Servicii întocmire documentație cadastrală de primă înscriere a str. Vasile Alecsandri și drumul delimitat de str. Vasile Alecsandri, DN15 (E60) și „teren monument troiță„

101

Denumire achiziție directă:Servicii întocmire documentație cadastrală de primă înscriere a str. Vasile Alecsandri și drumul delimitat de str. Vasile Alecsandri, DN15 (E60) și „teren monument troiță„

Data publicării: 31.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 1.428,00 lei fără TVA, din care:

1)Servicii întocmire documentație cadastrală de primă înscrierea str. Vasile Alecsandri- 840,00 lei fără TVA2)Servicii întocmire documentație cadastrală de primă înscriere a drumului delimitat de str. Vasile Alecsandri, DN15 (E60) și „teren monument troiță„ -588,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34320/30.10.2019
-Anexa nr. Ad. 32210/09.10.2019, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 05.11.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. TopoElips S.R.L. Cluj-Napoca
Câștigător: S.C. TopoElips S.R.L. Cluj-Napoca
Preț ofertat:1.420,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2