Servicii de înscriere în Cartea Funciară “teren TROIȚĂ”, cuprins între str.Vasile Alecsandri, Piața Mihai Viteazu și Primaria Câmpia Turzii

100

Denumire achiziție directă:Servicii de înscriere în Cartea Funciară teren TROIȚĂ, cuprins între str.Vasile Alecsandri, Piața Mihai Viteazu și Primaria Câmpia Turzii

Data publicării: 31.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 840,33 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34325/30.10.2019
-Anexa nr. 31814/07.10.2019 și Releveu
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 05.11.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. TopoElips S.R.L. Cluj-Napoca
Câștigător: S.C. TopoElips S.R.L. Cluj-Napoca
Preț ofertat: 840,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2