Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 29 Martie 2004

Privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu cu destinatia cabinet medical situat pe str.Mihai Eminescu nr.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 29 Martie 2004

Privind infintarea unui post de conducator auto in cadrul Compartimentului Protectie Civila, Protectia Muncii si P.S.I

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 29 Martie 2004

Privind abrogarea punctelor B(2) si B(6) din anexa la H.C.L. nr.5 din 26.01.2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea participarii Primariei Câmpia Turzii la programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane in parteneriat cu Asociatia Prometeu Campia Turzi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea participarii Primariei Câmpia Turzii la programul PHARE 2002 Coeziune Economica si Sociala ~ Dezvoltarea Resurselor Umane in parteneriat cu Asociatia Asistmed Cluj-Napoca

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 29 Martie 2004

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 200

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 29 Martie 2004

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Mun. Câmpia Turzii, cu Clubul Sportiv Virginia Ruzici Campia Turzii, in vederea construirii unei baze sportive

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 29 Martie 2004

Privind prelungirea termenului de efectuare a unor lucrari subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj si din bugetul local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 23 Februarie 2004

Privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii al aparatului de specialitate si al serviciilor publice ale Consiliului Local Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 23 Februarie 2004

Aprobarea anuntului de candidaturi, a caietului de sarcini si a regulamentului pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare cu preselectie a unui teren in suprafata de 44 ha

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 23 Februarie 2004

Privind atribuirea unui nr. de 18 parcele de teren tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani, in temeiul Legii nr.13/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 23 Februarie 2004

Privind indexarea cu indicele de inflatie a valorii contractelor de inchiriere si concesiune pentru 2004 la nivelul mun.Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 23 Februarie 2004

Privind demararea actiunilor de starpire a ciorilor pe raza municipiului Campia Turzii in 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 23 Februarie 2004

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC SA Campia Turzii pe anul 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 23 Februarie 2004

Privind aprobarea caietului de sarcinipentru concesionarea imobilului situat in strada Plopilor, nr.2, Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 23 Februarie 2004

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 26 Ianuarie 2004

Privind aprobarea participarii Consiliului Local Campia Turzii la constituirea Societatii Comerciale Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 26 Ianuarie 2004

Privind aprobarea tarifului de apa potabila practicat de catre S.C. R.A.G.C.L. Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 26 Ianuarie 2004

Aprobarea actiunilor de deratizare, dezinsectie si stropit pomi organizate la nivelul localitatii pe 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 26 Ianuarie 2004

Abrogarea alin.2 al art.1 din HCL 79/2002 privind aplicarea la nivel local a Legii 550/2002

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 26 Ianuarie 2004

Aprobarea studiului de oportunitate pt. concesionare imobil str. Plopilor, nr.2 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 26 Ianuarie 2004

Modificarea HCL 65/2003 privind impozitele si taxele locale pe 2004 in municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 26 Ianuarie 2004

Aprobarea P.U.Z. Zona Industriala Sud-Vest Campia Turzii cu extinderea intravilanului existent cu sup. de 43.95 ha

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 12 Ianuarie 2004

Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pe 2004

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 12 Ianuarie 2004

Aprobarea utilizarii fondului de rulment
Duminica, 21 Octombrie 2018
vizitator: 54.166.207.223