Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 25 Octombrie 2004

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 25 Octombrie 2004

Privind aprobarea participarii Municipiului Campia Turzii la constituirea, organizarea si functionarea Asociatiei Particulare a Proprietarilor de Paduri.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 25 Octombrie 2004

Privind premierea cuplurilor care sarbatoresc nunta de aur in anul 2004.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 6 Octombrie 2004

Privind eliberarea din functie a membrilor Consiliului de administratie a RAGCL Campia Turzii si numirea in functie a noilor membri ai acestuia.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 27 Septembrie 2004

Privind aprobarea participarii Consiliului Local Câmpia Turzii la programul "Sprijin pentru stratergia nationala de imbunatatire a situatiei romilor", cu proiectul "Prin noi pentru noi" in parteneriat cu Organizatia pentru Unirea Rromilor Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 27 Septembrie 2004

Privind aprobarea efectuarii unor lucrari de intretinere in interesul comunitatii locale, pe perioada 01.10.2004-31.12.2004, de catre 100 de persoane subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Lg. nr.76/2002 , prin S.C. Domeniul Public S.A. Campia Turzii si RAGCL Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 27 Septembrie 2004

Privind aprobarea participarii Consiliului Local Câmpia Turzii la programul "Consolidarea Societatii Civile in Romania-PHARE 2003/005-551.01.05", cu proiecte alaturi de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 27 Septembrie 2004

Privind atribuirea de denumiri pentru doua strazi nou infiintate in cartierul Sarat din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 27 Septembrie 2004

Privind atribuirea unui numar de 18 parcele de teren tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, in temeiul Lg. nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 27 Septembrie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 30 August 2004

Privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de intretinere si reparatii strazi, amenajare si intrtinere spatii verzi practicate de SC Domeniul Public SA Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 30 August 2004

Privind aprobarea programului de conformare cuprinzand obligatiile de mediu pentru inchiderea ,,Rampei de deseuri menajere” din Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 30 August 2004

Privind modificarea alin. 2 al art.1 din H.C.L.nr.7/2002, prin care s-a atribuit terenuri posesorilor de Certificate de Luptator remarcati prin fapte deosebite în Revolutia româna din Decembrie 1989, asa cum a fost el introdus de H.C.L. nr. 43 din 31.05.2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 30 August 2004

Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului teren in suprafata de 314.449 mp situat in extravilanul Municipiului Campia Turzii pentru realizarea unei zone de agrement.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 18 August 2004

privind aprobarea darii in administrare a terenului si cladirilor aferente Liceului Teoretic "Pavel Dan" Campia Turzii, catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe durata efectuarii lucrarilor de reabilitare cu fonduri de la Banca Mondiala

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 26 Iulie 2004

Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului a Centralei Termice nr.11 din Campia Turzii si aprobarea grevarii acesteia cu sarcini reale in favoarea S.C."DISTRIGAZ NORD" S.A. Targu-Mures,sucursala Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 26 Iulie 2004

Privind reducerea cu 25% a impozitului pe cladiri si teren, datorat bugetului local de catre un contribuabil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 26 Iulie 2004

Privind scutirea la plata a dobanzilor si penalitatilor aferente impozitului pe cladiri si teren, datorate bugetului local de catre un contribuabil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 26 Iulie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 26 Iulie 2004

Privind abrogarea HCL nr. 40 din 31.05.2004 si stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005, la nivelul Municipiului Campia Turzii, conform Codului fiscal si HG nr. 783/2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 26 Iulie 2004

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 26 Iulie 2004

Privind alegerea viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 25 Iunie 2004

Privind organizarea si constituirea Comisiilor de specialitate, in principalele domenii de activitate, ale Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 25 Iunie 2004

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 25 Iunie 2004

Privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, pentru mandatul 2004-2008
Vineri, 19 Octombrie 2018
vizitator: 54.196.26.1