Programare căsătorii

5413

PROGRAMARE CĂSĂTORII

(pentru anul 2019 se vor putea face programări începând cu 01.01.2019)

Atenţie: Nu se pot rezerva două  intervale orare pentru acelaşi cuplu. Dacă doriţi să modificaţi data, vă rugăm să anulaţi rezervarea efectuată.

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români. Pentru căsătoria cu un cetăţean străin, sau între cetăţeni străini, vă rugăm să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă de la ghişeu.

Căsătoria se poate încheia după 11 zile de la data depunerii declaraţiei de căsătorie. (Se socoteşte atât ziua depunerii dosarului cât şi ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declaraţiei de căsătorie este obligatorie prezenţa ambilor soţi, împreună.

Rezervarea se face cu cel puţin 11 zile înainte de data căsătoriei.

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de resedinţă al unuia dintre soţi.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetăţean străin, vă obligaţi să solicitaţi, în timp util, informaţii suplimentare despre actele necesare, dat fiind specificul fiecărei ţări.

Aveţi obligaţia de a înscrie corect şi complet numele şi prenumele soţilor, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).