MONITORUL OFICIAL LOCAL

1476

1. STATUTUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Municipiului Câmpia Turzii

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Hotărâri adoptate

– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate cu caracter normativ

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

– Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

– Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

– Minute ședințe publice locale

Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii

Declarații de căsătorie

– Alte documente de interes public

      – Dispoziție privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020

7. HOTĂRÂRI ALE ASOCIAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea nr. 1 din 21.12.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA VĂII ARIEȘULUI

Hotărârea nr. 2 din 21.12.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA VĂII ARIEȘULUI

Hotărârea nr. 3 din 21.12.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA VĂII ARIEȘULUI

*Documentele publicate în Monitorul Oficial Local al Municipiului Câmpia Turzii sunt destinate informării publice.