Acasă Anunțuri Transparență Decizională

Transparență Decizională

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea punctului 5 din Anexa nr.7 la...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003...

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de specialitate privind acest proiect. Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe...

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului nr. 6 situat...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice proiectul de...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind sectorizarea parcărilor din Municipiul Câmpia Turzii și...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii unui spațiu care aparține domeniului...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Muncipiului Câmpia Turzii...

În temeiul dispoziţiilor art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice: ,,Proiect de hotărâre privind...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui...

pr hot inchiriere spatiu str. Laminoristilor, nr. 115În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...
Skip to content