Adrese utile

1412
InstituțieAdresaTelefonFaxEmail
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.str. Samuil Micu, nr.15(0040)-364-111.296(0040)-264-638.080office@scdp.ro
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.P-ța Unirii, nr. 16C(0040)-264-365.770(0040)-264-365.770office@compsal.ro
SPITALUL MUNICIPAL „DR. CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZIIstr. Avram Iancu, nr.33(0040)-264-368.317(0040)-264-368.677

(0040)-264-366.060

(0040)-264-365.772

spitalcampiaturzii@yahoo.com
POLIȚIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZIIStr. George Coșbuc, nr. 24(0040)-264-505.606(0040)-264-368.222campiaturzii@cj.politiaromana.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”

 

str. Retezatului, nr.8

str. Teilor, nr.10

str. I.Agârbiceanu, nr.13

str. Gh.Lazăr, nr.14

(0040)-264-366.249

(0040)-264-365.577

(0040)-264.366.116

(0040)-264-368.052

(0040)-264-366.249grad.pinocchio@yahoo.com
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA PRICHINDEILOR”str. Parcului, nr. 14(0040)-264-366.750(0040)-264-366.750gradinitanr9@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”str. Nouă, nr.8(0040)-264-368.184(0040)-264-368.184scaiancuct@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”str. Gh.Barițiu, nr.57(0040)-264-368.134scmviteazulct@yahoo.com
LICEUL TEORETIC „PAVEL DAN”str. 1 Decembrie 1918, nr.17(0040)-264-368.036(0040)-264-368.855pavel.dan.ct@gmail.com
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU”str. Laminoriștilor, nr.115(0040)-264-368.181(0040)-264-368.181ctvuct@gmail.com
PAROHIA ORTODOXĂ NR.I CU HRAMUL ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI”str. Laminoriștilor colț cu str. George Coșbuc(0040)-264-368.169
PAROHIA ORTODOXĂ NR. II CU HRAMUL “ÎNVIEREA DOMNULUI”P-ța M.Viteazu, nr.9 (str. 1 Decembrie 1918, nr.15)(0040)-264-368.513
PAROHIA ORTODOXĂ NR. III CU HRAMUL “SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”str. 1 Decembrie 1918, nr.57 colț cu str. Axente Sever(0040)-264-368.379
PAROHIA ORTODOXĂ NR. IV CU HRAMUL “SF. M.MC.GHEORGHE”str. Nicolae Titulescu (Nichita Stănescu, f.n.), cartier Șarât(0040)-264-367.979
PAROHIA ORTODOXĂ NR. V CU HRAMUL “SF. ILIE TESVITEANU”str. Gheorghe Barițiu, nr.38C(0040)-264-365.206
CAPELA ORTODOXĂ CÂMPIA TURZIIstr. Avram Iancu, nr.33
PAROHIA GRECO-CATOLICĂ CU HRAMUL BUNA-VESTIREstr. Vasile Alecsandri, f.n.(0040)-264-366.672
PAROHIA ROMANO CATOLICĂstr. 1 Decembrie 1918, nr.28(0040)-264-368.913
BISERICA PENTICOSTALĂ BETANIAstr. Dr.I.Rațiu, nr.59 (Cartier Șarît)pastor Pintilie Daniel (0040)-744-383404
BISERICA REFORMATĂP-ţa M.Viteazu, nr.1(0040)-264-368.279
BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂstr. Păcii, nr.14(0040)-264-369.524
BISERICA PENTICOSTALĂ “BETEL”str.T.Vladimirescu, nr.14pastor Aron Ioan (0040)-757 995567
BISERICA PENTICOSTALĂ “BUNUL SAMARITEAN”str.Teilor, f.n.pastor Samoilă Gal (0040)-743-543625
BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A 7 Astr.Horea, nr.19pastor Romeo Asanache

(0040)-742 206739

SALA REGATULUI MARTORII LUI IEHOVAStr. Dr.I. Rațiu nr.20(0040)-726-261.394
CLUBUL COPIILOR CÂMPIA TURZIIstr. Parcului, nr.10(0040)-364-730.960clubulcopiilor_campiaturzii@

yahoo.com

STAȚIA CFR CÂMPIA TURZIIstr. Gării, Nr. 13(0040)-264-367.452
OFICIUL POȘTAL CÂMPIA TURZIIP-ța. Mihai Viteazu, nr. 11, bl.142(0040)-264-366.921(0040)-264-368.020
S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. – SUCURSALA CÂMPIA TURZIIstr. A. Mureșanu, nr.20(0040)-264-366.305

(0040)-736-663.118

(0040)-264-366.303
MAGNOLIA PLUS S.R.L. – 1  CATENA 1P-ța M.Viteazu, nr.1(0040)-264-365.971
MAGNOLIA PLUS S.R.L.- 2 CATENA 2str. Gh. Barițiu, nr. 59(0040)-755-011.335

(0040)-264-365.977

SIEPCOFAR S.A. – DONAstr. Laminoriştilor, nr. 19(0040)-264-368.205
GEDEON RICHTER FARMACIA S.A.str. Laminoriştilor, nr. 19(0040)-264-369.629
21 IRIS FARMACIE S.R.L.str. Laminoriştilor, nr. 101(0040)-264-365.203
ANIFARM S.R.L.P-ța M. Viteazu, nr. 11, ap.142(0040)-723-282.997

(0040)-264-368.128

REEAFARM SRLstr. Avram Iancu, nr.33(0040)-264-365.189

(0040)-264-321.613

ECOFARMACIA NETWORK SRL – 1str. Băii, nr. 7Raluca RÎPEA

(0040)-757-556.893

ECOFARMACIA NETWORK  SRL – 2str. 1 Decembrie 1918, nr. 62Raluca RÎPEA

(0040)-757-556.899

S.C. FELVET S.R.L.-

farmacie veterinară

str. Băii, nr.12(0040)-264-368.756
Asociația Pentru Protecția Consumatorilor Câmpia TurziiPiața Unirii nr.11Ilea Aurel

(0040)-743 082080

(0040)-264 365002apc@campiaturzii.ro