Vizualizare autorizatii de desfiintare
Anul Luna

Nr.document
Data document
Solicitant
Adresa imobil
Scop
7
08-11-2022
Jud. CLUJ, Câmpia Turzii, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 61
MARGINEAN CLAUDIA-ULIANA
DESFIINTARE CASA FAMILIALA
Nota: Pentru luna in curs situatia va fi actualizata la sfarsitul lunii.