Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 178 din 26 Septembrie 2019

Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii şi Asociația StudCoop Slow Food Turda, în vederea organizării unui eveniment caritabil în data de 4 octombrie 2019, în Piața Tricolorului Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 177 din 26 Septembrie 2019

Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliul de Administraţie şi ca membri în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 176 din 26 Septembrie 2019

Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 175 din 26 Septembrie 2019

Pentru aprobarea Statutului actualizat al municipiului Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 174 din 26 Septembrie 2019

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 15.10.2019
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 173 din 26 Septembrie 2019

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ-CORP C2, str. Parcului, nr. 6, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 26 Septembrie 2019

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea “P.U.Z.-PARC MUNICIPAL” mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 26 Septembrie 2019

Privind aprobarea Programului de tip „Școală după Școală” pentru elevii din învățământul primar din Municipiul Câmpia Turzii în anul școlar 2019 -2020
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 170 din 26 Septembrie 2019

Privind prelungirea contractului de concesiune nr. 14946 din 21.12.2014
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 169 din 26 Septembrie 2019

Privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53737 Câmpia Turzii și înscrierea în Cartea funciară a unui drept de concesiune
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 168 din 26 Septembrie 2019

Privind acordarea unor scutirii de la plata taxelor datorate bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii, de către SC CASO MECHATRONICS SRL, pentru eliberarea autorizației de construire
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 167 din 26 Septembrie 2019

Privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stănescu” din Municipiul Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 166 din 16 Septembrie 2019

Privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea cumpărării de către Municipiul Câmpia Turzii a unei suprafețe de teren
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 165 din 16 Septembrie 2019

Privind aprobarea unor măsuri în vederea reglementării situației juridice a stației de sortare deșeuri reciclabile, proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 164 din 16 Septembrie 2019

Privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ASOCIAȚIA PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI HEPATICE DIN ROMÂNIA, FILIALA CLUJ
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 163 din 16 Septembrie 2019

Privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ASOCIAȚIA PRO ASISSTO
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 16 Septembrie 2019

Privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘOIMII CÂMPIA TURZII
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 16 Septembrie 2019

Privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru PAROHIA REFORMATĂ CÂMPIA TURZII
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 16 Septembrie 2019

Privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru PAROHIA ORTODOXĂ NR. 4 CÂMPIA TURZII
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 16 Septembrie 2019

Privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru PAROHIA ORTODOXĂ NR. 1 CÂMPIA TURZII
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 16 Septembrie 2019

Privind aprobarea tarifelor de preţ practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru lucrări de reparații zidărie și marcaje pentru siguranța circulației (pentru pasaje denivelate, ziduri de sprijin, parapete)
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 16 Septembrie 2019

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.70 din 25.04.2019 pentru aprobarea ’’Programului anual de întreţinere, reparații, modernizări şi investiţii pentru drumuri, poduri, pasaje rutiere şi pietonale, spaţii verzi, mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente cu excepția monumentelor istorice clasificate, locuri de joacă, fitness și skate- park, aferente domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2019’’
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 16 Septembrie 2019

Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a încheierii contractului de execuție privind realizarea lucrărilor rămase de executat la 01.01.2019, pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stănescu”, din Municipiul Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 29 August 2019

Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
descarcă

Hotărârea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 29 August 2019

Privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs - Ungaria, în perioada 6 – 9 septembrie 2019
descarcă