Componența Consiliului Local

6335

Daniel ARMENEAN

Apartenența politică: PSD

Marcel Nicu BOGDAN

Aparteneța politică: PSD

Laurențiu BONDOR

Apartenența politică: ALDE

Călin – Sorin CRIHĂLMEANU

Apartenența politică: PNL

Samoilă GAL

Apartenența politică: ALDE

Sabin – Marcel GHEMEȘ

Apartenența politică: PNL

Maria Marinela GOGA

Apartenența politică: PNL

Mihail HETEA

Apartenența politică: PNL

Liviu Cătălin MOLDOVAN

Apartenența politică: PNL

Rendeș MARIUS SERGIU

Apartenența politică: PNL

Finica OAIDA

Apartenența politică: PNL

Cristian Lucian DAN

Apartenența politică: PNL

Gheorghe – Iulian RECE

Apartenența politică: PSD

Alin GORON

Aparteneța politică: PSD

Mihai ȘANDRU

Aparteneța politică: PSD

Anca Andreea CÎMPEAN

Apartenența politică: ALDE

Alexandru Gabriel SOCACIU

Apartenența politică: PNL

Gheorghe SOCACIU

Apartenența politică: PNL

Gheoghe STĂNILĂ

Apartenența politică: PNL

Octavian – Andrei CIOBANU

Apartenența politică: PSD

Mariana CÎMPEAN

Apartenența politică: PPU

Călin – Sorin CRIHĂLMEANU

Apartenența politică: PNL

Lică – Gabriel DAVID

Apartenența politică: PSD

Sabin – Marcel GHEMEŞ

Apartenența politică: PNL

Ionel ISAC-TUDORACHE

Apartenența politică: PSD

Adrian MISCHIAN

Apartenența politică: PMP

Ana Maria NAGY

Apartenența politică: UDMR

Emil NICOARĂ

Apartenența politică: PNL

Mihail – Iuliu PĂTRUȚIU

Apartenența politică: PNL

Gheorghe – Iulian RECE

Apartenența politică: PSD

Georgiana – Cristina SIMA

Apartenența politică: PNL

Alexandru Gabriel SOCACIU

Apartenența politică: PNL

Vasile SOPORAN

Apartenența politică: PPU

Liviu MAN

Apartenența politică: PPU

Monica UIOREAN

Apartenența politică: PSD

Ioan VARODI

Apartenența politică: PNL

Cătălin Eugen VĂSIE

Apartenența politică: PNL

Ioan VITUS

Apartenența politică: UDMR

2020 - 2024

Daniel ARMENEAN

Apartenența politică: PSD

Marcel Nicu BOGDAN

Aparteneța politică: PSD

Laurențiu BONDOR

Apartenența politică: ALDE

Călin – Sorin CRIHĂLMEANU

Apartenența politică: PNL

Samoilă GAL

Apartenența politică: ALDE

Sabin – Marcel GHEMEȘ

Apartenența politică: PNL

Maria Marinela GOGA

Apartenența politică: PNL

Mihail HETEA

Apartenența politică: PNL

Liviu Cătălin MOLDOVAN

Apartenența politică: PNL

Rendeș MARIUS SERGIU

Apartenența politică: PNL

Finica OAIDA

Apartenența politică: PNL

Cristian Lucian DAN

Apartenența politică: PNL

Gheorghe – Iulian RECE

Apartenența politică: PSD

Alin GORON

Aparteneța politică: PSD

Mihai ȘANDRU

Aparteneța politică: PSD

Anca Andreea CÎMPEAN

Apartenența politică: ALDE

Alexandru Gabriel SOCACIU

Apartenența politică: PNL

Gheorghe SOCACIU

Apartenența politică: PNL

Gheoghe STĂNILĂ

Apartenența politică: PNL

2016 - 2020

Octavian – Andrei CIOBANU

Apartenența politică: PSD

Mariana CÎMPEAN

Apartenența politică: PPU

Călin – Sorin CRIHĂLMEANU

Apartenența politică: PNL

Lică – Gabriel DAVID

Apartenența politică: PSD

Sabin – Marcel GHEMEŞ

Apartenența politică: PNL

Ionel ISAC-TUDORACHE

Apartenența politică: PSD

Adrian MISCHIAN

Apartenența politică: PMP

Ana Maria NAGY

Apartenența politică: UDMR

Emil NICOARĂ

Apartenența politică: PNL

Mihail – Iuliu PĂTRUȚIU

Apartenența politică: PNL

Gheorghe – Iulian RECE

Apartenența politică: PSD

Georgiana – Cristina SIMA

Apartenența politică: PNL

Alexandru Gabriel SOCACIU

Apartenența politică: PNL

Vasile SOPORAN

Apartenența politică: PPU

Liviu MAN

Apartenența politică: PPU

Monica UIOREAN

Apartenența politică: PSD

Ioan VARODI

Apartenența politică: PNL

Cătălin Eugen VĂSIE

Apartenența politică: PNL

Ioan VITUS

Apartenența politică: UDMR