Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 16 Iulie 2019

Pentru modificarea şi completarea HCL nr.49 din 28.03.2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 16 Iulie 2019

Privind aprobarea tarifelor de preţ practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru lucrări de exploatare şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park, pentru lucrările de investiții viitoare și tarifelor necesare pentru ofertare la lucrările de investiții în curs de execuție
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 16 Iulie 2019

Privind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice faza de Proiect tehnic nr.43/2016 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII- strada Ion Agârbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiței), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capăt estic al străzii AL. I. Cuza), strada P-ța Mihai Viteazu (zona Tiver acces în strada Laminoriștilor), strada Grădinilor, strada George Coșbuc (tronson neasfaltat)”
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 16 Iulie 2019

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ETAJARE IMOBIL GRĂDINIŢA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI CREŞE” str.Retezatului, nr.8, Câmpia Turzii, jud.Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 16 Iulie 2019

Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019 precum și modificarea listei de investiţii aferentă
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 16 Iulie 2019

Privind modificarea HCL nr.56/23.04.2019 privind aprobarea utilizarii unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 27 Iunie 2019

Pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 27 Iunie 2019

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a municipiului Câmpia Turzii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.T.A.T.U.
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUIN?? P+M CU GARAJ ?I ?MPREJMUIRE str. Ioan VASINCA, nr.27, mun. C?mpia Turzii, jud. Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN str. Regina MARIA, nr. 18, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE str. Ioan VASINCA, nr.20, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN str. Ioan VASINCA, nr.31, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 27 Iunie 2019

Privind însușirea rapoartelor de evaluare a două locuințe ANL și aprobarea preșurilor de vânzare ale acestora
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele pe parcursul semestrului II al anului 2019
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 27 Iunie 2019

Privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Județului Cluj asupra terenului Power Pack în suprafața de 2864 mp, înscris în CF nr. 53903 Câmpia Turzii și a drumului de exploatare 138 în suprafață de 612 metri pătrați, înscris în CF nr. 55558 Câmpia Turzii, în vederea realizării obiectivului de investiții „închidere și ecologizare depozit de deșeuri urban neconform din Municipiul Câmpia Turzii”
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 27 Iunie 2019

Privind retragerea dreptului de administrare al Companiei de Salubritate Câmpia Turzii S.A. asupra terenului Power Pack în suprafață de 2864 mp, înscris în CF 53903 Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 4610 din 09.07.1997
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 27 Iunie 2019

Pentru aprobarea Regulamentului general privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 27 Iunie 2019

Privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 27 Iunie 2019

Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 27.09.1999
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 14 Iunie 2019

Privind respingerea plangerii prealabile a domnului Pop Petre, prin care solicita revocarea HCL nr.25/2019
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 14 Iunie 2019

Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.133 din 02.07.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 30 Mai 2019

Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2019
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 30 Mai 2019

Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2019
descarcă