Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53683-Construire Bazin didactic de înot

712

Denumire achiziție directă: Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53683-Construire Bazin didactic de înot

Data publicării:14.11.2018

Preț estimat (fără TVA):-1.680,67 lei fără TVA-Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53683-Construire Bazin didactic de înot      -1.000,00 lei-Taxe și avize

Criteriul de atribuire:preţul cel mai scăzut
Cerințe:Conform:
-Anunt intentie nr. 32490/14.11.2018
-Anexa nr. Ad. 31628/13.11.2018
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte:  16.11.2018 Ora: 23:59
Observații:ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2