Servicii topografice privind actualizare de date Liceul Teoretic Pavel Dan CF 54795-schimbare destinatieie constructie necesara pentru actualizare H.G. inventar bunuri domeniul public

490
Denumire achizitie directa: Servicii topografice privind actualizare de date Liceul Teoretic Pavel Dan CF 54795-schimbare destinatieie construc?ie necesar? pentru actualizare H.G. inventar bunuri domeniul public
Data publicarii: 09 Noiembrie 2018
Pret estimat: 1008.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente solicitate:

Cerinte: ANUNT INTENTIE-31742/8.11.2018
EXTRAS CF
FORMULARE 1,2,5
Data limita depunere oferte: 12 Noiembrie 2018 Ora: 10:00
Observatii:
Ofertanti:
SC TOPO CAD VISION SRL-D
Castigator: SC TOPO CAD VISION SRL-D
Pret ofertat: 1000.00 lei exclusiv TVA