Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

1807

Funcționarii publici din cadrul instituției responsabili de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public, sunt:

Cristina Aneta TUDOR – consilier superior din cadrul Serviciului de Informare și Relații Publice – responsabil privind acreditarea jurnaliștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă.

Telefon: (0040) – 364 135 655

Email: relatiipublice@campiaturzii.ro

Ruxandra Maria OBĂDĂU – consilier  din cadrul Serviciului de Informare și Relații Publice – responsabil privind înregistrarea solicitărilor, evidența acestora, circuitul documentelor, urmărirea termenelor, comunicarea și expedierea răspunsurilor și întocmirea buletinului informativ.

Telefon: (0040) – 364 135 623

Email: relatiipublice@campiaturzii.ro