Poliția Municipiului Câmpia Turzii

3120

Poliția Municipiului Câmpia Turzii desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii pe raza municipiului Câmpia Turzii.

Coordonate de contact:

 • Adresa: Strada George Coșbuc, nr.24, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj
 • Telefon: 0264 368 222
 • Fax: 0264 368 222
 • Telefon mobil: 0755 159 797
 • E-mail: campiaturzii@cj.politiaromana.ro

Coordonate de contact:

 • Adresa: Strada George Coșbuc, nr.24, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj
 • Telefon: 0264 368 222
 • Fax: 0264 368 222
 • Telefon mobil: 0755 159 797
 • E-mail: campiaturzii@cj.politiaromana.ro

Echipa managerială

Doru Costin VULPESCU – Șeful Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii

Comisar șef de poliție

 • Audiențe: Marți 10°° – 11°° şi 15°° – 16°°

Sebastian Vasile RUS – Adjunct al șefului Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii

Comisar șef de poliție

 • Audiențe: Joi 10°° – 11°° şi 15°° – 16°°

Structuri subordonate:

Biroul de Investigaţii Criminale

 • Coordonate de contact: Strada George Coșbuc, nr.24, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj
 • Telefon fix: (0040)-264 / 505606  Fax: (0040)-264 / 368222

Biroul de Ordine Publică

 • Coordonate de contact: Strada George Coșbuc, nr.24, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj
 • Telefon fix: (0040)-264 / 505606  Fax: (0040)-264 / 368222

Biroul Rutier

 • Coordonate de contact: Strada George Coșbuc, nr.24, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj
 • Telefon fix: (0040)-264 / 505606  Fax: (0040)-264 / 368222

Structuri aflate în coordonare:

Secţia 4 Poliţie Rurală Câmpia Turzii

 • Coordonate de contact: Strada George Coșbuc, nr.24, municipiul Câmpia Turzii, județ Cluj
 • Telefon/Fax: (0040)-264 / 368222, Telefon mobil: (0040)-755 / 159777
 • ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI,
  • Comisar șef de poliție,
  • Dorel FODOREAN
  • JOI – orele: 10.00 – 11.00  / 15.00 – 16.00
 • ADJUNCT AL ȘEFULUI POLIȚIEI,
  • Comisar de poliție,
  • Sebastian RUS
  • MARȚI – orele: 10.00 – 11.00 / 15.00 – 16.00

Acte necesare cazier judiciar

NOU! Pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, începând cu 01.02.2017 nu mai este necesară achitarea taxei în cuantum de 10 lei, conform Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar:

Acte necesare

 • cererea tip completată;
 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

Acte necesare

 • cererea tip completată;
 • actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
 • certificatul de naștere al minorului, în copie și original;

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit:

Acte necesare

 • cererea tip completată;
 • actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
 • copie act identitate titular certificat;
 • procura autentificată, în original și copie. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie   să-și demonstreze calitatea.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Adeverințele au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

                                                                      ******

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar:

Acte necesare

 • cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată;
 • dovada calității de persoană juridică;
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, conform art.28 al.3 din Legea nr.290/2004, este valabil 6 luni de la data emiterii și numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Program cazier judiciar

Sediul   Poliţiei    municipiului Câmpia -Turzii

str. George Coșbuc,  nr. 24

Luni – nu se lucrează cu publicul

Marţi:  10 – 12

Miercuri: 10 – 12

Joi: 12­ – 15

Vineri – nu se lucrează cu publicul

Sediul Poliţiei municipiului Turda

str. Piaţa Romană nr. 39

Luni: 10 – 13

Marţi – nu se lucrează cu publicul

Miercuri: 12­ -15

Joi: 10 – 13

Vineri: 10 – 12

FIȘIERE

Total Documente: 4