Domeniul Public Câmpia Turzii

2060

Societatea Comercială Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., cu sediul în localitatea Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15,  este o societate pe acțiuni, constituită în baza Legii 31/1990 în urma  transformării Regiei Autonome de Construcții și Întreținerea Drumurilor,  Spațiilor Verzi, Industrie Mică și Prestări Servicii Câmpia Turzii.

Potrivit actului constitutiv (Hotărârea Consiliului Local nr.14/20.04.1995) societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a județului Cluj sub forma juridică de societate pe acțiuni, având un capital social subscris de acționari și vărsat în întregime la data constituirii societății. Aceasta este subordonată Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii pe perioada cât unic acționar va fi statul român.

Principalul obiect de activitate al societații, conform cod CAEN 4211 este: “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

Societatea execută lucrări de întreținere și reparații străzi, marcaje rutiere, deszăpezire și combatere polei, întreținere locuri de joacă, servicii de amenajare completă a spațiilor verzi: pentru diverse spații publice, sedii de firme, case particulare, precum și amenajarea de grădini interioare, închiriere utilaje, de mare și mică mecanizare, cu deservent.

Date de contact:

Adresa: str. Samuil Micu, nr.15, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj

Telefon: (0040) – 364.111.296

Fax:    (0040) – 264.638.080

Email:  office@scdp.ro

Website:  www.scdp.ro