Galeria primarilor

1704

Eugen IENEI

În anul 1990 la Câmpia Turzii au loc primele alegeri post decembriste. Între 1990-1992 primarul oraşului, Eugen IENEI a demarat acţiunile aplicate de Legea 18/2001 privind fondul funciar.

Virgil CÂMPIAN

În perioada 1992-1996 primarul ales de către cetăţeni a fost Virgil CÂMPIAN. Printre realizările sale se numără înfrăţirea localităţii noastre cu oraşul Mohacs–Ungaria şi reorganizarea instituţiei Primăriei prin înfiinţarea de noi servicii.

Gheorghe GIURGIU

Între anii 1996-2000, Gheorghe GIURGIU în calitate de primar aprobă Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism. În perioada cât a fost primar, Câmpia Turzii a devenit municipiu, în anul 1998. În timpul mandatului său, au fost executate lucrări de îmbunătăţire a alimentării cu apă potabilă a localităţii, modernizarea centralelor termice şi în domeniul administrativ și înfiinţarea Direcţiei Economice.

Radu Ioan HANGA

În intervalul 2000-2001 Radu HANGA a câştigat alegerile la funcţia de primar. Pe parcursul unui an a reorganizat Serviciile Administraţiei Locale şi a înfiinţat de Biroului de Audit Intern.

Ioan VASINCA

Din 2001 până în anul 2012, Ioan VASINCA, în calitate de primar al municipiului Câmpia Turzii, a reuşit pe durata a trei mandate să aducă schimbări majore în viaţa comunităţii. A elaborat o strategie de dezvoltare a localităţii pe termen scurt, mediu şi lung; a modernizat infrastructura locală, a atras fonduri externe în valoare de peste 1.500.000 Euro pe proiecte viabile pentru îndeplinirea politicilor administrative. A înfiinţat noi servicii administrative: Serviciul Proiecte de Finanţare Internaţională şi Relaţii Externe, Compartimentul Patrimoniu şi Achiziţii Publice, Serviciul Relaţii Publice şi Comunicare, Serviciul Corpul de Control al Primarului. S-a preocupat de realizarea unor mari investiţii: înfiinţarea Parcului Industrial Reif, construire de blocuri pentru tineret şi sociale, extinderea şi reabilitarea infrastructurii de mediu, lucrări tehnico-edilitare în cartierul nou – Şarât.

A realizat protocolul de înfrăţire cu municipalităţi din Polonia, Olanda, Franţa, Ungaria, Turcia şi a iniţiat colaborări cu oraşe din Spania şi Norvegia.

Radu Ioan HANGA

În perioada 2012 – 2016, primarul ales de cetățeni este Radu Ioan HANGA. Și-a adus contribuţia la dezvoltarea comunității prin: realizarea „Parcului Industrial Câmpia Turzii”, finalizarea celor 2 proiecte finanțate de UE prin programul POSDRU, înființarea primei secții de neurologie din Câmpia Turzii și dotarea spitalului municipal cu laparoscop și mamograf, modernizarea Dispensarului TBC, modernizarea sediului Taxe și Impozite, construirea halelor agroalimentare în Piața Mureșului, respectiv Piața Unirii, finalizarea primului Muzeu din oraș al românilor ,,Muzeul Prima Școală Românească 1879”, amenajarea și modernizarea Parcului Municipal.