Studiu geotehnic construire Bazin de înot didactic în Municipiul Câmpia Turzii

514

Denumire achiziție directă: Studiu geotehnic construire Bazin de înot didactic în Municipiul Câmpia Turzii

Data publicării: 14.11.2018
Preț estimat (fără TVA):4201.68 lei
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut
Cerințe:Conform:
-Anunț intenție nr. 32495/14.11.2018
-Anexa nr. Ad. 31630/13.11.2018
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte:  16.11.2018 Ora: 23:59
Observații:ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2