Instituții de cult

2110

Parohia Ortodoxă nr. I cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Parohia Ortodoxă nr. II cu hramul „Învierea Domnului”

Parohia Ortodoxă nr. III cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”

Parohia Ortodoxă nr. IV cu hramul „Sf. Gheorghe, Gavrilă şi Andrei”

Parohia Ortodoxă nr. V cu hramul „Sf. Ilie Prorocul”

Capele mortuare

Parohia Greco-Catolică cu hramul „Buna-Vestire”

Parohia Romano-Catolică cu hramul „Inima neprihănită a lui Iisus Hristos”

Biserica Reformată de Rit Calvin

Biserica Baptistă Română

Biserici penticostale: „Betania” și „Betel”

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Câmpia Turzii

Sala regatului – Martorii lui Iehova