Viceprimar

2548

Direcții / servicii aflate în subordine

Conform Dispoziției nr.1193 din data de 29.11.2017, viceprimarul Sabin Marcel GHEMEȘ coordonează și răspunde de buna desfășurare a activității următoarelor servicii din cadrul instituției:

– Arhitect șef, Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului, Compartimentul GIS
– Serviciul Investiții
– Serviciul Administrativ
– Serviciul Public Pentru Situații de Urgență
– Exercitatrea atribuțiilor de ofițer de stare civilă.