Biserica Reformată Calvină

1120

Între anii 1677-1680, în satul de atunci Ghiriș-Arieș, s-a construit Biserica Reformată-Calvină, cu contribuția financiară, lăsată prin testament, a fostului principe al Transilvaniei – Ferenc Rhédei; este cel mai vechi edificiu al orașului, situat în centrul localității – Piața Mihai Viteazul, nr. 1.
Este o clădire fortificată din piatră, împrejmuită cu ziduri defensive păstrate parțial până în zilele noastre, a căror înălțime a fost micșorată în timp datorită pierderii funcției de apărare. În 1786 bisericii i s-au adus unele modificări: s-a refăcut interiorul și s-a reparat bolta, pe cheltuiala contesei Rachel Kendeffy de Malomvíz (1780-1840), al cărei nume este înscris pe o placă de marmură în stânga amvonului.
Din orice direcție privești biserica, primul lucru care iese în evidență este zidul dimprejurul acesteia. Acest zid, la început, se afla amplasat chiar în extremitatea sud-vestică a vechii linii de demarcație ce separa teritoriul Ghirișului medieval de teritoriul satului Sâncrai. Ca material de construcție s-au folosit blocuri de piatră de carieră, cioplite, având grosimea între 55 – 65 de centimetri și lungimea de 75 de metri, în timp ce boltirea navei este de cărămidă arsă, iar acoperișul învelit cu șindrilă. Tot din piatră cioplită este confecționată partea inferioară a clopotniței, iar partea superioară din lemn.
Luptele din anul 1944 au cauzat avarii însemnate și acestei biserici, fiind ulterior reparată în anul 1946.
Biserica este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj (cod LMI CJ-II-m-B-07555).