Biserica Ortodoxă cu hramul „Învierea Domnului”

1103

Un document din anul 1911 arăta că în rândul cetățenilor români din Ghiriș-Arieș si Ghiriș-Sâncrai (cele două localități rurale învecinate, care au format în 1925 comuna Câmpia Turzii) nu exista niciunul de confesiune ortodoxă. Această realitate urma să se schimbe până în 1948 și abrupt după anul 1948, anul desființării de către noua putere comunistă a tradiționalei Biserici Greco-Catolice.
Înființarea întreprinderii „Industria Sârmei” a determinat stabilirea la Câmpia Turzii a unor români ortodocși, veniți din alte părți ale țării, aceștia simțind nevoia unui lăcaș de rugăciune ortodox. În 1923 s-a înființat în satul Ghiriș-Arieș prima capelă ortodoxă, într-o încăpere a conacului Paget. În anul 1949 a avut loc evacuarea forțată a capelei din conac, iar între anii 1949-1951 slujbele ortodoxe s-au ținut în fosta biserică greco-catolică din Sâncrai (str. 1 Decembrie 1918, nr. 57).
Biserica a fost proiectată în anul 1937 – 1938 de către arhitectul George Cristinel. Aceasta trebuia să fie în plan cruciform cu cele două abside laterale situate de o parte și de alta a naosului și cu absida altarului reliefate în semicerc. Același George Cristinel a făcut schițele de sculptură ale iconostasului, amvonului, jețului arhieresc și jețurilor laterale.
Ridicarea bisericii a început la 30 iulie 1943, când s-a pus piatra de temelie, concomitent demarându-se lucrările de construcție. În anul 1944 construcția avea deja ridicate zidurile și era pusă sub acoperiș. Din 1947 până în 1949 s-a reușit terminarea tencuirii zidului în interior și la exterior, continuându-se lucrările de amenajare a interiorului bisericii în construcție. Pe data de 22 septembrie 1951 biserica a fost dată în folosință prin slujirea unei sfeștanii. Finalizarea interiorului a avut loc între anii 1971-1973, când pereții și tavanul au fost decorați mural, remarcabil, atât din punct de vedere iconografic cât și stilistic (în stil neobizantin), de către prof. univ. Coriolan Munteanu. La 26 mai 1974 a avut loc ceremonia sfințirii lăcașului.
Biserica este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, cod LMI CJ-II-m-A-07556-02.