Servicii de evaluare a terenului intravilan situat în Câmpia Turzii, str. Luncii, nr. 29A, jud. Cluj, înscris în CF 55587 Câmpia Turzii, nr. cadastral 55587, suprafața 5645 mp

110

Denumire achiziție directă:Servicii de evaluare a terenului intravilan situat în Câmpia Turzii, str. Luncii, nr. 29A, jud. Cluj, înscris în CF 55587 Câmpia Turzii, nr. cadastral 55587, suprafața 5645 mp

Data publicării: 29.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 588,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 33989/28.10.2019
-Anexa la invitația de participare nr. Ad. 33678/24.10.2019, Extras de Carte Funciară nr. 55587, Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru imobil nr. cadastral 55587/UAT Câmpia Turzii, Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate nr. cadastral 55587
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 04.11.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, CONFORM ADRESĂ nr. 34947/05.11.2019 și ADRESĂ nr. ad. 34947/05.11.2019 atașate
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 3