Noiembrie 2004

Privind aprobarea prelungirii protocolului incheiat intre Primaria Municipiului Campia Turzii si Asociatia ADVENTUM Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 30 Noiembrie 2004

Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 30 Noiembrie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004
Vineri, 19 Octombrie 2018
vizitator: 54.196.26.1