Parc Industrial Campia Turzii

1841

Parcul Industrial Câmpia Turzii are o suprafața totală de 5,49 ha fiind situat pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii și funcționează sub directa gestionare şi administrare a S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., societate deținuta majoritar de către municipiul Câmpia Turzii.

Exploatarea unităţilor existente în Parcul Industrial Câmpia Turzii are la bază contractele de administrare şi prestări de servicii conexe pe care societatea-administrator le încheie cu persoanele juridice care desfăşoară activităţi economice care se încadrează în profilul parcurilor industriale.

Parcul Industrial Câmpia Turzii S.A urmăreşte să realizeze cu preponderenţă următoarele activităţi: activităţi economice cu caracter industrial, servicii productive, servicii de depozitare, servicii de transport produse, pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul de specializare al parcului industrial. În vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităţi se pot desfăşura o serie de servicii conexe şi anume: furnizare de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare şi altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

Conform Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, rezindenţi ai Parcului Industrial sunt operatorii economici (persoane juridice române şi/sau străine), organizaţii non-guvernamentale, instituţii de cercetare şi alte unităţi fără personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, în cadrul Parcului Industrial.

Câmpia Turzii, în calitate de co-contractanţi ai Societăţii-Administrator în cadrul contractului de administrare şi de prestări servicii conexe.

Date de contact:

Adresa: sediul social – Laminoriștilor, nr. 2-4, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj

Telefon: (0040) – 264.368.001

Fax:    (0040) – 264.365.467

Email:  primaria@campiaturzii.ro

Website:  www.campiaturzii.ro