MONITORUL OFICIAL LOCAL

1241

1. STATUTUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Municipiului Câmpia Turzii

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Hotărâri adoptate

– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate cu caracter normativ

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

– Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

– Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

– Minute ședințe publice locale

Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii

Declarații de căsătorie

– Alte documente de interes public

Dispoziție privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020

*Documentele publicate în Monitorul Oficial Local al Municipiului Câmpia Turzii sunt destinate informării publice.