Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

1133

Funcționarii publici din cadrul instituției responsabili de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public, sunt:

Cristina Aneta TUDOR – consilier superior din cadrul Serviciului de Informare și Relații Publice – responsabil privind acreditarea jurnaliștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă.

Mariana Diana IUȘCA – consilier superior din cadrul Serviciului de Informare și Relații Publice – responsabil privind înregistrarea solicitărilor, evidența acestora, circuitul documentelor, urmărirea termenelor, comunicarea și expedierea răspunsurilor și întocmirea raportului anual.

Iuliana Natalia BIRCEA – referent superior din cadrul Serviciului de Informare și Relații Publice – responsabil privind înregistrarea solicitărilor, evidența acestora, circuitul documentelor, urmărirea termenelor, comunicarea și expedierea răspunsurilor și întocmirea raportului anual.