Compania de Salubritate Câmpia Turzii

2140

Societatea s-a înființat ca urmare a reorganizării R.A.G.C.L. Câmpia Turzii și transformarea acesteia în societate pe acțiuni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 37/29.08.2005 emisă în temeiul art. 36 din OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome sau în societăți comerciale și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată. La momentul înfiinţării societatea era înregistrată sub denumirea de SLCIAS S.A. (Salubritate, Lucrări de Construcţii şi Instalaţii, Alte Servicii). Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 124/20.12.2012, S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii devine S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Conform art. 283 (4) din Legea nr. 31/1990 asociatul unic al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. este municipiul Câmpia Turzii, în numele statului român, cu sediul in Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 2, judetul Cluj.

Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. este organizată sub forma unei societăţi pe acțiuni cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în domeniul public și privat al statului, prestând activităţi specifice serviciului de salubrizare a localităţilor în următoarele unităţi administrativ teritoriale: Municipiul Câmpia Turzii, Comunele învecinate – Comuna Luna, Comuna Frata, Comuna Ploscoş, Comuna Viişoara, Comuna Ceanu Mare, Comuna Tritenii de Jos, Comuna Catina, Comuna Mociu.

Activităţile desfășurate de societate:

– încărcare/transport deşeuri menajere de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, măturat mecanizat căi publice; măturat manual alei pietonale; stropit căi publice; sortare deşeuri; lucrări de întreţinere căi publice (vopsit stâlpi, borduri, amenajare/întreţinere puncte de colectare deşeuri reciclabile); activităţi de curăţenie, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de construcții, deratizare, dezinsecție, dezinfecție.

Spaţii de producţie:

  • imobil CT nr. 9 – situat în Câmpia Turzii, P-ța. Unirii, nr. 16C- destinaţie sediu societate din decembrie 2013, garaj, hală de producţie, deţinut cu titlu de drept de proprietate, adus de către acţionarul unic ca aport în natură la capitalul social;
  • punct de lucru – staţie sortare deşeuri reciclabile, situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 248B, deţinut în baza unui drept de administrare dat de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Date de contact:

Adresa: P-ța Unirii, nr. 16C, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj

Telefon: (0040) – 264.365.770

Fax:    (0040) – 264.365.770

Email:  office@compsal.roo

Website:  www.compsal.ro